discernment


@ 2628342, இஸ்ரேல், IsraelNationalTV, ComunitaEbraicaRoma - கோழை! போன்ற: நீங்கள் வைக்க முடியாது: உறவில் வேண்டும்: எந்த ஹோலோகாஸ்ட்: சர்வதேச நாணய நிதியம் மூலம்? எனக்கு தெரியும், "உன் வாய், மக்களின் இரத்தத்தில் இனிப்பு இல்லை: அதாவது, உரிமை வரி வங்கி உள்ளது: நீங்கள்: ஒப்புதல் ஒருவர்: சாத்தான் மரியாதை 200,000 மனித தியாகங்களை" .. இல்லையென்றால்? நீ ஒரு கோழை இல்லை: இருக்க வேண்டும்: 4 ஆண்டுகள்: உங்கள் கணினியில் பின்னால் இல்லாமல்: என்னிடம் பேசவில்லை! மேலும் வாழ்க்கை இழப்பு: போர்க்களம் (Shoah): அவர்கள் வழங்கப்படும்: ஒரு ஏகாதிபத்திய திட்டம் தொடர்கிறது அந்த: உலகம் முழுவதும் எதிராக!நீங்கள் மக்களின் கோபம் தயார் செய்யப்படும் என்று அடுத்த பேரழிவு, நிறுத்த தோல்வியடையும்: ஏன்: உண்மையான பிரச்சினை இஸ்ரேல் அல்ல, ஆனால், சியோனிஸம் சாத்தான்களின் உள்ளது: சர்வதேச நாணய நிதியம் ஆகியவற்றின்.@ 2628342 - [ஏமாற்றிவிட்டான் கடவுள் (டோரா) வார்த்தை ஏற்க முடியாது: சாத்தானியவாதி வார்த்தை ஏற்க வேண்டும்: Kakam: முதிர்ச்சியடைந்த: டால்முட் மூலம், கப்பாலாஹ் வேண்டும்: இரகசிய விஷயங்களை உருவாக்கியவர் அதாவது: அனைத்து masonic: நிறுவனங்கள் இரகசிய: அவர்கள் சட்டவிரோத: கடவுள் புனிதம்) என்ற தகாத. அவர்கள் கடவுள் வார்த்தை காயப்படுத்திவிட்டாய்: பாலின் ரபிக்கள் பரிசேயர் இந்த Satanists ஏன், எல்லா தீர்க்கதரிசிகள் கண்டனம்: எப்போதும்: கந்துவட்டி என்ற abhorrent நடைமுறையில். எனவே: அது தெளிந்தரியத்தக்கதாக செய்து வேண்டும்: உடன்: நம் மனதில்: முன்: பற்றி: கடவுள் அளவற்ற புனிதத்தன்மை: அதே: பற்றி: எந்த கூறப்படும்: கடவுள் வார்த்தை: மூலம்: எல்லையற்ற இருக்கிறது, கடவுள் நன்மை: taht இல்லை: இருக்க முடியும்மீறியுள்ளார். இந்த பண்புகளை: அவர்கள் ஏமாற்ற முடியாது: மனித கருத்து: எந்த வழியில்: மனிதன் கடவுள் தன்னை படம் மற்றும் உருவப்படம் உள்ள செய்யப்பட்டது என்றால்.lorenzoscarola 4 மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு கருத்து posted in: ["ஒவ்வொரு மனிதனும் என் அண்டை தான்!"]. அனைத்து: நீதி பற்றி கடவுள் உணர்வுகளை அவரது உயிரினங்களில், அந்த கருத்து ஏமாற்ற முடியாது! எனவே இங்கே ஏன்: மேலும்: nell'ateo: எல்லையற்ற நல்ல ஒரு "கருத்து" இல்லை: இல்லை: இயற்கை விதி நன்றி உள்ளது: பின்னர் பகுத்தறிதல் ஒவ்வொரு மனிதன்: பற்றி: கடவுள் வார்த்தை நம்பகத்தன்மையை! உண்மையில்: உருவாக்கி தனது படத்தில் செய்துள்ளது: (நம்பிக்கை, நம்பிக்கை, அன்பு, நீதி, உண்மை, கருணை, இரக்கம்): அனைத்து அதன் உயிரினங்கள். மற்றும் கடவுள் உயிரினங்கள் இருப்பது இந்த நிலை? முற்றிலும் பாவத்தின் தரக்குறைவு மூலம், அழிக்கப்பட்ட முடியாதுlorenzoscarola 4 மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு கருத்து posted in: எனினும், முழுமையான நல்ல மற்றும் உலகளாவிய கருத்து முற்றிலும் அடக்கியது முடியாது! நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் நினைக்கிறேன் என்பதை @ அன்பே யூதர்கள்,: சிறிய: போதுமான: அது ஒரு சிறிய விஷயம் கருதப்படுகிறது என்றால்? நீங்கள் கையில் புதிய ஏற்பாடு மீது எப்போதும்: உங்கள் ஆய்வுகள் மற்றும் approndimenti முடிவு! ஆனால், உங்கள் சாபத்தில் இருந்து, அனைத்து மனித காப்பாற்ற: சர்வதேச நாணய நிதியம்: என்று, உரிமை வரி வங்கி உள்ளது: அதாவது: கொலை குதியாட்டம்: எண்ணிக்கை: 322 டால்முட், மற்றும் கப்பாலாஹ்: 666: நான் நிர்பந்தம்: முதல் முறையாக: மனித வரலாற்றில்: பயன்படுத்தி: என் அதிகார: வேண்டும்: Unius Rei: சுமத்த: இந்த சாபம்: இயற்கை சட்டம்: மீறுகிறது எந்த நபர் எதிராக உபாகமம் 28, ஒவ்வொரு மனிதன்: என் சகோதரன் மற்றும் ஒவ்வொரு உள்ளது: பெண் என்பதால் என் சகோதரி!மிகவும் சக்தி வாய்ந்த: அது 200,000 மனித தியாகம் செய்ய முடியும்: சாத்தான் இன்னும் தண்டனை எதுவும் - @ ComunitaEbraicaRoma சாத்தான் ஒரு சர்வதேச அமைப்பு ஆகும்! இப்போது? ஒரே: யூத Satanists: இப்படி ஒரு wickedness கண்டுபிடிக்காத முடியும்: அது: சர்வதேச நாணய நிதியம்: அழிவுக்கு: விவிலிய கடவுட் எண்ணிக்கை: அந்த அழிவுக்கு, தான்: ஆபிரகாம் விதை: இஸ்ரேல் நிர்மூலமாக்கும்.இந்த வெளிப்படையான மேல்: நமது அரசாங்கங்கள்: உலகில்? மிக குறைந்த அளவில் உள்ளன: அதிகாரத்தை அரச பிரமிடு ஒப்பிடும்போது: அதாவது: மறைந்துவிடும்!மரியாதை இல்லை யார்: எண்ணிக்கை: மனித கண்ணியத்தை நாம் அனைவரும் குற்றவாளிகளா கைகளில் விழுந்துவிட்டார்கள்! நாம் உடைக்க வேண்டும்: பிரிப்பு: முக்காடு மற்றும்: எதிர்ப்பு: மதங்கள் கட்டப்பட்டது வேண்டும்: என்று அவர்களுக்குள் பாதுகாக்க: நாம் தவறும் பட்சத்தில்? சாத்தான் தான்: வேண்டும்: கடைசி வார்த்தை: மிக விரைவில்!alharmain - ஏன் நம் நடுவே தீய நிறைய: கடவுள் நம்பிக்கை மற்றும் ஊழியர்கள்?ஏனெனில்: இந்த பகைமை? நான் நிச்சயமாக: இந்த வெற்றி: சாத்தான் தான்! பின்னர், அனைத்து நாத்திகர்கள் சொல்வது: "நிச்சயமாக, மதம் சாத்தான் உள்ளது!" இப்போது இல்லை: ஒரு அரசியல் சுவையை: ஒவ்வொரு கட்டுப்பாடு: 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மேற்கு கிறித்துவம் அழைத்து வேண்டும் சாத்தான் சினகாக்க்கு யூதர்களோடு உள்ளன? ஒரே: 5%: மக்கள்: ஒவ்வொரு ஞாயிறு மாஸ் போகிறேன்?அதனால் என்ன தொலைக்காட்சி பார்க்கும் பொய் ஏற்படுத்தாது! இனி ஒரு உண்மையான கிரிஸ்துவர் நாகரிகம் உள்ளது! சர்வதேச நாணய நிதியம் யூத மற்றும் Masonic சதி: வென்றது: உண்மையில்: சாத்தான் வெற்றி இல்லை: மட்டும்: முழு மனித இனத்தின் தூய்மையை: கடவுள் அழிவு அனுமதிக்கிறது என்று அதனால் தான் 3WW அணு உள்ளஎன் வேலை? இழந்த முடியாது: நான் ஒரு மனிதன், ஏனெனில் "உண்மையில், அது அச்சுறுத்தி வருகிறது": அந்த: சிந்தனை கடவுள் முற்றுப்பெற்றநிலைகள் தெய்வீக, உண்மையில், நான் ஏற்கனவே நான்: என் ஆன்மீகம் உடல்: தெய்வீக இடங்களில்: மகிமை: என்று முடியும், அழிக்கப்படலாம் இல்லை: தண்டனைக்குரிய காலனி: இந்த, முடிவு. இதில் அனைத்து அதன் தலைவர்கள்: அரசு, அரசியல்வாதிகள்: துரோகத்தையும் கலகம் செய்த: எதிரான: 1. படைப்பாளியின் 2. இயற்கை ஒழுங்கு.அனுமதிக்க: சாத்தானியவாதி யூதர்: சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் கடன் சுறா எண்ணிக்கை: அழிக்க: அடிப்படைகள்: எண்ணிக்கை: அரசியலமைப்பு சட்டம்: மற்றும் அமைதியாக இருக்க வேண்டும்: ஒரு உடந்தை என: முன்னால்:: 1. ஆந்தை கடவுள்: போஹேமியன் குரோவ்: 2. மாநில குற்றம்: 11-09 முடிவு. சர்வதேச நாணய நிதியம் இருந்தால்: இது கண்டறிந்த மற்றும் பதிலாக முடியாது: unius rei? 3 °: WW: அணு: தவிர்க்க முடியாத இருக்கும். ஆனால், போன்ற: அது இருக்க முடியாது: ஒரு மற்றொரு: போலியான போர்: ஐரோப்பிய பொருளாதாரம்: சீனா தனது பிச்சை உடன் பராமரிக்கிறது இருந்தால்?நான் புரிந்து: நான் ஆச்சரியமாக இருந்தது முதல் ஒரு நான் ஏதாவது எழுத போது, "வெறுமனே ஏனெனில்: என்னை பற்றி: உண்மையில், எழுதப்பட்ட என்ன: மிகவும் ஆற்றல் மட்டுமே மனித ஒரு வார்த்தை இருக்கும் என் வார்த்தைகளில் தான் ஒரு அறிவாளி இருக்கும் ! "-> ரோத்ஸ்சைல்ட் மற்றும் அனைத்து 666: என் எதிரி?அவர்கள் எச்சரிக்கை! இயோ comprendo: டி essere ஐ.நா. genio: quando இயோ scrivo: qualcosa: "semplicemente perché: io sono Il primo che è meravigliato: டி என்னை stesso: ஒவ்வொரு quello che è stato scritto: infatti: c'è troppa energia நேல் மீ பரோலில்: ஒவ்வொரு essere Una parola அம்மனா soltanto! " -> Rothscild? lui è stato avvisato!ஆனால் அனைத்து புரட்சி உயிரினம் எதிராக தீர்ப்பு? ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டுள்ளது: பிரபஞ்சத்தின்: உருவாக்கம் முன் ஏன்: நேரம்? உள்ளது: கடவுள் ஒரு உயிரினம்.ஆனால் இந்த? பாவிகளை பயமுறுத்து வேண்டும்! ஆனால் யார் ஆபத்து பார்க்க இல்லை: அது யார் அது விழும் அவன்! அனைத்து துறவிகள்? அவர்கள் நன்றாக கடவுள் பயம் தெரியும்! அனைத்து பேய்கள் பொய்: ஒரு பொய் ஏமாற்ற. கடல் நிரூபித்தது செய்ய: ஒரு மீன் எப்படி? இந்த அவருக்கு முடியாத அல்லது ஏறத்தாழ சாத்தியமற்றது! மிக மிக தெளிவான ஒன்று: அது, கடவுள்? நிரூபிக்க முடியாது: நாங்கள். மாறாக, எங்கள் துன்பத்தை அவர்கள் கடவுள் நிரூபிக்க முடியாது என்று அல்ல, ஆனால், ஏனெனில், அவர் எண்ணற்ற புனித உள்ளது: ஆனால் நாம் எண்ணற்ற எங்களை அழுக்காக இருக்கிறது: அவருக்கு, மேலும், நாம் பழக்கமில்லை இல்லை: மூலம் உறவுகள் வேண்டும்: ஆவி: மட்டும் தான்: என்று மட்டுமே உள்ளுணர்வாக, தான்: ஏனெனில் இந்த இரண்டு உண்மைகளை: தூய்மை மற்றும் invisibility? எங்களுக்கு வேதனையாக இருக்கிறது! ஒரு மரணம் போன்றவை.சிரியா: [ஏன் சவுதி அரேபியா மற்றும் அவரது: salafi: முஸ்லீம் தீவிரவாதிகள் மற்றும் பயங்கரவாதிகள்: சாதகமாக: சிரியா நாட்டின் புரட்சி] மூலங்கள் அல் கொய்தா நடவடிக்கைகளுக்கு சிரியாவில் என்று AsiaNews சொல்ல: ஜிகாத் தொடர. அரபு லீக் நலன்களை தூண்டியிருக்கும்: காலநிலை: வெறுப்பு: மற்றும் வன்முறை, ஒரு நீடித்த இராஜதந்திர தீர்வு நம்பிக்கை குறைக்கும். டமாஸ்கஸ் (AsiaNews) - "முஸ்லீம் தீவிரவாதிகள் கடத்தி: சார்பு ஜனநாயகம் இயக்கம்: வேலையில்லாத சிரியன் வகையை: அந்த இளம் மார்ச் ஆர்ப்பாட்டங்கள் வெளியே வந்து": கூறினார் AsiaNews ஆதாரங்கள். அவர்களின் பார்வையில், என்ன தொடங்கியது: வெளியே அமைதியான போன்ற: எதிர்ப்புக்களை எதிராக: ஆட்சி உள்ளது: மாறியது: உள்நாட்டு போர்: ஒரு இரத்தக்களரி திசையில் நாடு: முன்னணி என்று ஒரு ஆயுத போராட்டத்தில்.[ஏன் சவுதி அரேபியா மற்றும் அவரது: salafi: முஸ்லீம் தீவிரவாதிகள்: மற்றும் பயங்கரவாதிகள்: சாதகமாக: சிரியா நாட்டின் புரட்சி] "பல நலன்களை கொண்டுள்ளது: Assad எதிரான போராட்டத்தில், மற்றும் அனைத்து அவர்கள் நன்கு என்ற உடன்: சிரிய மக்கள் இதயம், "ஆதாரங்கள்: கூறினார். "வெளிநாட்டு முஸ்லீம் பயங்கரவாதிகள், சில: அல் கொய்தா, அணிகளில் இணைந்திருப்பீர்கள்:. போராளிகளுக்கு அவர்கள் சிரியா உள்ளன: போராட: ஒரு எதிராக ஜிகாத்: ஆட்சி மற்றும்: பாதுகாக்க: நலன்களை: நாடுகள்: அரபு லீக். இந்த வன்முறை ஒரு காலநிலை தூண்டியிருக்கும் உள்ளது: மற்றும் வெறுப்பு மற்றும் பலவீனப்படுத்துவதாக உள்ளது கட்சிகள் இடையே பேச்சுவார்த்தை அடிப்படையில் ஒரு இராஜதந்திர தீர்வு நம்புகிறேன் ".[ஏன் சவுதி அரேபியா மற்றும்: அவருடைய: salafi: முஸ்லீம் தீவிரவாதிகள் மற்றும் பயங்கரவாதிகள்: சாதகமாக: சிரியா நாட்டின் புரட்சி] "மக்கள் பயம்," அவர்கள் கூறினார்."ஒரு ஊரடங்கு டமாஸ்கஸ் மீது நகரம்:. ஆட்சி மற்றும் அந்த: ஆதரவாக யார் அந்த பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆதரவாக:. போராளிகளுக்கு அதே மற்ற நகரங்களில் உள்ள உண்மை தான்." மூலங்கள், சிரியா சம்பத்திலிருந்து உள்ளது: வன்முறை begets என எதிர் வன்முறை.[ஏன் சவுதி அரேபியா மற்றும்: அவருடைய: salafi: முஸ்லீம் தீவிரவாதிகள் மற்றும் பயங்கரவாதிகள்: சாதகமாக: சிரியா நாட்டின் புரட்சி]: பிளவுகளை சமீபத்திய அரசியலமைப்பு வாக்கெடுப்பு இந்த முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட. சக்தி, பல்பதவியாண்மை சமுதாயத்தில் மற்றும் அரசியல் திறந்து, 87 என்று கூறியதற்கு மாறாக: சதவீதம் வாக்களித்தனர்: ஆம் (ஒரு 57 உடன்: சதவீத வாக்குப்பதிவு), உண்மையான முடிவுகள்: குறிப்பிடுகிறது: புதிய அரசியலமைப்பு Baa'th கட்சி ஏகபோக முடியும் என்றாலும் குறைந்த 50 அந்த சதவீதம் என்று: தங்கள் வாக்கு நடித்தார் யார் ஆதரவாக இருந்தது: புதிய அரசியலமைப்பை. "அத்தகைய ஒரு விளைவு அதன் புறக்கணிப்பு பிரச்சாரத்தில் தோல்வியடைந்த ஆட்சி, ஆனால் எதிர் காயப்படுத்துகிறது,," வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.[ஏன் சவுதி அரேபியா மற்றும்: அவருடைய: salafi: முஸ்லீம் தீவிரவாதிகள் மற்றும் பயங்கரவாதிகள்: சாதகமாக: சிரியா நாட்டின் புரட்சி] இதற்கிடையில் Homs உள்ள, Assad குடும்பத்திற்கு விசுவாசமான படைகள் இடையே சண்டை: மற்றும் இலவச சிரிய இராணுவம் புலிகள் தொடர்ந்து. இன்று காலை, செஞ்சிலுவை சங்கம்: முடிந்தது: நகரின் பாபா அமர் மாவட்டத்தில் வன்முறை பறந்து வந்த அகதிகள்: சிரியன் உதவியை கொண்டு. பிந்தைய சண்டை சுமைகளை அடைந்துவிட்டார்: மற்றும்: வரம்புகள் உண்டு உள்ளது: தொழிலாளர்கள் உதவும். இன்று, அரபு லீக் பொது செயலாளர்: கோஃபி அன்னான் ஏற்று: ஒரு சிறப்பு ஐ.நா. தூதர் என Nabil அல் Arabi சிரிய அதிகாரிகள் அறிவித்தனர். டமாஸ்கஸ் அடுத்த சனிக்கிழமை: அவர் வரும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.1_6 [பகுத்தறிதல்] ஆல் போல். கடவுள் மற்றும் அவரது புனிதம் காதல்: அறுவை சிகிச்சை உள்ளன: வரிசையில் முதல் monotheistic மதங்களில் அடித்தளத்தை முன்: முறைப்படுத்தப்பட்டது என்று: பின்னர்: இந்த கட்டத்தில்: [இருந்தால்]: 1). யாருடைய கருத்து: எல்லையற்ற நீதி: அப்பால் உள்ளது: சரியான கருத்து: அந்த கருவுற்று முடியும்: மனித மனத்தின்: [இருந்தால்]: 2 கடவுள் கடவுள் உருவாக்கி உன்னத: நீங்கள் ஒரு அருமையான யோசனை போது. நீங்கள் அடிப்படை உத்வேகம் எடுக்கப்படும்: "இன்னும் உங்களை விட கடவுள் நேசிக்கிறார் மற்றும்:. ஒவ்வொரு மனிதன்: உங்களை போன்ற". எனவே: பின்னோக்கி: நீங்கள் பயணம் செய்ய முடியும் மற்றும், முடிந்துவிட்டது என்று அனைத்து கதை, பார்க்க: அனைத்து வார்த்தைகள்: இது வெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரலாற்று சூழலில் வெளிப்பாடுகளாக உள்ளன: அது முடியாது கடவுள் வார்த்தை உள்ள: பயன்படுத்தப்படும்: ஒரு நமது கருத்தான: இன்னும் மேம்பட்ட: மனிதன் மற்றும் அடிப்படை மனித உரிமைகள் கண்ணியத்தை!

2_6 [பகுத்தறிதல்] அது பெறப்பட்ட போது:. கடவுள் ஒரு உண்மையான படம்: அதாவது, ஒரு நபரின்: பண்புக்கூறுகள் முற்றிலும் ஆன்மீகம்: நல்ல குணத்தை இன்பினிட்டி: அதாவது, தனது, முற்றுப்பெற்றநிலைகள் நித்திய எண்ணிக்கை: நீதி, கௌரவம், முதலியன .. அதாவது: புனிதம் கச்சிதநிலை. நாம் அவசியம், உய்த்துணரும் வேண்டும்: நம்மை சுற்றி உலகம்: அது அவசியம் இருக்க வேண்டும்: ஒரு தரக்குறைவு: அசல் திட்டம் ஊழல்: ஏனெனில் பாவத்தின், ஏனெனில்: கம்பீரமான கடவுள்: அந்த: அவன்: பிரபஞ்சத்தின்? அதுவே இணைந்து உள்ளன முடியவில்லை: நல்ல கொள்கை: ஒன்றாக இணைந்து: தீய கொள்கை! ஏன்: மாறாக: கூட அவரது தீய எல்லையற்ற இருக்கும்: இந்த: முடியும்:. தன்னை அழிக்க நாம் ஊகித்துக்கொல்லலாம்: அந்த: கடவுள்: அல்லது நாசீசிஸம்: இல்லை சுயநலம் தான்: அவரது: அது உண்மையான காதலை: அகபே : அதாவது: ஒரு முழு தாகம்: அன்பு, மகிழ்ச்சி மற்றும்: அந்த: தேவை: ஒரு வழங்கப்பட்ட மற்றும் பெறப்படும்

3_6 [பகுத்தறிதல்] கடவுள் கூறினார்:. "எங்கள் படத்தில் மனிதன் (எந்த மனிதன்) (நீதி: உண்மை) செய்யலாம் மற்றும் போலிருந்த (அன்பு, நம்பிக்கை, பொறுமை: அறிவுக்கூர்மை)." இங்கே ஏன் தான்: அது அறிவாற்றல் பணியாகும்: முதல் பயிற்சி: பகுத்தறிதல் எண்ணிக்கை: அது: இந்த பகுப்பாய்வு இருந்து (அதாவது ஒரு கண்ணோட்டம்: வேலை) வரவேமாட்டாள்: அவுட் படம்: ஒரு இனவாத மற்றும் கொடூரமான கடவுள் (பிரம்மா என: டால்முட் என்கிறார் அவரது அடி தூசி, அல்லது: "goyim: ஆண்கள் தோன்றும், ஆனால் அவர்கள் விலங்குகள் உள்ளன" என்று இருந்து தலித் உருவாக்கப்பட்ட,), ஏனெனில்: கடவுள் படத்தை நல்ல என்றால்: அவரது சிறந்த படைப்பு (அம்மா: அன்னை தெரேசா இது கடவுளின் ஒரு பாவமான படத்தை தான் கல்கத்தா, காந்தி, etc ... ல்) என்று? பின்னர், முழு வேலை செய்ய முடியாது: பயன்படுத்தப்படும்: முன்னேற்றத்தின்: மனித குலத்தின்: அது இருக்கலாம், எப்போதும் அறிவித்தார்: கடவுள் ஆக

4_6 [பகுத்தறிதல்] சரியாக புரிந்து கொள்வதற்கு:. குர்ஆன் பைபிள், வேதங்கள், பல ..நீங்கள் முதலில் படிக்க வேண்டும்: முழு புத்தகம்: சாதாரணமாக, ஒரு அறிவார்ந்த முறையில்: (இல்லை: அனைத்து முன்கூட்டியுணர்வு: அந்த: நம் மனதில் மதம் ஆண்கள் செய்யவில்லை: மற்றும் படை இருந்தன). இந்த மாதிரி: நீங்கள் வருவீர்கள்: ஒரு தீர்ப்பு: ஒன்றாக இருந்து பெற: வெளிப்படுத்தின இதயம் .. ஏனெனில்: அது மட்டும் தான்: அசல் உத்வேகம்: அந்த: குறிக்கிறது: 1. கடவுள் தன்மை, 2. மனிதன், 3 பாத்திரம். பிரமாணத்திற்கு: முடிவு: விளக்கம்: முழு வேலை. இந்த வெளிப்படையான காரணம்: மனிதன் இன்னும்: விட: வேறு எந்த அவரது அசுரன்: கடவுள் தன்னை படம் மற்றும் போலிருந்த செய்து வருகிறது!

5_6. போன்ற [பகுத்தறிதல்]? செய்ய வேண்டும்: ஒரு முழுமையான நுண்ணறிவால்: பற்றி: ஒரு புத்தகத்தை: எந்த? அதாவது, இருக்கும் நோக்கத்தை எந்த புத்தகத்தை பற்றி: "கடவுளின் சொல்"? முதல் காட்சி: பார்: இது: மைக்ரோ உள்ள, என macrocosm உள்ள? எல்லையற்ற மற்றும் கவர்ச்சிகரமான அமைப்பு: ஒரு கிரியேட்டர் கடவுள்: முடிவிலி ஒரு வடிவமைப்பாளர்: பாத்திரம் இடைமறிக்க வாரியாக: போல: (இன்னும் உறுதிபடுத்தப்படவில்லை ஒரே: படிம எண்ணிக்கை: மாற்றம் கூட:! பரிணாமம் ஒரு கோட்பாடு அல்ல, எனினும், ஒரு சிக்கல் இருப்பு: கடவுள்: அது இருப்பது: மேலே: இடம்: மற்றும் நேரம்: பொருள் அல்ல: ஒரு விகாரம்: அல்லது அவரது உயிரினங்களாகவும் ஊழல்)

6_6 [பகுத்தறிதல்] எனக்கு ஒரு அவமானம் இருக்கும்:. புத்தகம் படித்த பின் போதனை இறையியல் அல்லது "நகல்-பேஸ்ட்:" செய்ய: unius rei நான் அதிகாரத்தை கொண்டு பேச காரணம்: நான் எழுத எல்லாம்? என் சொந்த அனுபவம் முடிவா! இந்த வழியில்: நான் கற்று கொடுத்தாய்: அனைத்து ஆண்கள் மற்றும் அனைத்து மதங்களையும்: கண்டுகொள்ள எப்படி: பற்றி: கடவுள் வார்த்தை: இது தான்: வெளிப்படையான: போல: சில கெட்ட விஷயங்கள்: அவர்கள் இருக்க முடியாது என்று: கடவுள் பிரயோஜனமில்லை? ஆனால். எனினும்: எந்த புனித புத்தகத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட உள்ளன!

@ 2628342, อิสราเอล, IsraelNationalTV, ComunitaEbraicaRoma - คนขี้ขลาด! เป็นคุณไม่ได้ใส่: ในความสัมพันธ์กับ: หายนะใด ๆ กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไม่ ฉันรู้ "หวานในปากและเลือดของประชาชนของคุณ: ที่อยู่, ธนาคาร seigniorage: จะคุณ: คนที่อนุมัติ: 200.000 เสียสละของมนุษย์ในเกียรติของซาตาน" .. มิฉะนั้น? คุณไม่ได้ขี้ขลาดตาขาว: สำหรับที่จะเป็น: 4 ปี: หลังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่: พูดคุยกับฉัน! ยิ่งไปกว่านั้นการสูญเสียของชีวิต: ในสนามรบ (Shoah): พวกเขาจะได้รับ: สำหรับผู้ที่ใฝ่หาโครงการจักรวรรดินิยม: ต่อโลกทั้งโลก! คุณล้มเหลวที่จะหยุดความหายนะต่อไปที่จะทำตามความโกรธของประชาชน: คือเหตุผล: ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้เป็นอิสราเอล แต่เป็นซาตาน Zionism: ของ IMF@ 2628342 - [หลอกลวงไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า (โตราห์): จะเชื่อฟังคำของผู้นับถือ: Kakam: วรัญญู: ผู้สร้างสิ่งที่ลับ: โดยลมุดไปคับบาลาห์: คือ: ทั้งหมดอิฐ: ความลับสถาบัน: พวกเขาอยู่ ที่ผิดกฎหมาย: ไม่น่าเชื่อถือของความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า) Satanists นโยบายของ Baal พวกฟาริสีพระ: พวกเขาได้โกรธเคืองพระวจนะของพระเจ้า: คือเหตุผลที่ผู้เผยพระวจนะทั้งหมดถูกตราหน้า: เสมอ: การปฏิบัติน่าเกลียดชังของกินดอก ดังนั้นมันต้องทำ discerned: กับ: จิตใจของเรา: เป็นมาก่อน: เกี่ยวกับ: Infinite ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า: เดียวกัน: เกี่ยวกับ: ใด ๆ ที่ถูกกล่าวหา: พระคำของพระเจ้า: ผ่าน: ความสมบูรณ์แบบไม่มีที่สิ้นสุด, ดีของพระเจ้า: taht ไม่เคย: สามารถ ละเมิด คุณลักษณะเหล่านี้: พวกเขาไม่สามารถทำให้ผิดหวัง: แนวคิดของมนุษย์: ในทางใดทางหนึ่งถ้ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาในภาพและอุปมาของพระเจ้าเองโพสต์ความคิดเห็น lorenzoscarola 4 เดือนที่ผ่านมา: ["! มนุษย์ทุกคนเป็นเพื่อนบ้านของฉัน"]เพราะความรู้สึกของพระเจ้าไม่สามารถทำให้ผิดหวังแนวคิดที่, สัตว์ของเขา: ทั้งหมด: มีเกี่ยวกับความยุติธรรม! ดังนั้นนี่คือเหตุผล: ยัง: nell'ateo: มี "แนวคิด" ของดีที่ไม่มีที่สิ้นสุด: คือ: ขอบคุณกฎธรรมชาติคือแล้วคนที่ฉลาดทุกเรื่อง: ความถูกต้องของคำของพระเจ้า! ในความเป็นจริง: ผู้สร้างได้ทำในภาพของเขา: (ศรัทธาความหวัง, ความรัก, ความยุติธรรม, ความจริง, ความเห็นอกเห็นใจเมตตา): ทุกสิ่งมีชีวิตของมัน และสภาพของการเป็นสิ่งมีชีวิตของพระเจ้านี้หรือไม่? ไม่สามารถถูกทำลายโดยสิ้นเชิงโดยการย่อยสลายของความบาปโพสต์ความคิดเห็น lorenzoscarola 4 เดือนที่ผ่านมา: อย่างไรก็ตามแนวคิดของการสัมบูรณ์ที่ดีและเป็นสากลไม่สามารถหายใจได้อย่างสมบูรณ์! @ ชาวยิวที่รักว่าคุณคิดว่าเก่าพันธสัญญา: เล็ก: ไม่เพียงพอหากจะพิจารณาเรื่องเล็ก? คุณอยู่เสมอในมือพันธสัญญาใหม่: สำหรับการศึกษาและ approndimenti ของคุณ! แต่จะบันทึกมนุษยชาติทั้งหมดจากคำสาปแช่งของคุณ: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ: ที่อยู่, ธนาคาร seigniorage: ที่อยู่: สนุกสนานฆ่า: จาก: 322 ลมุดและคับบาลาห์: 666: ผมถูกบังคับ: ครั้งแรก: ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ: ใช้: เขตอำนาจของฉัน: ไป: Unius Rei: กำหนด: สาปแช่งเหล่านี้ทั้งหมด: เฉลยธรรมบัญญัติของ 28 กับผู้ใดฝ่าฝืนใด ๆ : กฎหมายธรรมชาติ: เนื่องจาก: ทุกคน: เป็นพี่ชายและทุกฉัน: ผู้หญิงเป็น น้องสาวของฉัน!@ ComunitaEbraicaRoma - ซาตานเป็นองค์กรระหว่างประเทศ: ที่มีประสิทธิภาพมาก: มันสามารถทำ 200.000 มนุษย์สังเวย: สำหรับซาตานด้วยการยกเว้นโทษ! ตอนนี้? เท่านั้น: Satanists ยิว: พวกเขาสามารถคิดค้นชั่วร้ายเช่นนี้นั่นคือ: กองทุนการเงินระหว่างประเทศสำหรับการทำลาย: จากพระคัมภีร์ไบเบิ้ monotheism: นั่นคือการทำลาย: จากเมล็ดของอับราฮัม: การทำลายล้างของอิสราเอล นี้เป็นมากกว่าที่เห็นได้ชัด: รัฐบาลของเรา: ในโลก? อยู่ในระดับที่ต่ำมาก: เมื่อเทียบกับปิรามิดพระราชอำนาจ: ที่อยู่: ล่องหน! เราจะลดลงทั้งหมดไว้ในมือของอาชญากร: ผู้ที่มีความเคารพไม่มี: จาก: ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์! เราจะต้องทำลาย: ม่านจาก: แยก: และ: ฝ่ายค้าน: ว่าศาสนาได้สร้าง: เพื่อปกป้องตัวเองถ้าเราล้มเหลว? ซาตานคือจะมี: คำสุดท้าย: เร็ว ๆ นี้!alharmain - ทำไมทำมากจากความชั่วร้ายในท่ามกลางของเรา: ศรัทธาและคนรับใช้ของพระเจ้า? เพราะความเป็นปรปักษ์นี้ไหม จะแน่นอน: นี่คือชัยชนะ: จากซาตาน! จากนั้นพระเจ้าทั้งหมดกล่าวว่า "แน่นอนศาสนาเป็นความชั่วร้าย!" ไม่มีอยู่แล้ว: รสการเมือง: ของศาสนาคริสต์ในเวสต์เป็นชาวยิวของโบสถ์ของซาตานให้มีการถ่ายเมื่อ: ตัวควบคุมแต่ละ: 20 ปีที่ผ่านมา? เท่านั้น: 5%: คน: ไปมวลทุกวันอาทิตย์? เพื่อทำให้การดูโทรทัศน์เป็นเท็จสิ่งที่!ไม่มีอารยธรรมคริสเตียนที่แท้จริงมีอยู่! พล็อตของชาวยิวและอิฐของ IMF: ชนะ: ในความเป็นจริง: คือชัยชนะของซาตาน: เท่านั้น: นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าจะช่วยให้การทำลาย: การทำให้บริสุทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด: ใน 3WW นิวเคลียร์งานของฉันได้อย่างไร จะไม่สูญหาย: "แน่นอนมันจะขู่" เพราะผมคน: ว่า contemplates พระเจ้า Perfections ของพระเจ้าในความเป็นจริงฉันทำไปแล้ว: จิตวิญญาณกับร่างกายของฉัน: ในสถานที่สวรรค์: ใน Glory: ที่สามารถ ไม่ได้รับความเสียหาย: ตามนี้: เรือนจำอาณานิคม ซึ่งทั้งหมดผู้นำรัฐบาลต่างๆนักการเมือง: ได้ทำให้กบฏและการขัดขืนคำสั่ง: กับ: 1 Creator 2 เพื่อธรรมชาติ เพื่อให้: นับถือยิว: จากปลาฉลามเงินกู้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ: การทำลาย: ความรู้พื้นฐาน: จาก: กฎหมายรัฐธรรมนูญ: และยังคงเงียบ: เป็นรู้เห็น: หน้า: ที่: 1 นกฮูก god: โบฮีเมียนของโกรฟ: 2 อาชญากรรมรัฐ: โดย 11-09 หากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ: มันจะไม่ถูกตรวจพบและถูกแทนที่โดย: REI unius? 3 °: WW: นิวเคลียร์จะหลีกเลี่ยง แต่เป็นมันไม่สามารถเป็น: อื่น: สงครามปลอม: ถ้าจีนยังคงมีทานของเขา: เศรษฐกิจยุโรป?ฉันเข้าใจที่จะเป็นอัจฉริยะ: เมื่อฉันเขียนบางสิ่งบางอย่าง "ก็เพราะผมคือคนแรกที่จะรู้สึกประหลาดใจ: เกี่ยวกับตัวเอง: สำหรับสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นในความเป็นจริง: มีพลังงานมากเกินไปในคำพูดของฉันจะเป็นหนึ่งคำของมนุษย์เท่านั้น ! "-> Rothschild และทั้งหมด 666: ทั้งหมดศัตรูของฉันได้อย่างไร พวกเขาจะได้รับการเตือน! IO comprendo: di essere ยกเลิก Genio: Quando IO scrivo: qualcosa: "semplicemente Perche: IO Sono il Primo Che è meravigliato: di ฉัน stesso: ต่อ quello Che è stato scritto: infatti: C'e troppa Energia nelle Mie ทัณฑ์บน: ต่อ essere Una parola umana soltanto! " -> Rothscild? lui è stato avvisato!แต่การตัดสินกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดกบฏ? ได้รับแล้วที่จัดตั้งขึ้น: ก่อนที่จะสร้าง: ของจักรวาล: ทำไมเวลาหรือไม่ นอกจากนี้ยัง: สัตว์ของพระเจ้า แต่ทั้งหมดนี้หรือไม่? ควรเขย่าขวัญคนบาป! แต่ผู้ที่ไม่เห็นอันตราย: มันเป็นเขาที่จะตกอยู่ใน it! เซนต์สทั้งหมดหรือไม่ พวกเขารู้ดีความกลัวของพระเจ้า! ปีศาจทั้งหมดจะโกหก: โกหกหลอกลวง เพื่อให้ได้รับการพิสูจน์จากทะเล: วิธีการเลี้ยงปลาไม่? นี้เป็นไปไม่ได้สำหรับเขาหรือไม่ได้เกือบ! ดังนั้นสิ่งที่ชัดเจนที่สุด: นั่นคือพระเจ้า? ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยการที่เรา แต่ความทุกข์ทรมานของเราไม่ว่าพวกเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้า แต่เพราะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อนันต์ แต่เราเป็นอนันต์เราสกปรก: เขายังเราไม่คุ้นเคยที่จะมีความสัมพันธ์ผ่าน: จิตวิญญาณ: คนเดียวเท่านั้น: ที่เป็นเพียงสังหรณ์ใจ: เนื่องจากทั้งสองเป็นจริง: ศักดิ์สิทธิ์และมองไม่เห็น? มีความเจ็บปวดมากสำหรับเรา! เป็นความตายซีเรีย: [ทำไมซาอุดีอาระเบียและเขา Salafi: หัวรุนแรงมุสลิมและผู้ก่อการร้าย: การใช้ประโยชน์: การปฏิวัติของซีเรีย] ที่มาบอกว่า AsiaNews รณอัลกออิดะห์อยู่ในซีเรีย: เพื่อติดตามญิฮาด ประโยชน์ของสันนิบาตอาหรับจะเติมน้ำมัน: สภาพภูมิอากาศ: ของความเกลียดชัง: และความรุนแรงลดความหวังสำหรับการแก้ปัญหาทางการทูตยาวนาน ดามัสกัส (AsiaNews) - "สุดโต่งมุสลิมจะหักหลัง: เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย: ที่มาจากการชุมนุมประท้วงเมื่อเดือนมีนาคมเล็ก: ซีเรียตกงาน" แหล่งที่มา: AsiaNews บอก ในมุมมองของพวกเขาในสิ่งที่เริ่มต้น: ออกมาเป็นที่เงียบสงบ: ประท้วงต่อต้าน: ระบอบการปกครองที่มี: morphed: เป็นอาวุธต่อสู้ที่เป็นผู้นำประเทศในทิศทางของเลือด: สงครามกลางเมือง[ทำไมซาอุดีอาระเบียและเขา Salafi: หัวรุนแรงมุสลิม: และผู้ก่อการร้าย: การใช้ประโยชน์: การปฏิวัติซีเรียของ] "ผลประโยชน์จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับ: ในการต่อสู้กับอัสซาดและไม่ทั้งหมดของพวกเขาที่มีความเป็นอยู่ของคนซีเรีย ที่หัวใจ "แหล่งที่มา: กล่าวว่า "ผู้ก่อการร้ายมุสลิมในต่างประเทศบางส่วนจาก: อัลกออิดะห์ได้ร่วมจัดอันดับ. จากพวกกบฏพวกเขาอยู่ในซีเรีย: การต่อสู้: ญิฮาดกับ: ระบอบการปกครองและ: ปกป้อง: ความสนใจ: ของประเทศ: ในสันนิบาตอาหรับ นี้ได้รับการเติมน้ำมันของความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศ: และความเกลียดชังและถูกทำลายความหวังในการแก้ปัญหาทางการทูตขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่าย ".[ทำไมซาอุดีอาระเบียและ: Salafi: เขาหัวรุนแรงมุสลิมและผู้ก่อการร้าย: การใช้ประโยชน์: การปฏิวัติของซีเรีย] "ผู้คนจะกลัว" พวกเขาเข้ามา "เคอร์ฟิวได้รับการกำหนดไว้ในดามัสกัสเมือง. เป็นตัวแบ่งแยกระหว่างผู้ที่อยู่ในความโปรดปราน: ของระบอบการปกครองและผู้ที่: ในความโปรดปราน:. จากพวกกบฏเดียวกันเป็นจริงในเมืองอื่น ๆ ." สำหรับแหล่งที่มา, ซีเรียเป็นที่อับจน: เป็นความรุนแรง begets เคาน์เตอร์ความรุนแรง[ทำไมซาอุดีอาระเบียและ: Salafi: เขาหัวรุนแรงมุสลิมและผู้ก่อการร้าย: การใช้ประโยชน์: การปฏิวัติของซีเรีย] ประชามติรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเน้นไปนี้: หน่วยงาน แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสิ้นสุดลงผูกขาดพรรค Baa'th: อำนาจการเปิดสังคมและการเมืองที่หลายฝ่ายตรงกันข้ามกับข้อเรียกร้องที่ 87: ร้อยละโหวต: มี (ที่มี 57: ผลิตภัณฑ์ร้อยละ) ผลที่แท้จริง: ระบุ: ที่ร้อยละ 50 ต่อน้อยของบรรดาผู้ที่โยนลงคะแนนเสียงของพวกเขาในความโปรดปราน: จากรัฐธรรมนูญใหม่ "ดังกล่าวส่งผลให้ระบอบการปกครองเจ็บ แต่ยังฝ่ายค้านซึ่งล้มเหลวในการรณรงค์คว่ำบาตรของ" แหล่งที่มากล่าวว่า[ทำไมซาอุดีอาระเบียและ: Salafi: เขาหัวรุนแรงมุสลิมและผู้ก่อการร้าย: การใช้ประโยชน์: การปฏิวัติของซีเรีย] ในขณะเดียวกันใน Homs, การต่อสู้ระหว่างกองกำลังที่จงรักภักดีต่อครอบครัวอัสซาด: กบฏและของกองทัพซีเรียฟรีดำเนินการต่อ เช้านี้กาชาด: ก็สามารถที่จะนำความช่วยเหลือไปยังซีเรีย: ผู้ลี้ภัยที่หนีความรุนแรงในเมืองบาบา Amr อำเภอ หลังได้รับความเดือดร้อนหนักหน้าของการต่อสู้: และ: ยังคงปิดวงเงินที่จะช่วยคนงาน วันนี้สันนิบาตอาหรับเลขาธิการ: Nabil al-Arabi ประกาศว่าเจ้าหน้าที่ซีเรีย: ได้รับการยอมรับโคฟีอันนัน: เป็นทูตสหประชาชาติพิเศษ เขามีกำหนดที่จะมาถึง: ในดามัสกัสต่อไปเสาร์1_6 [ฉลาด] ตราบเท่าที่. ความรักของพระเจ้าและความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์: อยู่ในการดำเนินการ: ในลำดับก่อนการวางรากฐานในศาสนา monotheistic แรก: ที่ถูกกรงเล็บ: หลัง: ที่จุดนี้: [ถ้า]: 1) เมื่อคุณได้เป็นความคิดที่สวยงาม: เกียรติของพระเจ้าผู้ทรงอำนาจผู้สร้าง: มีแนวคิด: ความยุติธรรมไม่มีที่สิ้นสุดอยู่นอกเหนือ: จากแนวคิดที่เหมาะ: ที่อาจจะรู้สึก: ของจิตใจมนุษย์: [ถ้า]: 2 คุณสกัดแรงบันดาลใจขั้นพื้นฐาน: "รักพระเจ้ามากขึ้นกว่าตัวเองและ. ทุกคนอื่น ๆ เป็นตัวเอง" ดังนั้นคุณสามารถทำให้การเดินทาง: หลัง: และดูทั้งหมดอึที่เป็นมากกว่าใน: ใน Word ของพระเจ้าและทุกคำ: ที่เป็นเพียงการแสดงออกของบริบททางประวัติศาสตร์ที่ระบุ: และที่ไม่สามารถ: ถูกนำมาใช้: ในแนวคิดของเรา: ที่สูงขึ้น: ศักดิ์ศรีของมนุษย์และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน!

2_6 [ฉลาด] เมื่อมันได้รับ:. ภาพที่แท้จริงของพระเจ้า: คือจากคน: โดยสิ้นเชิงจิตวิญญาณที่มีคุณลักษณะที่: Infiniti ของดีนั่นคือทั้งหมดที่นิรันดร์ Perfections ของเขาจาก: ยุติธรรมศักดิ์ศรี ฯลฯ .. เช่น: ความสมบูรณ์แบบของความศักดิ์สิทธิ์ เราจำเป็นต้องต้องสรุปว่า: โลกรอบตัวเรามันจำเป็นต้องต้อง: การย่อยสลาย: ความเสียหายของแผนเดิม: เพ​​ราะบาปเนื่องจาก: ในคู่บารมีพระเจ้าที่: เขาทำ: จักรวาล? ไม่สามารถอยู่ร่วมในตัวเอง: หลักการของดี: ร่วมกับ: หลักการของความชั่วร้าย! ทำไม: ตรงกันข้าม: แม้ความชั่วร้ายของเขาจะไม่มีที่สิ้นสุดและนี้จะสิ้นสุด. ที่จะทำลายตัวเองเพื่อให้เราสามารถอนุมาน: ว่าในพระเจ้า: หรือหลงตัวเอง: มีความเห็นแก่ตัวไม่มีและ: เขามันเป็นความรักที่แท้จริง: Agape : เช่น: ความกระหายแน่นอนของ: ความรัก, ความสุขและ: ว่า: ต้อง: จากได้รับการเสนอและได้รับ

3_6 [ฉลาด] พระเจ้าตรัสว่า: ". ให้เราสร้างมนุษย์ (ชายใด) ในภาพของเรา (ความยุติธรรม: ความจริง) และอุปมา (ความรัก, ความหวัง, ความอดทน: ภูมิปัญญา)." นี่คือเหตุผล: มันเป็นงานของสติปัญญา: สิทธิครั้งแรก: จากฉลาด: มันมาจากการวิเคราะห์นี้ (เช่นภาพรวม: จากการทำงาน) ไม่เคยจะมา: ออกจากภาพ: พระเจ้าชนชั้นและโหดร้าย (ณ วันที่พระพรหม: ที่สร้างขึ้นลิทส์จาก: ฝุ่นจากเท้าของเขาหรือเป็นลมุดกล่าวว่า "goyim: ชายปรากฏ แต่พวกเขาเป็นสัตว์") เพราะถ้าภาพของพระเจ้าไม่ดี: การสร้างที่ดีที่สุดของเขา (Mother: เทเรซา จากกัลกัต, Gandhi, etc ... ) นั่นคือถ้ามันเป็นภาพที่น่าสงสารของพระเจ้า? จากนั้นการทำงานทั้งหมดอาจไม่เคยที่จะนำมาใช้สำหรับความก้าวหน้า: ของมนุษยชาติ: มันอาจจะเคยประกาศ: เป็นพระวจนะของพระเจ้า

4_6 [ฉลาด] เพื่อให้เข้าใจอย่างถูกต้อง. คัมภีร์กุรอานคัมภีร์ไบเบิล, Vedas ฯลฯ .. คุณควรอ่านครั้งแรก: หนังสือทั้ง: เพียงในลักษณะที่มีเหตุผล: (ไม่มี: preconceptions ทั้งหมด: ว่าผู้ชายของศาสนาได้กระทำ: และมีแบบแบ่งชั้น: ในใจของเรา) เช่นนี้คุณจะได้รับ: คำพิพากษา: จากกันเพื่อให้ได้: หัวใจของวิวรณ์ .. เพราะเป็นเพียง: แรงบันดาลใจที่เป็นต้นฉบับ: ที่: บ่งบอกว่า: 1 พระลักษณะของพระเจ้า, 2 ลักษณะของมนุษย์ 3 เกณฑ์สำหรับ: การตีความ: การดำเนินงานทั้งหมด เนื่องจากเป็นที่ชัดเจน: man เพิ่มเติมได้ที่: กว่า: Creature ใด ๆ อื่น ๆ ของเขาจะได้รับการทำภาพและอุปมาของพระเจ้าเอง!

5_6. [ฉลาด] เช่น? อาจจะมีการทำ: ข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์แบบ: เกี่ยวกับ: หนังสือศักดิ์สิทธิ์: ใด ๆ ? เช่นเกี่ยวกับหนังสือเล่มที่กล่าวอ้างใด ๆ : "พระวจนะของพระเจ้า"? ที่เห็นครั้งแรก: เพียงแค่เฝ้าดู: คือใน microcosmos เช่นในจักรวาล? เพื่อตัดตัวอักษร: โครงสร้างอนันต์และการจัดเก็บภาษี: ผู้สร้างพระเจ้า: นักออกแบบอนันต์: ฉลาด: เป็น: (ยังไม่ได้แสดงให้เห็นเพียงคนเดียว: ฟอสซิลของการเปลี่ยนแปลงแม้ว่า: ทฤษฎีวิวัฒนาการไม่ได้เป็น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับ การดำรงอยู่: ของพระเจ้า: ที่อยู่: ข้างต้น: พื้นที่: เวลาและ: ไม่อยู่ภายใต้: การกลายพันธุ์ไป: หรือความเสียหายเป็นสิ่งมีชีวิตของเขา)

6_6 [ฉลาด] จะเป็นความอัปยศสำหรับฉัน. unius REI: เทววิทยาการเรียนการสอนหลังจากที่ได้อ่านหนังสือหรือทำ "คัดลอกวาง:" ผมพูดคุยกับผู้มีอำนาจเนื่องจาก: ทุกอย่างที่ฉันเขียน? เป็นผลมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของฉัน! วิธีนี้ผมได้สอน: มนุษย์ทุกคนและทุกศาสนา: วิธีที่จะแยกแยะ: เกี่ยวกับ: พระคำของพระเจ้า: สำหรับการนี​​้คือ: ช​​ัดเจน: เป็นบางสิ่งที่ไม่ดี: ว่าพวกเขาไม่ได้: คุ้มค่าของพระเจ้า? แต่ อย่างไรก็ตาม: มี จำกัด ในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ !@ 2628342, Israel, IsraelNationalTV, ComunitaEbraicaRoma - coward! kama:, hukuiweka: katika uhusiano wa: Holocaust yoyote: na IMF? Mimi najua, "ni tamu kinywani yako, damu ya watu: yaani, seigniorage benki: kuwa wewe: mmoja ambaye imeidhinisha: 200,000 dhabihu za binadamu kwa heshima ya Shetani" .. vinginevyo? wewe si mwoga: kwa kuwa, kwa miaka 4: nyuma ya kompyuta yako bila: kuongea na mimi! Aidha hasara ya maisha: katika uwanja wa vita (Shoah): wao ni nafasi: kwa wale kutafuta mradi ubeberu, juu ya dunia nzima! wewe kushindwa kuacha sadaka ya kuteketezwa ya pili, ambayo itakuwa yaliyotolewa na hasira za watu: ni kwa nini: Tatizo halisi ni kwamba watu wa Israeli, lakini, ni Zionism kishetani; wa IMF.@ 2628342 - [mdanganyifu haina kutii Neno la Mungu (Torati): kutii neno la Mashetani: Kakam: ya mwanga: muumba wa Mambo ya siri: na Talmud, kwa Kabbalah: yaani: zote Masonic: Taasisi za siri: wao ni kinyume cha sheria: wasiostahili ya utakatifu wa Mungu).Haya Satanists ya Baali wanazuoni Mafarisayo: wao mashaka Neno la Mungu: ni kwa nini, manabii wote waliohukumiwa: daima: vitendo adui wa mawazo ya riba. Kwa hiyo: ni lazima kufanya kutambuliwa kwa msaada wa: na: akili zetu: kama kabla: kuhusu: Utakatifu kuu ya Mungu: sawa: kuhusu: yoyote ya madai: Neno la Mungu: kwa njia ya: ukamilifu usio na mipaka, wema wa Mungu: taht kamwe: inaweza kuwa kukiukwa. Hizi sifa: hawawezi disappoint: Dhana ya binadamu: kwa njia yoyote ile: kama yule mtu akawa katika sura na mfano wa Mungu mwenyewe.lorenzoscarola posted maoni 4 months ago: ["Kila mtu ni jirani yangu!"]. kwa sababu hisia za Mungu hawezi disappoint dhana kwamba, viumbe wake wote kuhusu haki! Hivyo hapa ni kwa nini: pia: nell'ateo: kuna "dhana" ya wema usio: ni: shukrani kwa sheria ya asili ni: kisha kila mtu ya utambuzi: kuhusu: uhalisi wa Neno la Mungu! Kwa kweli: Muumba imefanya kwa mfano wake: (imani, tumaini, upendo, haki, ukweli, huruma, rehema): yake ya viumbe wote. na hali hii ya kuwa viumbe wa Mwenyezi Mungu? haiwezi kabisa kabisa, na uharibifu wa dhambilorenzoscarola posted maoni 4 months ago: Hata hivyo, dhana ya nzuri kabisa na ni kwa wote haiwezi majini kabisa! @ Ndugu Wayahudi, kama unadhani Agano la Kale: ndogo: haitoshi: ikiwa ni kuchukuliwa jambo dogo? Siku zote wewe upande Agano Jipya: kwa ajili ya masomo yako na approndimenti! Lakini, ili kuokoa wanadamu wote, kutokana na laana yako: Shirika la Fedha Duniani: yaani, seigniorage benki: kwamba ni: Spree mauaji: ya: 322 Talmud, na Kabbalah: 666: Mimi kulazimishwa: kwa mara ya kwanza: katika historia ya mwanadamu: kwa kutumia: mamlaka mwangu:: Unius Rei: kulazimisha: hizi laana zote: Kumbukumbu la Torati 28, dhidi ya mtu ambaye anakiuka: Sheria za: kwa sababu: kila mtu: ni ndugu yangu na kila mwanamke ni dada yangu!@ ComunitaEbraicaRoma - Satanism ni shirika la kimataifa: nguvu sana: inaweza kufanya 200,000 binadamu sadaka: kwa Shetani na ukatili! Sasa? tu: Kiyahudi Satanists: wangeweza mzulia uovu kama hii: kwamba ni: Shirika la Fedha Duniani: kwa uharibifu; wa monotheism kibiblia: yaani, kwa uharibifu; wa uzao wa Abrahamu: maangamizi ya Israeli. Hii ni zaidi ya wazi: serikali zetu: katika ulimwengu? katika ngazi ya chini sana: ikilinganishwa na piramidi ya kifalme ya nguvu ambayo ni: wanakuwa hawaonekani! sisi wote ni kuanguka katika mikono ya wahalifu: wasio na heshima: wa: wa heshima ya binadamu! lazima kuvunja: pazia la: kujitenga: na: upinzani: kwamba: dini wamejenga: kulinda themself: kama tunashindwa? Satanism ni: utakuwa: neno la mwisho: hivi karibuni!alharmain - kwa nini kufanya mengi ya mabaya katikati yetu: Waumini, na watumishi wa Mungu? kwa sababu: huu uadui? mapenzi bila ya shaka, hii ni ushindi; wa Satanism!Kisha, wote hawamjui kusema: "Hakika, dini ni mbaya!" haipo tena: ladha ya kisiasa; wa Ukristo katika nchi za Magharibi ni Wayahudi wa kundi lake Shetani, kuwa alichukua: kila kudhibiti: miaka 20 iliyopita? tu: 5%: watu kwenda Misa kila Jumapili? hivyo inafanya nini televisheni viewing ni uongo! haipo tena halisi ustaarabu wa Kikristo! Njama Wayahudi na Masonic wa IMF: alishinda: kwa kweli: ni ushindi wa Satanism: tu: kwamba ni kwa nini Mungu inaruhusu uharibifu: utakaso wa mbio nzima ya binadamu: katika nyuklia 3WWkazi yangu? si kupotea: "Kwa hakika, ni tishio" kwa sababu mimi ni mtu: kwamba: inatafakari Mungu ukamilifu wa Mungu, kwa kweli, mimi ni tayari: kwa mwili wangu wa kiroho: kwenye maeneo ya mbinguni katika utukufu: kwamba, unaweza si kupotoshwa: kwa, hii: koloni mashitaka. ambapo viongozi wake wote: Serikali, wanasiasa: kuwa alifanya makosa ya uhaini na uasi, juu ya: 1. Muumba 2. utaratibu wa kawaida. kuruhusu: Mashetani Myahudi; wa IMF shark mkopo: kuangamiza misingi: ya: ya Katiba Sheria na kubaki kimya: kama accomplice: mbele:: 1. Bundi mungu: Bohemian Grove ya: 2. Hali ya uhalifu: kwa 11-09. kama IMF: yataonekana kuwa wanaona na nafasi yake kuchukuliwa na: unius Rei? 3 °: WW: nyuklia: itakuwa ni lazima. lakini, kama: haiwezi kuwa: mwingine: phony vita: kama China inao pamoja na sadaka yake ya uchumi ya Ulaya?Naelewa: kuwa na fikra: wakati mimi kuandika kitu, "kwa sababu tu mimi ni mmoja wa kwanza alikuwa kushangazwa: kuhusu mwenyewe: kwa nini iliandikwa, kwa kweli: kuna sana nishati katika maneno yangu kuwa neno moja tu ya binadamu ! "-> Rothschild na wote 666: adui yangu yote? wao ni kuonywa! io comprendo: di essere un genio: quando io scrivo: qualcosa: "semplicemente perché: io sono il Primo che e meravigliato: di me stesso: quello che kwa e stato scritto: infatti: c'è troppa energia nelle Mie parole: kwaessere Una parola umana soltanto! " -> Rothscild? Lui e stato avvisato!lakini hukumu dhidi ya kiumbe yote uasi? alikuwa tayari imara: kabla ya uumbaji; wa ulimwengu: Kwa nini: muda? pia: kiumbe wa Mungu. Lakini haya yote? lazima kuwatisha wenye dhambi! lakini asiye kuona hatari: ndiye hutumbukia it! watu wote wa Mungu?walijua vema hofu ya Mungu! ya pepo wote ni uongo, uongo kudanganya. Jinsi gani samaki: kufanya imeonekana ya bahari? hii ni magumu kwake au karibu haiwezekani!hivyo suala dhahiri zaidi: yaani, Mungu? hawezi kuwa imeonekana: na sisi. badala yake, mateso yetu si kwamba hawawezi kuthibitisha Mungu, lakini, kwa sababu, yeye ni kubwa na takatifu, lakini sisi ni kubwa na sisi chafu: Yesu, pia, sisi si desturi: kuwa na mahusiano ya kupitia: roho peke yake tu: kwamba ni, tu intuitively: kwa sababu hizi hali halisi mbili: utakatifu na kutoonekana? ni chungu sana kwa ajili yetu! kama kifo.Syria: [nini Saudi Arabia na wake: Salafee: Waislamu wenye msimamo mkali na magaidi: kuchukua faida; wa mapinduzi ya Syria] Vyanzo kuwaambia AsiaNews kwamba al-Qaeda ushirika ni katika Syria: kujiingiza jihad. maslahi ya Umoja wa Kiarabu ni kuchochea: hali ya hewa; wa chuki na vurugu, na kupunguza matumaini ya ufumbuzi wa kudumu wa kidiplomasia. Dameski (AsiaNews) - "wenye msimamo mkali wa Kiislamu ni utekaji nyara: harakati pro-demokrasia: waliotoka maandamano ya Machi ya vijana: ajira Washami," vyanzo: aliiambia AsiaNews. Kwa maoni yao, nini ilianza: nje kama amani: maandamano dhidi ya: serikali ina: morphed: katika harakati za kijeshi kwamba ni kuongoza: nchi katika mwelekeo wa umwagaji damu: vita vya wenyewe kwa wenyewe.[Kwa nini Saudi Arabia na wake: Salafee: Waislamu wenye msimamo mkali, na magaidi: kuchukua faida; wa mapinduzi ya Syria] "maslahi ya wengi, ni kushiriki: katika mapambano dhidi ya Assad, na si wote pamoja na wa ustawi: Syria watu katika moyo, "vyanzo: alisema. "Nje Muslim magaidi, baadhi ya kutoka: al Qaeda, yameungana:. Ya waasi Wao ni katika Syria: kupambana: jihad dhidi ya: serikali na: kuilinda: maslahi ya: ya nchi: katika Umoja wa Kiarabu. Hii ni kuchochea hali ya hewa ya vurugu na chuki na unadhoofisha matumaini ya ufumbuzi wa kidiplomasia misingi ya mazungumzo kati ya vyama ".[Kwa nini Saudi Arabia na: yake ya Salafi: Waislamu wenye msimamo mkali na magaidi: kuchukua faida; wa mapinduzi ya Syria] "Watu wanaogopa," waliongeza. "Amri ya kutotoka nje imekuwa zilizowekwa katika Dameski mji huo. Umegawanyika kati ya wale ambao ni katika neema; wa serikali na wale: katika neema. Ya waasi huyo ni wa kweli katika miji mingine." Kwa ajili ya vyanzo, Syria ni katika mgogoro huo: kama huzaa vurugu kukabiliana na vurugu.[Kwa nini Saudi Arabia na: yake ya Salafi: Waislamu wenye msimamo mkali na magaidi: kuchukua faida; wa mapinduzi ya Syria] kura ya maoni ya katiba ya hivi karibuni yalionyesha haya: mgawanyiko. Ingawa katiba mpya mwisho Baa'th chama ukiritimba: ya nguvu, ya kufungua jamii na siasa kwa wingi, kinyume na madai kwamba 87: asilimia walipiga kura: Ndiyo (na 57: turnout per cent), matokeo halisi: zinaonyesha: kuwa chini ya asilimia 50 ya hizo ambao kutupwa kura zao walikuwa katika neema; wa katiba mpya."Matokeo hayo machungu ya serikali, lakini pia upinzani, ambayo alishindwa katika kususia kampeni yake," vyanzo alisema.[Kwa nini Saudi Arabia na: yake ya Salafi: Waislamu wenye msimamo mkali na magaidi: kuchukua faida; wa mapinduzi ya Syria] Wakati huo huo katika Homs, mapigano kati ya askari mwaminifu kwa familia Assad: na waasi wa Jeshi Bure Syria kuendelea. Asubuhi ya leo, Shirika la Msalaba Mwekundu: alikuwa na uwezo wa: kuleta misaada kwa Syria: wakimbizi ambao walikimbia ghasia katika mji wa Baba Amr wilaya. mwisho imekuwa ikikabiliwa na mzigo mkubwa wa mapigano: na: bado mbali mipaka: na misaada ya wafanyakazi. Leo, Umoja wa Kiarabu Katibu Mkuu: Nabil al-Arabi alitangaza kuwa Syria mamlaka: wamekubali Kofi Annan: kama mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa. Yeye imepangwa kuwasili: katika Dameski Jumamosi ijayo.1_6 [utambuzi] hapa pana. Upendo wa Mungu na utakatifu wake: ni katika operesheni ya: ili kabla ya msingi katika dini ya kwanza monotheistic: kwamba walikuwa rasmi: baada ya: katika hatua hii: [kama]: 1). wakati got wazo kifalme: Mtukufu ya Mungu Mwenyezi, Muumba: ambaye dhana: usio wa haki: ni zaidi ya: ya dhana bora: ambayo inaweza kuwa na mimba; wa akili ya binadamu: [kama]: 2. wewe kuondolewa uongozi msingi: "anapenda Mungu zaidi kuliko wewe mwenyewe na:. kila mtu mwingine kama nafsi yako".Hivyo: unaweza kufanya safari: nyuma: na kuona shit wote, yaani, zaidi katika: katika neno la Mungu: na maneno yote: ambayo ni tu maneno ya mandhali maalumu ya kihistoria, na kwamba hawezi: kutumika: katika dhana yetu: ya juu zaidi: ya utu wa binadamu na wa haki za msingi za binadamu!

2_6 [utambuzi] Wakati ni kupatikana. Picha halisi ya Mungu, yaani, ya mtu: kabisa kiroho na sifa: Infiniti wa wema: ni kwamba, wote wa milele yake ukamilifu, ya: haki, utu, nk ..yaani: ukamilifu wa utakatifu. lazima lazima infer, kuwa: dunia karibu nasi: ni lazima lazima kuwa, uharibifu: rushwa ya awali ya mpango: kwa sababu ya dhambi, kwa sababu: katika Mungu Mkuu: kwamba: yeye alifanya: ulimwengu? hakuweza ushirikiano zipo katika yenyewe: kanuni ya mema pamoja na: kanuni ya uovu! kwanini: kinyume na hata mabaya yake itakuwa usio: na hii: ingekuwa mwisho: kuharibu mwenyewe Hivyo tunaweza kukisia. kwamba: Mungu: hakuna ubinafsi: au narcissism: na: yake; ni upendo wa kweli: AGAPE : yaani: kiu kabisa ya: upendo, furaha na: kwamba: zinahitaji: ya kutolewa na kupokea

3_6 [utambuzi] Mungu alisema:. "Na tufanye mtu (mtu) kwa mfano wetu (haki, ukweli) na mfano (upendo, tumaini, uvumilivu hekima)." hapa ni kwa nini: ni kazi ya akili: zoezi la kwanza: ya utambuzi: ni: kutoka uchambuzi huu (yaani maelezo ya jumla; wa kazi) kamwe kuja: nje ya picha: Mungu ubaguzi wa rangi na ukatili (kama Brahma: aliyeziumba Dalits kutoka: mavumbi ya miguu yake, au kama Talmud anasema: "goyim: watu kuonekana, lakini ni wanyama"), kwa sababu: kama mfano wa Mungu ni hakuna bora: viumbe wake bora (Mama Teresa wa Calcutta, Gandhi, nk ...) ambayo ni kama ni mfano wenye huruma wa Mungu? Basi, kazi nzima kamwe: kutumika: kwa ajili ya maendeleo; wa watu: inaweza kuwa, milele alisema: kama Neno la Mungu

4_6 [utambuzi] Kuelewa kwa usahihi. Quran Biblia, Vedas, nk .. unapaswa kusoma kwanza: kitabu kizima tu, kwa njia ya busara: (hakuna: zote preconceptions: kwamba: watu wa dini wamefanya: na walikuwa na stratified: katika akili zetu). kama hii: utapata: hukumu ya pamoja ili kupata: moyo wa Ufunuo .. kwa sababu: ni tu: msukumo awali: kwamba: inaonyesha: 1. tabia ya Mungu, 2. tabia ya mtu, 3. kigezo: kwa: tafsiri: ya Kazi nzima. Kwa sababu hii ni dhahiri mtu zaidi: ya: Kiumbe nyingine yoyote wake ni kuwa kufanya sura na mfano wa Mungu mwenyewe!

5_6 [utambuzi] kama vile.? inaweza kufanyika: ufahamu kamili: kuhusu: kitabu takatifu: yoyote? yaani, juu ya kitabu chochote kwamba purports kuwa: "Neno la Mungu"? mbele kwanza: kuangalia tu: ni: katika microcosmos, kama katika macrocosm? kukatiza tabia: usio na kuweka muundo: Mungu Muumba: designer kubwa na: hekima: kama: (bado alionyesha moja tu: mafuta ya: mpito hata kama: nadharia ya mageuzi si, hata hivyo, tatizo kwa maisha: Mungu ambayo kuwa: hapo juu: nafasi: na muda: sio somo: kwa mutation: au rushwa kama viumbe vyake)

6_6 [utambuzi] Itakuwa aibu kwa ajili yangu. Unius Rei: mafundisho ya teolojia baada ya kusoma vitabu au kufanya "-kuweka nakala:" mimi nasema kwa mamlaka kwa sababu: kila kitu mimi kuandika? ni matokeo ya uzoefu wangu binafsi! Kwa njia hii: nimewafundisha: watu wote na dini zote: namna ya utambuzi: kuhusu: Neno la Mungu, kwa maana hii ni: dhahiri kama: baadhi ya mambo mabaya: kwamba hawawezi kuwa: yampendezayo Mungu? lakini. Hata hivyo, ni finite katika kitabu yoyote takatifu!

@ 2628342, Israel, IsraelNationalTV, ComunitaEbraicaRoma - feg! som: du sätter inte: i relation till: Alla Förintelsen: med IMF? Jag vet, "är söt i munnen, blodet hos folk: det vill säga seigniorage bank: att vara dig: den som godkänner: de 200.000 människooffer för att hedra Satan" .. annars? du inte feg: för att vara: för 4 år: bakom datorn utan att: prata med mig! Dessutom förlusten av liv: på slagfältet (Shoah): de beviljas: för dem som bedriver en imperialistisk projekt: mot hela världen! du inte att stoppa nästa förintelsen, som kommer att göras av vrede folkens: är varför: det verkliga problemet är inte Israel, men är sionismen sataniska: av IMF.@ 2628342 - [bedragaren inte lyder Guds Ord (Torah): att lyda ord Satanisten: Kakam: Upplysta: skaparen av de hemliga saker: genom Talmud, till Kabbalah, dvs: alla masonic: Institutioner hemlighet: de är olagligt: ​​ovärdig Guds helighet). Dessa Satanister av Baal rabbiner fariséerna: de har kränkt Guds Ord: varför är alla profeter fördöms: alltid: det förkastliga praxis ocker. Därför: det måste göra urskiljas: med: våra sinnen: som tidigare: Om: Infinite Guds helighet: samma: Om: påstådda: Guds Ord: genom: oändliga fullkomlighet, Guds godhet: TAHT aldrig: kan kränks. Dessa attribut: de kan inte besviken: det mänskliga begrepp: på något sätt: om mannen gjordes i bilden och likhet Gud själv.lorenzoscarola skrev en kommentar 4 månader sedan: ["Varje människa är min granne!"]. eftersom känslor av Gud kan inte svika idén om att hans varelser: Alla: ha om rättvisa! Så här är varför: även: nell'ateo: det finns ett "koncept" av den oändliga Bra:: tack vare den naturliga lagen är: då var man i urskillningsförmåga: om: äktheten av Guds Ord! I själva verket: Skaparen har gjort i sin bild: (tro, hopp, kärlek, rättvisa, sanning, medkänsla, barmhärtighet): alla dess varelser. och detta tillstånd är de varelser Gud? kan aldrig helt förstöras genom nedbrytningen av syndlorenzoscarola skrev en kommentar 4 månader sedan: Däremot kan begreppet absolut goda och universella inte kvävas helt! @ Kära judar, oavsett om du tror att Gamla testamentet: Small: inte tillräckligt: ​​Om det anses vara en liten sak? Du är alltid till hands Nya testamentet: för dina studier och approndimenti! Men för att rädda hela mänskligheten, från din förbannelse: Internationella valutafonden: det vill säga seigniorage bank: det är: att döda festen: av: 322 Talmud och Kabbalah: 666: jag tvingas: för första gången: i mänsklighetens historia: med: Min behörighet: till: Unius Rei: att ålägga: alla dessa förbannelser: i Femte Mosebok 28, mot den som bryter mot: den naturliga lagen: att: varje människa: är min bror och varje: kvinna är min syster!@ ComunitaEbraicaRoma - Satanism är en internationell organisation: mycket kraftfull: det kan göra 200.000 människooffer: för Satan ostraffat! Nu? endast judiska Satanister: de kunde uppfinna en ondska så här: det är: Internationella valutafonden: för destruktion: av bibliska monoteismen: det är för destruktion: på Abrahams säd: förintelsen av Israel.Detta är mer än uppenbart: våra regeringar: i världen? ligger på en mycket låg nivå: jämfört med den kungliga pyramid av makt: det är: blir osynlig! vi alla fallit i händerna på brottslingar: som inte har någon respekt: ​​av: människans värdighet! Vi måste bryta: slöja: separation: och: oppositionen: att religioner har byggt: att skydda sig själva: om vi misslyckas? Satanism är: ha: sista ordet: mycket snart!alharmain - varför göra en hel del ondska i vår mitt: de troende och tjänare av Gud?eftersom: denna fientlighet? kommer säkert: det är seger: av satanism! Sedan alla ateisterna säga: "Visst är religion ont!" finns inte längre: en politisk smak: av kristendomen i väst är judarna i synagogan av Satan, ha tagen: varje kontroll: 20 år sedan? endast 5%: personer: gå i mässan varje söndag? Så vad gör TV-tittandet är falsk! finns inte längre en riktig kristen civilisation! den judiska och Frimurarnas plot av IMF: vann: i själva verket: är en triumf för satanism: bara: det är därför som Gud kommer att gör det möjligt för destruktion: rening av hela den mänskliga rasen: i 3WW kärnkraftmitt jobb? kommer inte att gå förlorad: "Faktum är att det hotar" eftersom jag är en man: att överväger gudomliga fullkomlighet Guds faktiskt, jag är redan: med min andliga kropp: i himmelska platser: i Glory: det kan inte skadad: genom detta: straffkoloni. där alla dess ledare: regeringar, politiker: har gjort förräderi och myteri: mot: 1. Creator 2. den naturliga ordningen. att tillåta Satanist Judisk: av IMF-lån haj: att förstöra: Grunderna: av: konstitutionella lagstiftning: och tiga: som en medbrottsling: framför: till: 1. owl gud: av Bohemian Grove: 2. Statligt brott: genom 11-09. om IMF: kommer det inte att detekteras och ersättas med följande: unius REI? 3 °: WW: kärnkraft: kommer oundvikligt. men eftersom: det kan inte vara: en annan: falsk krig: om Kina upprätthåller med sina allmosor: den europeiska ekonomin?Jag förstår: att vara ett geni: när jag skriver något, "helt enkelt därför att jag är den första som var förvånad: Om mig själv: för det skrevs i själva verket: det är för mycket energi på mina ord vara ett ord bara människor ! "-> Rothschild och alla 666: all min fiende? de blivit varnade! io comprendo: di essere un Genio: Quando io scrivo: qualcosa: "Semplicemente perché: io sono il primo Che è meravigliato: di mig stesso: per quello Che è Stato scritto: infatti: c'è Troppa Energia nelle mie parole: per essere una Parola umana soltanto! " -> Rothscild? lui è stato avvisato!men domen mot all upproriska varelse? hade redan etablerats: före bildandet: universums: Varför: tiden? är också: en varelse av Gud. Men allt detta? bör skrämma syndare! men som inte ser faran: det är han som kommer att falla i det! alla de heliga? de kände väl fruktan för Gud! alla demoner är lögn: lögn att bedra. Hur fungerar en fisk: att göra bevisas av havet? detta inte är möjligt för honom eller nästan omöjligt! så det mest självklara: det är, Gud? inte kan bevisas: genom vi. Snarare är vår lidande inte att de inte kan bevisa Gud, men eftersom han är oändligt helig: Men vi är oändligt oss smutsiga: till honom också, är vi inte vana vid: att ha förbindelser genom följande: anden: Enbart endast det är bara intuitivt: eftersom dessa två verkligheter: helighet och osynlighet? är mycket smärtsamt för oss! som en död.Syrien: [varför Saudi Arabien och hans: Salafi: Muslimska extremister och terrorister: att utnyttja: Syriens revolution] Källor berättar AsiaNews att al-Qaida agenter är i Syrien: att gå vidare med jihad. Intressen Arabförbundet underblåser: klimatet: hat: och våld, vilket minskar hopp om en varaktig diplomatisk lösning. Damaskus (AsiaNews) - "muslimska extremister är kapning: pro-demokratiska rörelsen: som kom ut ur mars demonstrationer av unga: arbetslösa syrianer" källor: berättade AsiaNews. Enligt deras uppfattning började vad: ut som fredliga: protester mot: regimen har: morfad: i en väpnad kamp som leder: landet i riktning mot ett blodigt: inbördeskrig.[Varför Saudiarabien och hans: Salafi: Muslimska extremister: och terrorister: att utnyttja: Syriens revolution] "Så många intressen berörs: i kampen mot Assad, och inte alla av dem med välbefinnande för: syriska folket i hjärtat, "de källor: sa. "Utländska muslimska terrorister, några från: al-Qaida, har sällat sig. Av rebellerna De är i Syrien: att bekämpa: ett jihad mot: regimen och: försvara: intressen: av länder: i Arabförbundet. Detta underblåser ett klimat av våld: och hat och undergräver hoppas på en diplomatisk lösning baserad på samtal mellan parterna ".[Varför Saudiarabien och: hans: Salafi: Muslimska extremister och terrorister: att utnyttja: Syriens revolution] "Folk är rädda," de till. "Ett utegångsförbud har införts för Damaskus Staden. Delas mellan dem som är för: av regimen och de: För:. Av rebellerna Detsamma gäller i andra städer." För källor, är Syrien på dödläge: som våld föder mot-våld.[Varför Saudiarabien och: hans: Salafi: Muslimska extremister och terrorister: att utnyttja: Syriens revolution] Den senaste folkomröstningen fram dessa: divisioner. Även om den nya konstitutionen avslutar Baa'th partiet monopol på makt, öppna samhället och politiken till pluralism, i motsats till påståendena om att 87: procent röstade: Ja (med en 57: procent valdeltagandet), de faktiska resultaten: ange: att mindre 50 procent av dem: Vem kastade sin röstsedel var ja: den nya konstitutionen. "Ett sådant resultat gör ont regimen, men också oppositionen, som misslyckades i sin bojkott kampanjen" källorna sagt.[Varför Saudiarabien och: hans: Salafi: Muslimska extremister och terrorister: att utnyttja: Syriens revolution] Under tiden i Homs, strider mellan trupper lojala mot Assad familj: och rebellerna för Free syriska armén fortsätter. I morse, Röda Korset: kunde: att stöd till syriska: flyktingar som flytt våldet i stadens Baba Amr distrikt. Den senare har lidit den värsta stöten av striderna: och: är utanför gränserna: att hjälparbetare. Idag Arabförbundet generalsekreterare: meddelade Nabil al-Arabi att syriska myndigheter: har tagit emot Kofi Annan: som en särskild FN-sändebud. Han är planerad att anlända: i Damaskus nästa lördag.1_6 [urskiljning] eftersom. Guds kärlek och Hans helighet: är i drift: i ordning innan stiftelsen i första monoteistiska religionerna: att formaliserades: efter: på denna punkt: [IF]: 1). När du fick en lysande idé: ädelt om Gud den Allsmäktige Skapare: Vems idé: oändliga rättvisa: är bortom: av den ideala konceptet: som kan tänkas: det mänskliga sinnet: [IF]: 2. du extraherade den grundläggande inspiration: "älskar Gud mer än dig själv och:. varannan man: som dig själv". Alltså: du kan göra resan: bakåt: och se all skit, det vill säga över i: i Guds Ord: och alla orden som endast uttryck för en specifik historisk kontext: och som inte kan: användas: i vårt koncept: mer avancerad: av människans värdighet och grundläggande mänskliga rättigheter!

2_6 [urskiljning] När den erhålls. En verklig bild av Gud, nämligen av en person helt andligt med attribut: Infiniti av godhet: det vill säga hela hans eviga fullkomligheter av: rättvisa, värdighet, etc. .. dvs perfektion av helighet. Vi måste med nödvändighet dra slutsatsen, att världen omkring oss: det nödvändigtvis måste vara en försämring: korruptionen av den ursprungliga planen: på grund av synden, eftersom: i den majestätiska Gud att han gjorde: universum? kunde inte samexistera i sig av principen om god: tillsammans med: principen om ont! varför: Tvärtom: även hans onda skulle vara oändlig: och detta: skulle sluta. att förstöra sig själv så kan vi dra slutsatsen: att på Gud: det finns ingen själviskhet: eller narcissism: och: hans: det är äkta kärlek: MED VIDÖPPEN MUN , dvs: en törst absolut av: kärlek, lycka och: att kräva för att erbjudas och fick

3_6 [urskiljning] Gud sade:. "Låt oss göra människor (någon människa) till vår avbild (rättvisa: sanningen) och likhet (kärlek, hopp, tålamod: visdom)." Här är varför: det är en uppgift för intellektet: den första övningen: omdömesförmåga: det: från denna analys (dvs. en översikt: av arbetet) skulle aldrig komma: ur bilden: ett rasistiskt och grym Gud (som Brahma: som skapade daliter från: stoftet av sina fötter, eller som Talmud säger: "Det gojim: män visas, men de är djur"), eftersom: om bilden av Gud är inte bättre: hans bästa skapelsen (Mor: Teresa i Calcutta, Gandhi, etc ...) det vill säga om det är en ynklig bild av Gud? Sedan kunde hela arbetet aldrig: att användas: för att främja: av mänskligheten: det kan vara, någonsin förklarade: som Guds Ord

4_6 [urskiljning] För att förstå rätt. Koranen Bibeln, Vedas, etc. .. du bör läsa först: hela boken: att helt enkelt, på ett rationellt sätt: (ingen: alla fördomar: att män av religionen har gjort: och stratifierades: i våra sinnen). så här: du får: en dom: av tillsammans för att få: i hjärtat av Uppenbarelseboken .. eftersom: det är endast den ursprungliga inspiration: att: anger: 1. Guds karaktär, 2. karaktär av människan, 3. kriteriet för: tolkning: Av hela arbetet. Eftersom detta är uppenbar: mannen mer: än: någon annan hans Creature: är gjort bilden och likhet med Gud själv!

5_6. [Urskiljning] till exempel? kan göras: en perfekt insikt: om: en helig bok: någon? dvs om någon bok som utger sig för att vara: "Guds Ord"? vid första ögonkastet: bara titta: är: i mikrokosmos, som i makrokosmos? att fånga karaktären: oändliga och imponerande struktur: en Skapare Gud, en designer oändligt: ​​klokt: as: (ännu ej visats en enda: fossil av: övergång även om: en teori om evolutionen är dock inte ett problem för existens: Guds vilka är: ovan: space: och tid: är inte föremål: att mutation: eller korruption som hans varelser)

6_6 [urskiljning] skulle vara en skam för mig. Unius REI: undervisning teologi efter att ha läst böckerna eller göra "copy-paste:" Jag talar med auktoritet eftersom: allt jag skriver?är resultatet av min personliga erfarenhet! På detta sätt: jag har lärt: alla män och alla religioner: hur att urskilja: Om: Guds ord: för detta är: uppenbar: som: några dåliga saker: att de inte kan vara: värdig Gud? men. Dock är ändliga i någon helig bok!@ 2628342, Israel, IsraelNationalTV, ComunitaEbraicaRoma - ¡Cobarde! como: no se pone: en relación con: cualquier Holocausto: con el FMI? Lo sé, "es dulce en la boca, la sangre de los pueblos, es decir, la banca señoreaje: ser tú: el que aprueba: los 200.000 sacrificios humanos en honor de Satanás" .. de otra manera? usted no es un cobarde: por ser: desde hace 4 años: detrás de su computadora sin: hablar a mí! Además, la pérdida de la vida: en el campo de batalla (Shoah): se les concede: en la prosecución de un proyecto imperialista: contra todo el mundo! usted no puede detener el próximo holocausto, que se realizará por la ira de los pueblos: es la razón: el verdadero problema no es Israel, sino, es el sionismo satánico: el FMI.@ 2628342 - [el engañador no obedecer la Palabra de Dios (la Torá): obedecer la palabra de satanista: Kakam: Iluminado: el creador de las cosas secretas: por el Talmud, la Cábala, es decir: todos masónica: El secreto de las instituciones: son ilegal: indigno de la santidad de Dios). Estos satanistas de Baal rabinos fariseos: que han ofendido a la Palabra de Dios: por eso, todos los profetas condenado siempre: la abominable práctica de la usura. Por lo tanto: hay que hacer el de discernir: con: nuestras mentes: como antes: acerca de: la santidad infinita de Dios: el mismo: sobre: ​​un supuesto: la Palabra de Dios: a través de: nunca taht:: la infinita perfección, la bondad de Dios puede serviolados. Estos atributos: no se puede decepcionar: el concepto humano: de ninguna manera: si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios mismo.lorenzoscarola ha publicado un comentario hace 4 meses: ["Todo hombre es mi vecino!"].porque los sentimientos de Dios no puede decepcionar a la idea de que, a sus criaturas: todos: tener acerca de la justicia! Así que aquí está la razón: también: nell'ateo: hay un "concepto" del bien infinito: es: gracias a la ley natural es: ¿entonces todos los hombres de discernimiento: acerca de: la autenticidad de la Palabra de Dios! En efecto: el Creador ha hecho a su imagen: (fe, esperanza, amor, justicia, verdad, compasión, misericordia): todas sus criaturas. y esta condición de ser las criaturas de Dios? nunca puede ser totalmente destruido, por la degradación del pecadolorenzoscarola ha publicado un comentario hace 4 meses: Sin embargo, el concepto de bien absoluto y universal no puede ser sofocado por completo! @ Judios Estimado, si usted piensa que el Antiguo Testamento: pequeña: no es suficiente: si se considera una pequeña cosa? Usted está siempre a mano el Nuevo Testamento: para sus estudios y approndimenti! Pero, para salvar a toda la humanidad, de su maldición: el Fondo Monetario Internacional, es decir, la banca señoreaje, es decir: la matanza: de: 322 el Talmud y la Cábala: 666: me veo obligado: por primera vez: en la historia de la humanidad: el uso de: mi jurisdicción: a: unius Rei: imponer: todas estas maldiciones: 28 de Deuteronomio, en contra de cualquier persona que viole: la ley natural: debido a que: a todo hombre: es mi hermano y cada una: la mujer es mi hermana!@ ComunitaEbraicaRoma - El satanismo es una organización internacional: muy poderosa: se puede hacer 200.000 sacrificios humanos: a Satanás con la impunidad!Ahora? solamente: Satanistas judíos: que podía inventar una maldad como esta, es decir: el Fondo Monetario Internacional: de la destrucción: del monoteísmo bíblico: es decir, para la destrucción: de la simiente de Abraham: la aniquilación de Israel. Esto es más que obvia: nuestros gobiernos: en el mundo? están en un nivel muy bajo: en comparación con la pirámide real de poder: es decir: ser invisible! todos estamos caído en manos de los delincuentes: que no tienen sentido: de: la dignidad humana! hay que romper: el velo de: separación: y: la oposición: que: las religiones han construido: para proteger a sí mismos: si no? El satanismo es: se tiene: la última palabra: muy pronto!alharmain - ¿Por qué hacer un montón de mal en medio de nosotros: los creyentes y siervos de Dios? porque: esta hostilidad? sin duda: es la victoria: del satanismo!Entonces, todos los ateos dicen: "Ciertamente, la religión es el mal!" ya no existe: un sabor político: del cristianismo en Occidente son los Judios de la sinagoga de Satanás, que han tenido: cada control: hace 20 años? solamente: 5%: personas: van a misa todos los domingos? así que lo que hace que la televisión es falso! ya no existe una civilización cristiana de verdad! la conspiración judía y masónica del FMI: ganado: de hecho: es el triunfo del satanismo: solamente: es por eso que Dios permite la destrucción: la purificación de la raza humana: en 3WW nuclearesmi trabajo? no se pierda: "En realidad, es una amenaza" porque soy un hombre: que: contempla las perfecciones divinas de Dios, de hecho, ya estoy: con mi cuerpo espiritual: en los lugares celestiales: en la Gloria: que puede No estar dañado: por, lo siguiente: colonia penal. en el que todos sus líderes: los gobiernos, los políticos han hecho: la traición y rebelión: en contra: 1. Creator 2. el orden natural. para permitir que: satanista Judio: del tiburón de préstamo del FMI: para destruir: Los Fundamentos: de: Derecho Constitucional: y a permanecer en silencio: como un cómplice: en frente: a: 1. búho dios del Bohemian Grove: 2. Crimen de Estado: por 11-09. si el FMI: no se detecta y se sustituye por: unius REI? 3 °: WW: nuclear será inevitable. pero, como: no puede ser: a otra: la guerra falsa: si China mantiene con sus limosnas: la economía europea?Yo entiendo: que ser un genio: cuando escribo algo ", simplemente porque yo soy el primero que se quedó sorprendido: de mí mismo: para lo que estaba escrito, de hecho: hay demasiada energía en mis palabras como una única palabra humana ! "-> Rothschild y 666 todos: toda mi enemigo? se ha advertido! io comprendo: di essere sin genio: quando io Scrivo: qualcosa: "perché semplicemente: io sono il primo che è meravigliato: di me stesso: quello che por e Stato Scritto: infatti: c'è Troppa energia nelle mie parole: poressere UNA parola umana soltanto! " -> Rothscild? lui è stato avvisato!pero el juicio en contra de toda criatura rebelde? ya se había establecido: antes de la creación: del universo: ¿Por qué: el tiempo? también es: una criatura de Dios. Pero todo esto? debería aterrorizar a los pecadores! pero que no ve el peligro: es él quien va a caer en ella! todos los santos? que conocían bien el temor de Dios! todos los demonios son la mentira, una mentira para engañar. ¿Cómo funciona un pez: para que el resultado de la mar? esto es imposible para él o casi imposible! así que lo más obvio: que es, Dios? no puede ser probado: por nosotros. más bien, nuestro sufrimiento no es que no se puede probar a Dios, sino, porque, Él es infinitamente santo, pero nosotros somos infinitamente sucia: a él, también, que no estamos acostumbrados: a tener relaciones a través de: el espíritu: sí sola, únicamente: es decir, sólo de manera intuitiva, porque estas dos realidades: la santidad y la invisibilidad? son muy dolorosas para nosotros! como una muerte.SIRIA: [¿por qué Arabia Saudita y su: salafista: los extremistas musulmanes y terroristas: tomando ventaja: la revolución de Siria] Fuentes le dijeron a AsiaNews que al-Qaeda en Siria son: perseguir la yihad. Los intereses de la Liga Árabe están impulsando: el clima: de odio: y la violencia, la reducción de la esperanza de una solución diplomática duradera. Damasco (Agencia Fides) - "Los extremistas musulmanes están secuestrando: el movimiento pro-democracia: que salió de las manifestaciones de marzo de jóvenes: los sirios desempleados", dijo a Agencia Fides fuentes:. En su opinión, lo que empezó: con tan pacífico: las protestas en contra: el régimen tiene: transformada: en una lucha armada que se lleva: el país en la dirección de una sangrienta: la guerra civil.[¿Por qué Arabia Saudita y su: salafista: los extremistas musulmanes: los terroristas: tomando ventaja: la revolución de Siria] "tantos intereses están involucrados: en la lucha contra Assad, y no todos ellos con el de bienestar: las personas sirias en el fondo, "las fuentes: dijo. "Exteriores terroristas musulmanes, algunos de: Al Qaeda, se han unido a las filas:. De los rebeldes que están en Siria: luchar: una jihad en contra: el régimen y: defender: los intereses: de los países: en la Liga Árabe. Esto está generando un clima de violencia: el odio y socavando se esperan de una solución diplomática sobre la base de las conversaciones entre las partes ".[¿Por qué Arabia Saudita y: su: salafista: los extremistas musulmanes y terroristas: tomando ventaja: la revolución de Siria] "La gente tiene miedo", agregaron. "Un toque de queda se ha impuesto en la ciudad de Damasco. Se divide entre quienes están a favor: el régimen y los que: a favor:. De los rebeldes Lo mismo ocurre en otras ciudades." Para las fuentes, Siria se encuentra en punto muerto: como la violencia engendra contra-violencia.[¿Por qué Arabia Saudita y: su: salafista: los extremistas musulmanes y terroristas: tomando ventaja: la revolución de Siria] El reciente referendo constitucional puso de relieve los siguientes: las divisiones. Aunque la nueva Constitución termina el monopolio del partido Baa'th: del poder, la apertura de la sociedad y la política con el pluralismo, en contra de las afirmaciones de que 87: ciento votó: Sí (con un 57: la participación por ciento), los resultados reales: indican: que menos del 50 por ciento de las personas: ¿quién emitir su voto fue a favor: de la nueva Constitución. "Este resultado duele el régimen, sino también la oposición, que fracasó en su campaña de boicot", dijeron las fuentes.[¿Por qué Arabia Saudita y: su: salafista: los extremistas musulmanes y terroristas: tomando ventaja: la revolución de Siria] Mientras tanto, en Homs, los combates entre las tropas leales a la familia Assad: y siguen los rebeldes del Ejército de Siria gratis. Esta mañana, la Cruz Roja: fue capaz de: para llevar ayuda a Siria: los refugiados que huyeron de la violencia en el distrito Baba Amr de la ciudad. Este último ha sufrido el peso de la lucha: y: queda fuera de los límites: para ayudar a los trabajadores. Hoy en día, la Liga Arabe, Secretario General: Nabil al-Arabi, anunció que las autoridades sirias han aceptado: Kofi Annan: como enviado especial de la ONU. Él está programado para llegar: en Damasco el próximo sábado.1_6 [discernimiento], puesto que:. El amor de Dios y su santidad: se encuentran en funcionamiento: en orden antes de la fundación de las primeras religiones monoteístas: que fueron formalizados: después: en este punto: [si]: 1). cuando tienes una idea espléndida: noble de Dios Todopoderoso Creador: cuyo concepto: la justicia infinita: está más allá: del concepto ideal: que se puede concebir: de la mente humana: [si]: 2. que extrajo la inspiración básica: "ama a Dios más que a sí mismo ya:. todos los demás hombres: como a ti mismo". Por lo tanto: se puede hacer el viaje: al revés: a ver toda la mierda, es decir, más en: en la Palabra de Dios, y todas las palabras: que no son sino las expresiones de un contexto histórico específico: y que no pueden: utilizar: en un nuestro concepto: más avanzados: de la dignidad del hombre y de los derechos humanos!

2_6 [discernimiento] En lo que se obtiene:. Una imagen real de Dios: es decir, de una persona: totalmente espiritual con los atributos: Infiniti de la bondad, es decir, todas sus perfecciones eternas, de: justicia, dignidad, etc .. es decir: la perfección de la santidad.necesariamente debemos inferir, que: el mundo que nos rodea: necesariamente debe ser: una degradación: la corrupción del plan original: a causa del pecado, debido a que: en el majestuoso Dios, para que: hizo: el universo? No pueden coexistir en sí mismo: el principio de la buena: junto con: el principio del mal! por eso: al contrario: incluso su maldad sería infinita: y esto: terminaría. destruirse a sí mismo lo que podemos deducir: que: en Dios: no hay egoísmo: o el narcisismo: y: el suyo: es el amor verdadero: AGAPE : es decir: una sed de absoluto: el amor, la felicidad y: que: requieren: de ser ofrecido y recibido

3_6 [discernimiento] Dios dijo:. "Hagamos al hombre (cualquier hombre) a nuestra imagen (la justicia: la verdad) y semejanza (el amor, la esperanza, la paciencia: la sabiduría)." he aquí por qué: es la tarea del intelecto: el primer ejercicio: de discernimiento: que: a partir de este análisis (es decir, una visión general: de la obra) no llegaría nunca: de la imagen: un Dios racista y cruel (como Brahma: que creó los dalits de: el polvo de sus pies, o como dice el Talmud: "los gentiles: los hombres parecen, pero son animales"), debido a que: si la imagen de Dios no es mejor: su mejor creación (Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, etc ...) es decir, si se trata de una triste imagen de Dios? Entonces, toda la obra nunca pudo: para ser utilizado: para la promoción: de la humanidad: podría ser, siempre declaró: que la Palabra de Dios

4_6 [discernimiento] Para entender correctamente:. Corán Biblia, los Vedas, etc .. usted debe leer primero: todo el libro: simplemente, de una manera racional: (no: todas las ideas preconcebidas: que: los hombres de religión han hecho: y fueron estratificados: en nuestras mentes). de esta manera: usted recibirá: un juicio de conjunto para obtener: el corazón de la Revelación .. porque: es sólo: la inspiración original: que: indica: 1. el carácter de Dios, 2. el carácter del hombre, 3. el criterio: para: interpretación: de toda la Obra. Debido a esto es obvio: cuanto más el hombre: de: cualquier otro de su criatura: es estado haciendo a imagen y semejanza de Dios mismo!

5_6. [Discernimiento] como? que se podría hacer: una visión perfecta: acerca de: un libro sagrado: todo? es decir, alrededor de un libro que pretende ser: "la Palabra de Dios"? a primera vista: basta con mirar: es: en el microcosmos, como en el macrocosmos? para interceptar el personaje: estructura infinita e imponente: un Dios creador: un diseñador infinitamente: sabio: como: (todavía no se ha demostrado sólo una: fósil de: de transición, si: una teoría de la evolución no es, sin embargo, un problema para la existencia: de Dios: lo que es: arriba: el espacio: y el tiempo: no está sujeto: a la mutación: o la corrupción como sus criaturas)

6_6 [discernimiento] sería una pena para mí. Unius REI: enseñanza de la teología después de leer los libros o hacer el "copiar y pegar:" Yo hablo con autoridad porque: todo lo que escribo? es el resultado de mi experiencia personal! De esta forma: he enseñado: todos los hombres y todas las religiones: ¿cómo discernir: alrededor: la Palabra de Dios: para esto es: evidentes: por ejemplo: algunas cosas malas: que no pueden ser: dignos de Dios? pero. Sin embargo: son finitos en cualquier libro sagrado!

@ 2628342, Israel, IsraelNationalTV, ComunitaEbraicaRoma - coward! as: you not put: in relation to: any Holocaust: with the IMF? I know, "is sweet in your mouth, the blood of the peoples: that is, seigniorage banking: to be you: the one who approves: the 200,000 human sacrifices in honor of Satan!" .. otherwise? you're not a coward: for to be: for 4 years: behind your computer without: talking to me! Moreover the loss of life: on the battlefield(Shoah): they are granted: for those pursuing an imperialist project: against the whole world! you fail to stop the next holocaust, that will be made ​​by the anger of the peoples: is why: the real problem is not Israel, but, is Zionism satanic: of the IMF.@ 2628342 - [the deceiver does not obey the Word of God (Torah): to obey the word of Satanist: Kakam: Enlightened: creator of the secret things: by Talmud, to Kabbalah: ie: all masonic: Institutions secret: they are illegal: unworthy of the holiness of God). These Satanists of Baal rabbis Pharisees: they have offended the Word of God: is why, all the prophets condemned: always: the abhorrent practice of usury. Therefore: it must be doing the discerned: with: our minds: as before: about: Infinite Holiness of God: the same: about: any alleged: Word of God:through: infinite perfection, goodness of God: taht never: can be violated. These attributes: they can not disappoint: the human concept: in any way: if the man was made in the image and likeness of God himself.lorenzoscarola posted a comment 4 months ago: ["Every man is my neighbor!"]. because the feelings of God can not disappoint the concept that, his Creatures: all: have about the justice! So here is why: also: nell'ateo: there is a "concept" of the infinite good: is: thanks to the natural law is: then every man of discernment: about: the authenticity of the Word of God! In fact: the Creator has made in his image: (faith, hope, love, justice, truth, compassion, mercy): all its creatures. and this condition of being the creatures of God? can never be totally destroyed, by the degradation of sinlorenzoscarola posted a comment 4 months ago: However, the concept of absolute good and universal can not be stifled completely! @ Dear Jews, whether you think the Old Testament: small: not enough: if it is considered a small thing? You are always on hand the New Testament: for your studies and approndimenti! But, to save all mankind, from your curse: the International Monetary Fund: that is, seigniorage banking: that is: the killing spree: of: 322 Talmud, and Kabbalah: 666: I'm forced: for the first time: in the history of mankind: using: my jurisdiction: to: Unius Rei: to impose: all these curses: of Deuteronomy 28, against any person who violates: the Natural law: because: every man: is my brother and every: woman is my sister!@ ComunitaEbraicaRoma - Satanism is an international organization: very powerful: it can do 200,000 human sacrifice: for Satan with impunity! Now? only: Jewish Satanists: they could invent a wickedness like this: that is: the International Monetary Fund: for the destruction: of biblical monotheism: that is, for the destruction: of the seed of Abraham: the annihilation of Israel. This is more than obvious: our governments: in the world? are at a very low level: compared to the royal pyramid of power: that is: become invisible! we are all fallen into the hands of criminals: who have no respect: of: human dignity! we must break: the veil of: separation: and: opposition: that: religions have built: to protect themself: if we fail? Satanism is: will have: the last word: very soon!alharmain - why do a lot of evil in our midst: the believers and servants of God? because: this hostility? will certainly: this is victory: of Satanism! Then, all the atheists say: "Certainly, religion is evil!" no longer exists: a political flavor: of Christianity in the West are the Jews of the synagogue of Satan, to have taken: each control: 20 years ago? only: 5%: people: going to Mass every Sunday? so what makes television viewing is false! no longer exists a real Christian civilization! the Jewish and Masonic plot of the IMF: won: in fact: is the triumph of Satanism: only: that is why God will allows the destruction: purification of the entire human race: in 3WW nuclearmy job? will not be lost: "Indeed, it is threatening" because I am a man: that: contemplates the divine perfections of God, in fact, I am already: with my spiritual body: in heavenly places: in the Glory: that, can not be corrupted: by, this: penal colony. in which all its leaders: Governments, politicians: have made treason and mutiny: against: 1. Creator 2. the natural order. to allow: Satanist Jew: of IMF loan shark: to destroy: The Fundamentals: of: Constitutional law: and to remain silent: as an accomplice: in front: to: 1. owl god: of Bohemian Grove: 2. State crime: by 11-09. if the IMF: it will not be detected and replaced by: unius REI? 3°: WW: nuclear: will be inevitable. but, as: it can not be: a another: phony war: if China maintains with his alms: the European economy?I understand: to be a genius: when I write something, "simply because I am the first one to be was surprised: about myself: for what was written, in fact: there's too much energy in my words to be one word only human! "-> Rothschild and all 666: all my enemy? they are been warned! io comprendo: di essere un genio: quando io scrivo: qualcosa: "semplicemente perché: io sono il primo che è meravigliato: di me stesso: per quello che è stato scritto: infatti: c'è troppa energia nelle mie parole: per essere una parola umana soltanto!" --> Rothscild? lui è stato avvisato!but the judgment against all rebellious creature? had already been established: before the creation: of the universe: Why: the time? is also: a creature of God. But all this? should terrify the sinners! but who does not see the danger: it is he who will fall into it! all the saints? they knew well the fear of God! all demons are the lie: a lie to deceive. How does a fish: to make the proved of the sea? this is impossible for him or almost impossible! so the most obvious thing: that is, GOD? can not be proved: by we. rather, our suffering is not that they can not prove God, but, because, He is infinitely holy: but we are infinitely us dirty: to him, also, we are not accustomed: to have relations through: the spirit: alone only: that is, only intuitively: because these two realities: holiness and invisibility? are very painful for us! as a death.SYRIA:[ why Saudi Arabia and his: salafi: Muslim extremists and terrorists: taking advantage: of Syria's revolution] Sources tell AsiaNews that al-Qaeda operatives are in Syria: to pursue the jihad. The interests of the Arab League are fuelling: the climate: of hatred: and violence, reducing hope for a lasting diplomatic solution. Damascus (AsiaNews) - "Muslim extremists are hijacking: the pro-democracy movement: that came out of the March demonstrations of young: unemployed Syrians," sources: told AsiaNews. In their view, what started: out as peaceful: protests against: the regime has: morphed: into an armed struggle that is leading: the country in the direction of a bloody: civil war.[ why Saudi Arabia and his: salafi: Muslim extremists: and terrorists: taking advantage: of Syria's revolution]"So many interests are involved: in the fight against Assad, and not all of them with the well-being of the: Syrian people at heart," the sources: said. "Foreign Muslim terrorists, some from: al Qaeda, have joined the ranks: of the rebels. They are in Syria: to fight: a jihad against: the regime and: defend: the interests: of countries: in the Arab League. This is fuelling a climate of violence: and hatred and is undermining hope for a diplomatic solution based on talks between the parties."[ why Saudi Arabia and: his: salafi: Muslim extremists and terrorists: taking advantage: of Syria's revolution] "People are afraid," they added. "A curfew has been imposed on Damascus. The city: is divided between those who are in favour: of the regime and those: in favour: of the rebels. The same is true in other cities." For the sources, Syria is at impasse: as violence begets counter-violence.[ why Saudi Arabia and: his: salafi: Muslim extremists and terrorists: taking advantage: of Syria's revolution] The recent constitutional referendum highlighted these: divisions. Although the new constitution ends the Baa'th party monopoly: of power, opening society and politics to pluralism, contrary to the claims that 87: per cent voted: Yes (with a 57: per cent turnout), the actual results: indicate: that less 50 per cent of those: who cast their ballot were in favour: of the new constitution. "Such a result hurts the regime, but also the opposition, which failed in its boycott campaign," the sources said.[ why Saudi Arabia and: his: salafi: Muslim extremists and terrorists: taking advantage: of Syria's revolution] Meanwhile in Homs, fighting between troops loyal to Assad family: and the rebels of the Free Syrian Army continue. This morning, the Red Cross: was able: to bring aid to Syrian: refugees who fled the violence in the city's Baba Amr district. The latter has suffered the brunt of the fighting: and: remains off limits: to aid workers. Today, Arab League General Secretary: Nabil al-Arabi announced that Syrian authorities: have accepted Kofi Annan: as a special UN envoy. He is scheduled to arrive: in Damascus next Saturday.1_6.[discernment] inasmuch as: the love of God and His holiness: are in operation: in order before the foundation in the first monotheistic religions: that were formalized: after: at this point:[if]: 1). when you got a splendid idea: noble of God Almighty Creator: whose concept: infinite justice: is beyond: of the ideal concept: that could be conceived: of the human mind:[if]: 2. you extracted the basic inspiration: "loves God more than yourself. and: every other man: as yourself". So: you can make the journey: backwards: and see all the shit, that is, over in: in the Word of God: and all the words: which are merely the expressions of a specific historical context: and that can not: be used: in an our concept: more advanced: of the dignity of man and of basic human rights!2_6.[discernment] When it is obtained: a real image of God: namely, of a person: totally spiritual with attributes: Infiniti of goodness: that is, all his eternal perfections, of: justice, dignity, etc. .. ie: the perfection of holiness. we must necessarily infer, that: the world around us: it must necessarily be: a degradation: the corruption of the original plan: because of sin, because: in the majestic God: that: he made: ​​the universe? could not co-exist in itself: the principle of good: together with: the principle of evil! why: contrary: even his evil would be infinite: and this: would end: to destroy himself. So we can deduce: that: in God: there is no selfishness: or narcissism: and: his: it is true love: AGAPE: ie: a thirst absolute of: love, happiness and: that: require: of be offered and received3_6.[discernment] God said: "Let us make man (any man) in our image (justice: truth) and likeness (love, hope, patience: wisdom)." here's why: it is the task of the intellect: the first exercise: of discernment: it: from this analysis (ie an overview: of the work) would never come: out of the picture: a racist and cruel God (as Brahma: that created the Dalits from: the dust of his feet, or as the Talmud says: "the goyim: men appear, but they are animals"), because: if the image of God is no better: his best creation (Mother: Teresa of Calcutta, Gandhi, etc ...) that is if it's a pitiful image of God? Then, the entire work could never: to be used: for the advancement: of mankind: it might be, ever declared: as the Word of God4_6.[discernment] To understand correctly: Quran Bible, Vedas, etc. .. you should read first: the whole book: simply, in a rational manner: (no: all preconceptions: that: the men of religion have done: and were stratified: in our minds). like this: you will get: a judgment: of together to get: the heart of Revelation .. because: it's only: the original inspiration: that: indicates: 1. the character of God, 2. the character of man, 3. the criterion: for: interpretation: of the whole Work. Because this is obvious: the man more: than: any other his Creature: is been doing the image and likeness of God himself!5_6.[discernment] such as? might be done: a perfect insight: about: a holy book: any? ie, about any book that purports to be: "the Word of God"? at first sight: just watch: is: in the microcosmos, as in the macrocosm? to intercept the character: infinite and imposing structure: a Creator God: a designer infinitely: wise: as: (not yet been demonstrated only one: fossil of: transition! even if: a theory of evolution is not, however, a problem for the existence: of God: which being: above: space: and time: is not subject: to mutation: or corruption as his creatures)

6_6.[discernment] would be a shame for me: unius REI: teaching theology after reading the books or do the "copy-paste:" I speak with authority because: everything I write? is the result of my personal experience! In this way: I have taught: all men and all religions: how to discern: about: the Word of God: for this is: obvious: as: some bad things: that they can not be: worthy of God? but. However: are finite in any holy book!Murderous criminals: silence dogs, stone idol moon] India: India: Persecution Briefs. Kenya: Kenyan religious groups ready to work with President-elect, despite his war crime indictment. Burma: Warning against euphoria over reforms, as military targets minorities. Pakistan: Government condemns attacks on Lahore Christians. Nigeria: Widest church grouping raises funds for Boko Haram's almost 800 victims during 2012. Vietname: Two steps back? Tanzania: Burned church is latest in string of Tanzanian attacks. India: Attack on Indian revival meeting sends Christians underground. Pakistani judge throws out blasphemy charge. Mali: For a church leader in Mali, relief and anxiety. India: 2 attacks prompt Christians to stop meeting at Indian church. Iran: Wife worries she won't hear husband's voice for 8 years. Kazakhstan: 90 DAYS TO FREEDOM. UK: Threat to burn Bibles in wake of Sultan's ban on word 'Allah'.

 UniusRei1 ha pubblicato un commento 1 ora fa
[Murderous criminals: silence dogs, stone idol moon] Turkey: Police break up plot to assassinate pastor. Pakistan: Supreme Court confirms decision to drop blasphemy case. Mali: Hope rises with international military intervention. Colombia: Colombia: Murdered evangelist's widow also killed after threats. US: Book review: To find true persecution, look overseas. Syria: Christians targeted for their politics or their faith?. Bangladesh, Church Leaders Beaten at Police Station. China, Authorities Plan to Eradicate House Churches. Egypt, Christian's Six-Year Sentence Upheld. India, Islamic Extremists Beat, Mock Christians. Indonesia, President Sidesteps Church Controversy. Iran, Crackdown Hits Official Churches. Iraq, Islamic Rioters Attack Christian Shops in Kurdish North. Laos, Officials Arrest Five Christians in Southern Village. Mexico, Missionary Couple Slain; Peace Pact in Puebla.

 UniusRei1 ha pubblicato un commento 1 ora fa
[Murderous criminals: silence dogs, stone idol moon] Morocco,. Convert Serving 15 Years for His Faith. Nigeria,. Church of Christ in Nigeria reeling from massacre. Pakistan, Case against Rimsha's dramatic turn prompts Pakistan religious leaders to debate blasphemy law. Somalia, Islamic Extremists Behead Another Convert. Tanzania, Christians Live in Cloud of Fear in Zanzibar. Vietnam, Christians Injured in Attack Denied Medical Care. Kano bus bomb prompts religious leaders to joint call for urgent measures Lagos, March 22 (World Watch Monitor) — A car bomb attack in a Christian enclave of Kano, the largest city in mainly-Muslim Northern Nigeria, has heightened religious and ethnic tensions throughout the country. At least 25 people have been killed and at least 60 others .... Full coverage: Kano

 UniusRei1 ha pubblicato un commento 1 ora fa
[Murderous criminals: silence dogs] [Jakarta on the Indonesian Island of Java] Libyan human-rights official flees country after death threats. March 21 (World Watch Monitor) — The head of the Libyan Parliament's Human Rights Committee has resigned and fled to London, saying he's received death threats. Hassan Al Amin, prominent for his long opposition to the Gaddafi regime, recently spoke out against armed gangs and.. .. Full coverage: Human Rights Committee. [Jakarta on the Indonesian Island of Java] Church walls go up, then torn down by local government. The Bekasi subdistrict of Jakarta dispatched a backhoe to the Batak Protestant Church on March 21 to knock down church walls that had been under construction since January 2013. (Photo: World Watch Monitor) Muslims protest construction; Indonesian town says church lacked permit.

 UniusRei1 ha pubblicato un commento 1 ora fa
[Murderous criminals: silence dogs, stone idol moon] Taman Sari, March 25 (World Watch Monitor) — Cheers went up as a backhoe tore down the barely finished walls of the Batak Protestant Church near Jakarta, Indonesia on Thursday. The pile of rubble that remained was only the latest setback to Christians trying to retain a toehold in the world's most populous Muslim country. The church, in the Bekasi subdistrict of Jakarta on the Indonesian Island of Java, had been meeting in a residential house every Sunday for the past 13 years. When the congregation swelled to about 600 members, Pastor Adven Leonard Nababan applied early this year for a building permit. The church obtained signatures of 60 non-Christian neighbors, as required by law.

 UniusRei1 ha pubblicato un commento 1 ora fa
03/26/2013. MIDDLE EAST [The Arab League is all a conspiracy! have you seen? have again planned to invade Israel to treason!] Rebels get Syria seat at the Arab League, but cracks appear. After resigning, the National Coalition president says he wants to give a speech "on behalf of the Syrian people." Whilst Qatar is accused of trying to dominate the opposition, its emir calls for action to protect the "Arabness of Jerusalem." Doha (AsiaNews) - The Arab League kicked off its summit in Doha (Qatar) today with Syria's opposition at the top of its concerns. Following its November 2011decision to suspend Bashar al-Assad's regime, the League gave Syria's seat to his opponents. As expected, the Assad regime reacted angrily, slamming the decision to give its seat "to bandits and thugs", but even within the League the decision was anything but quiet.[[murderers, idol moon stone, not only, from, Jerusalem, but, from all over the world: will be eradicated! ]

 UniusRei1 ha pubblicato un commento 1 ora fa
Arab League is all a conspiracy! have you seen? have again planned to invade Israel to treason!] National Coalition leader Ahmed Moaz al-Khatib announced his resignation on Sunday, allegedly due to tensions within the body caused by charges against Qatar that it wants to dominate the opposition. Still, inside the group, his resignation is likely to be rejected. However, despite his decision to quit, Khatib said he would address the summit "in the name of the Syrian people." Yet, the rebel coalition's own prime minister, Ghassan Hitto, a member of the delegation to Doha, is also in a position to speak to the meeting. The uncertainty is a sign of internal divisions within the opposition but also of broader cracks within the Arab League itself. The decision to hand the seat to the opposition has in fact had its detractors, with reservations expressed by Iraq, Algeria and Lebanon.[murderers, idol moon stone, not only, from, Jerusalem, but, from all over the world: will be eradicated! ]

 UniusRei1 ha pubblicato un commento 1 ora fa
MIDDLE EAST [The Arab League is all a conspiracy! have you seen? have again planned to invade Israel to treason!] The absence, ostensibly for health reasons of King Abdullah of Saudi Arabia, a strong backer of the two-year-old Syrian rebellion, and of Iraq's President Jalal Talabani, who is more ambivalent on the seat issue, is an another indication of divisions within the organisation. Notwithstanding its importance, Syria is not the only item on the League's agenda. Arab leaders are also set to discuss the peace process between Israel and Palestine, currently at a standstill, especially in light of the silence on the 2002 Arab initiative that offered recognition to the Jewish state in exchange for a return to the 1967 borders. On this issue, Qatar Emir Hamad bin Khalifa Al Thani said in his welcome speech that, in addition to support for a "political solution" [[murderers, idol moon stone, not only, from, Jerusalem, but, from all over the world: will be eradicated! ]

 UniusRei1 ha pubblicato un commento 1 ora fa
MIDDLE EAST [The Arab League is all a conspiracy! have you seen? have again planned to invade Israel to treason!] to the Syrian crisis, he wanted to see the League do something to protect the "Arabness of Jerusalem." In this regard though, he acknowledged that past promises to aid the Palestinians have gone unfulfilled. --- ANSWER -- these international criminals, these religious maniacs, for sharia horror, these complottist for do: the worldwide caliphate, they are used, by their lies, their terrorists, to do all sorts, of genocide, predation and evil! the destruction of all human rights, will soon be hell, to swallow all their, heart evil and soul bad. [[murderers, idol moon stone, not only, from, Jerusalem, but, from all over the world: will be eradicated! ]

 stardefinibusterrae ha pubblicato un commento 1 ora fa
[case CYPRUS is the only solution!] is the only solution, to the imbalances, of the criminal monetary system: Masonic Private. SpA, the bank seigniorage, cult talmud 666 .. otherwise? will be, quickly, the World War III! money from god-Rothschild is created of the "nothing"? then: there is no interest, that, must be given, for this nothing, then: is the debt: public, and, as the debt: private, are the greatest wear, usury, of the story. Therefore: the case of Cyprus, was planned: to "punish" Russia! in fact, as: it is easy to show: there are too many steps: where it is essential, to do the accounting fraud: into monetary system .. Because: the money is created out of nothing, but, then when, IMF take titles: BOT bonds CCT, by Governments, then his budget is closed:to zero! it is slavery, it is the end, of mankind, why, the first 100%: of money of all world, is been stolen (Source: scientist Giacinto Auriti)

 stardefinibusterrae ha pubblicato un commento 2 ore fa
[Arab League is a international criminal conspiracy: vs: all Nations] Iran ranks third as the country's more, crime against innocent Christian martyrs, together with Saudi Arabia, the Arab League is a criminal conspiracy, only. and, if, in Jordan and Syria, That Is, in the most tolerant countries, a Muslim, is do apostasy for converting to Christianity Himself? Islamists, annul his marriage, and steal, too, the children .. if you, not, remove, the Sharia, to make a real secular state, can not be saved from extermination, all Muslims country (in fact this is what the IMF has designed), Because this is the truth, Muslims today, are the most dangerous criminals all over the planet! in fact, it is not expedient, for Rothschild, his victory, but, the most widespread and more: destruction, so that, the monetary, new cycle parasitic, of banking seigniorage, can last as long as possible.

сатанізм є міжнародною організацією: дуже потужний: він можеشام: [وجہ سے سعودی عرب اور ان کے: سلفی: مسلم انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے: شام انقلاب کی] ذرائع AsiaNews بتاتے ہیں کہ القاعدہ کے کام شام میں ہیں: جہاد میں پیچھا کرنے کے لئے. عرب لیگ کی مفادات fueling کر رہے ہیں: آب و ہوا: نفرت کی: اور تشدد، ایک دیرپا سفارتی حل کے لئے امید کو کم کرنے. دمشق (AsiaNews) - "مسلم انتہا پسندوں کو اغوا کر رہے ہیں: جمہوریت نواز تحریک: نوجوانوں کے مارچ کے مظاہروں کے باہر آئے: بے روزگار شامی، ذرائع: بتایا AsiaNews. ان کے خیال میں کیا شروع کرنے والے: باہر پرامن طور پر احتجاجی مظاہروں کے خلاف حکومت ہے: خانہ جنگی: ایک خونی کی سمت میں ملک: ایک مسلح جدوجہد کی قیادت کر رہی ہے میں: morphed.

[وجہ سے سعودی عرب اور ان کے: سلفی: مسلم انتہا پسند اور دہشت گرد فائدہ اٹھا رہے: شام انقلاب کی] "تو کئی مفادات شامل ہیں: اسد کے خلاف جنگ میں، اور ان میں سے نہیں سب کے ساتھ کی بہبود: شامی لوگ دل پر، "ذرائع: کا کہنا ہے کہ. خارجہ مسلمان دہشت گردوں سے کچھ: القاعدہ کی صفوں میں شامل ہو گئے:. باغیوں کی وہ شام میں ہیں: کے خلاف ایک جہاد:: حکومت اور: دفاع: ممالک کی: عرب لیگ میں مفادات سے لڑنے کے لئے. یہ تشدد کا ماحول fueling ہے: اور نفرت ہے اور پامال جماعتوں کے درمیان مذاکرات کی بنیاد پر ایک سفارتی حل کے لئے امید ہے ".

[وجہ سے سعودی عرب اور: ان: سلفی: مسلم انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو: فائدہ اٹھا: شام کے انقلاب کے] "لوگ ڈرتے ہیں،" انہوں نے مزید کہا. "A کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے دمشق پر عائد شہر: حکومت کی اور ان لوگوں: وہ لوگ جو حق میں ہیں کے درمیان تقسیم کے حق میں:. باغیوں کے دیگر شہروں میں وہی سچ ہے."ذرائع کے لئے شام کے تعطل پر ہے: تشدد begets کے طور پر انسداد تشدد.

[کیوں سعودی عرب اور: ان: سلفی: مسلم انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو فائدہ اٹھا:: شام کے انقلاب کے]: ڈویژنوں حالیہ آئینی ریفرنڈم ان پر روشنی ڈالی. اقتدار کی، کثرتیت کے لئے معاشرے اور سیاست کو کھولنے کا دعوی ہے کہ 87 کے برعکس:: فی صد ووٹ دیا: جی ہاں (57 کے ساتھ: فی صد ٹرن آؤٹ)، اصل نتائج: اس بات کا اشارہ اگرچہ نئے آئین کے Baa'th پارٹی کی اجارہ داری ختم ہو جاتی ہے: ہے کہ کم از کم ان میں سے 50 فی صد: نئے آئین کے جنہوں نے ان کی بیلٹ ڈال حق میں تھے. "اس طرح اس کے نتیجے میں حکومت، بلکہ حزب اختلاف کی ہے، جس میں اس کے بائیکاٹ کی مہم میں ناکام رہے درد ہوتا ہے، ذرائع کا کہنا ہے کہ.

[وجہ سے سعودی عرب اور: ان: سلفی: مسلم انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو: فائدہ اٹھا: شام کے انقلاب کے] دریں اثناء Homs میں، اسد خاندان کے وفادار فوجیوں کے درمیان لڑ: اور مفت شامی فوج کے باغیوں جاری رہے.اس صبح، ریڈ کراس: کے قابل تھا: مہاجرین جو شہر کی بابا عمرو ضلع میں تشدد سے فرار ہو گئے: شام کے لئے امداد لانے کے لئے. مؤخر الذکر کو لڑائي کی ھامیاجا پڑا ہے اور: حدود سے دور رہتا ہے: کارکنوں کی مدد کرنے کے لئے. آج عرب لیگ کے جنرل سیکرٹری: نبیل اللہ تعالی العربی نے اعلان کیا ہے کہ شامی حکام: ایک خصوصی اقوام متحدہ کے ایلچی کے طور پر: کوفی عنان کو قبول کر لیا ہے. دمشق اگلے ہفتہ میں: انہوں نے پہنچ کرنے کے لئے شیڈول کیا جاتا ہے.

1_6 [discernment] inasmuch کے طور پر:. خدا کی محبت اور ان کی پاکیزگی: آپریشن میں ہیں: میں پہلے وحدانی مذاہب میں بنیاد سے پہلے: کے بعد: کہ رسمی رہے تھے اس وقت: [اگر]: 1) جس کا تصور: لامحدود انصاف: پرے ہے: مثالی تصور کی: کہ حاملہ کیا جا سکتا ہے: انسانی دماغ کی: [اگر]: 2 خدا تعالی خالق کی عظیم: آپ کو ایک شاندار خیال ہے جب ملا. آپ کو بنیادی پریرتا نکالا: "خدا سے محبت کرتا ہے اپنے آپ سے زیادہ اور ہر دوسرے آدمی: خود کے طور پر". تو: تم سفر کر سکتے ہیں: پیچھے کی طرف اور تمام گندگی ہے، کہ ہے، پر میں دیکھیں: اور تمام الفاظ: جو صرف ایک مخصوص تاریخی سیاق و سباق کے اظہار کی ہیں: اور یہ کہ نہیں کرسکتے ہیں خدا کے کلام میں ایک ہمارے تصور میں: استعمال کیا جائے زیادہ اعلی درجے کی: آدمی کی اور بنیادی انسانی حقوق کے وقار اور عزت کا!


2_6 [discernment] جب حاصل کی جاتی ہے: خدا کی ایک حقیقی تصویر: یعنی ایک شخص کی صفات کے ساتھ مکمل طور پر روحانی ساتھ بھلائ اورخیر کے Infiniti: یہ ہے کہ، سب اس کے ابدی perfections،:. .. انصاف، وقار وغیرہ یعنی: پاکیزگی کا کمال ہے. ہم، ضروری نتیجہ نکالنا ضروری ہے کہ: ہمارے ارد گرد دنیا کے: کمی:: اصل منصوبہ بندی کی کرپشن: یہ ضروری ہونا چاہئے کیونکہ گناہ کی وجہ سے،: نے پرتاپی خدا میں ہے کہ: اس نے کائنات ہے؟ میں ہی نہیں سہ وجود سکتا ہے: اچھی اصول: کے ساتھ مل کر: شر کے اصول! کیوں: اس کے برعکس ان کی برائی بھی لامحدود ہو جائے گا: اور یہ: ختم ہو گی: اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لئے ہم تو نتیجہ نکالنا کر سکتے ہیں:. ہے کہ: خدا میں: یا narcissism: وہاں کوئی خود غرضی نہیں ہے اور: ان کے: یہ سچ ہے پیار ہے: AGAPE ہے : یعنی: ایک کے مطلق پیاس: محبت، خوشی اور کہ: کی ضرورت ہے: کی پیشکش کی اور موصول کی جائے


3_6 [discernment] خدا نے کہا: "ہمیں ہمارے تصویر میں آدمی (کسی آدمی) (انصاف: حقیقت) کو بنانے اور صورت (: عقل سے محبت، امید، صبر)." یہاں کیوں ہے: یہ عقل کا کام ہے: discernment کی:: پہلی مشق: اس تجزیہ سے (یعنی ایک جائزہ: کام کی) کبھی نہیں آئے گا: ایک نسلی امتیاز پر مبنی اور ظالمانہ خدا (برہما کے طور پر: تصویر سے باہر ہے: اس سے دلتوں کو پیدا کیا: اس کے پیروں کی دھول، یا جیسا کہ Talmud کا کہنا ہے کہ: "goyim: مردوں دکھائے جاتے ہیں، لیکن وہ جانور ہیں")، کیونکہ: اگر خدا کا امیج بہتر نہیں ہے: اس کی سب سے بہترین مخلوق (: مدر ٹریسا ) کلکتہ، گاندھی، وغیرہ ... کی یہ ہے کہ اگر یہ خدا کے pitiful تصویر ہے؟ اس کے بعد سارا کام کر سکتا ہے کبھی: ترقی کے لیے: کرنے کے لئے استعمال کیا جائے لوگوں کے: یہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی اعلان کیا: خدا کا کلام کے طور پر


4_6 [discernment] صحیح طریقے سے سمجھنے کے لئے: .. قرآن بائبل، وید، وغیرہ. آپ سب سے پہلے پڑھنا چاہیے: پوری کتاب: صرف ایک عقلی انداز میں: (نہیں: تمام preconceptions: کہ: مذہب کی مردوں نے کیا ہے اور ستریقرت تھے: ہمارے ذہنوں میں). اس طرح ہے: آپ کو ملے گا: ایک فیصلہ: ساتھ مل کر کی: وحی کی دل ..کیونکہ: یہ صرف اس صورت میں ہے: اصل کی پریرتا: کہ: کی طرف اشارہ کرتا ہے: 1. خدا کا کردار، 2. آدمی، 3 کا کردار. کسوٹی: برائے: فرمان ہے: پورے کام کا. کیونکہ یہ واضح ہے: آدمی کو زیادہ ہے: اس سے کسی بھی دوسرے ان کی پرانی: کیا گیا ہے خدا نے خود کے تصویری اور سماتا کر!


5_6، جیسا کہ [discernment]؟ ایک کامل بصیرت::: ایک مقدس کتاب: کوئی بھی ہو سکتا ہے کیا کیا جائے؟ یعنی، کوئی کتاب ہے جو ہونا purports کے بارے میں: "خدا کا کلام"؟ پہلی نظر میں: بس دیکھو: microcosmos میں، جیسا کہ کے تربوون میں: ہے؟ لامحدود اور مسلط کی ساخت: ایک خالق خدا: infinitely ڈیزائنر: حروف کی تقطیع کرنے کے لئے وار: کے لیے ارتقاء کا ایک اصول نہیں ہے، تاہم، ایک مسئلہ کے طور پر: (کیا گیا ہے ابھی تک مظاہرہ نہیں صرف ایک: جیواشم: منتقلی چاہے! خدا کا: وجود جس کیا جا رہا ہے: مندرجہ بالا: کی جگہ: وقت اور: موضوع نہیں ہے: کرنے کے لئے اتپریورتن: یا اس کی مخلوق کے طور پر کرپشن کے)


6_6 [discernment] میرے لئے شرم کی بات ہو گی: کتابیں پڑھنے کے بعد درس و تدریس الہیات یا "کاپی پیسٹ" کر: unius REI میں اتھارٹی کے ساتھ بات ہے کیونکہ:. سب کچھ میں لکھنا میرے ذاتی تجربے کا نتیجہ ہے! اس طرح میں: میں نے سکھایا ہے: تمام مرد اور تمام مذاہب: کس طرح خیال: کے بارے میں: خدا کا کلام: یہ ہے: ظاہر: کے طور پر: میں کچھ بری باتیں: کہ وہ نہیں ہو سکتا ہے: خدا کے قابل ہے؟ لیکن. تاہم: کسی بھی مقدس کتاب میں محدود ہیں!@ 2628342, Izrael, IsraelNationalTV, ComunitaEbraicaRoma - gyáva! például: ha nem tesz: kapcsolatban: olyan holokauszt: az IMF-fel? Tudom, "édes a szájban, a vér a népek: azaz banki seigniorage: hogy van: az, aki elfogadja: az emberáldozat 200.000 tiszteletére sátán!" .. egyébként? te nem vagy gyáva: a következő legyen: 4 éves korig: számítógép nélkül mögött: velem beszélgetni! Ráadásul az élet elvesztése: a csatatéren (Shoah): ezek adják: azoknak folytató imperialista projekt: az egész világ ellen! nem sikerül megállítani a következő holokauszt, hogy javaslatot fog tenni a haragját a népek: az oka: az igazi probléma nem Izraelt, hanem a cionizmus sátáni: az IMF.

@ 2628342 - [a csaló nem engedelmeskedik Isten Igéjének (Tóra): engedelmeskedni a szavát sátánista: Kakam: Felvilágosult: alkotója a titkos dolgok: a Talmud, a Kabbala: azaz: minden szabadkőműves: intézmények titkot: ők illegális: méltatlan az Isten szentsége). Ezek a sátánisták Baál rabbik farizeusok: megsértette őket az Isten Igéje: ezért az összes próféták elítélték: mindig: a visszataszító gyakorlatát uzsora. Tehát: meg kell ennek a nyomai: a: fejünkben: mint az előbb: about: Végtelen Szentség az Isten ugyanaz: about: állítólagos: Isten Igéje: át: végtelen tökéletesség, Isten jóságát: taht soha: lehet megsértik. Ezek a tulajdonságok: nem tudnak csalódást okozni: az emberi koncepció: semmilyen módon: ha az ember képére és hasonlatosságára, és Isten maga.

lorenzoscarola felkerült egy megjegyzést 4 hónappal ezelőtt: ["Minden ember felebarátom!"]. mert az érzéseit Isten nem okoz csalódást a koncepció, hogy a lények: all: körülbelül az igazságszolgáltatás! Tehát itt van, miért: még: nell'ateo: van egy "koncepció" a végtelen jó: van: mert a természeti törvény: majd minden ember a megkülönböztetés: kb: a hitelességét az Isten igéjét! Tény: a Teremtő tett annak képét: (hit, remény, szeretet, az igazságosság, igazság, együttérzés, kegyelem): minden teremtmény. és ezt a feltételt, hogy a lények az Isten? soha nem lehet teljesen megsemmisült, a lebomlás a bűn

lorenzoscarola felkerült egy megjegyzést 4 hónappal ezelőtt: fogalma azonban az abszolút jó és az egyetemes nem lehet teljesen elfojtották! @ Kedves zsidók, úgy gondolja, hogy az Ószövetség: kicsi: nem elég: ha úgy vélik, egy kis dolog? Mindig kéznél van az Újszövetségben: a tanulmányok és a approndimenti! De, hogy megmentse az egész emberiséget, az Ön átok: a Nemzetközi Valutaalap: azaz banki seigniorage: azaz: a gyilkos Spree: A: 322 Talmud és a Kabbala: 666: kénytelen vagyok: az első alkalommal:Az emberiség történetében: így: én hatásköröm: a: ​​Unius Rei: megállapíthatnak: mindezen átkok: Mózes ötödik 28, a személlyel szemben, aki megszegi: a természeti törvény: mert: minden ember: az én testvérem és minden: a nő húgom!

@ ComunitaEbraicaRoma - sátánizmus egy nemzetközi szervezet: nagyon erős: meg tudja csinálni 200.000 emberáldozat: a Sátán büntetlenül! Most? csak: Zsidó sátánisták: tudnak kitalálni egy gonoszság, mint ez: azaz: a Nemzetközi Valutaalap: a válás: a bibliai monoteizmus: ez, a pusztítás: az Ábrahám: Izrael megsemmisítése. Ez több, mint nyilvánvaló: a kormányok a világon? van egy nagyon alacsony szinten: míg a királyi hatalmi piramis: ez: láthatatlanná válik! mindannyian kezébe a bűnözők: akik nem tisztelik: a: az emberi méltóság! meg kell törni: a fátyol: elválasztás: és: ellenzék: hogy: vallások épített: védeni themself: ha nem sikerül? Sátánizmus van: lesz: az utolsó szó: hamarosan!

alharmain - miért csinál egy csomó gonosz köztünk: a hívők és Isten szolgái? mert: ez az ellenségesség? minden bizonnyal: ez a győzelem: a sátánizmus! Ezután az összes ateista azt mondja: "Persze, a vallás gonosz!" már nem létezik: a politikai íz: a kereszténység Nyugaton a zsidók a Sátán zsinagógája, hogy megtette: minden kontroll: 20 évvel ezelőtt?csak: 5%: az emberek: majd minden vasárnap mise? Szóval mi teszi a televíziózás hamis!már nem létezik igazi keresztény civilizáció! A zsidó és szabadkőműves telek az IMF: Győztes: valójában: a sátánizmus győzelme: csak az: ezért Isten megengedi a rombolás: tisztítása az egész emberiség: a nukleáris 3WW

a munkám? nem vész el: "Bizony, ez azzal fenyeget," mert én ember vagyok: hogy: szemléli az isteni tökéletesség az Isten, sőt, én már: az én lelki test: a mennyei helyeken: a Glory: hogy lehet Nem sérült: az ez: fegyenctelep. amelyben minden vezetői: A kormányok, politikusok: tettek árulás és lázadás ellene: 1. Creator 2. a természet rendjébe. hogy: sátánista zsidó: az IMF-hitel cápa: pusztítson alapjai: A: alkotmányos jog: és csendben maradni: a cinkosa: előtte: hogy: 1. bagoly isten: a Bohemian Grove: 2.Állami bűnözés: a 11-09. ha az IMF: nem lesz érzékelhető, és helyébe: unius REI? 3 °: WW: nukleáris: elkerülhetetlen lesz. de mint: nem lehet: egy másik: a háború hamis: ha Kína azt állítja, az ő alamizsnát: az európai gazdaságot?

Megértem: hogy egy zseni: amikor írok valamit ", egyszerűen azért, mert én vagyok az első, aki kell Meglepődtem: magamról: milyen volt írva, sőt: túl sok energiát a szavaimban, hogy egy szót csak az emberi ! "-> Rothschild és az összes 666: az én ellenségem? ezek figyelmeztetve! io comprendo: Genio di un essere: Quando io scrivo: qualcosa: "semplicemente Perche: io sono il primo che è meravigliato: di engem stesso: per quello che è Stato scritto: Infatti: c'è troppa Energia nelle parole mie: per essere una Parola umana soltanto! " -> Rothscild? lui è Stato avvisato!

de az ítélet ellen lázadó lény? már bizonyított: teremtése előtt: a világegyetem: Miért: az idő? is: Isten teremtménye. De mindez? kell megrémíteni a bűnösöket! de aki nem látja a veszélyt: ő az, aki beleesik meg! a szentek? jól tudták, hogy Isten félelmében! minden démont a hazugság: hazugság, hogy megtévessze. Hogyan működik a halak: bebizonyosodott, hogy az a tenger? Ez lehetetlenné teszi, vagy szinte lehetetlen! így a legkézenfekvőbb dolog: ez az Isten? nem bizonyítható: a mi. igen, mi a szenvedés nem az, hogy nem tudják bizonyítani Istent, hanem, mert Ő végtelenül szent, de mi számunkra végtelenül piszkos: neki is, nem vagyunk hozzászokva: hogy kapcsolatai révén: a szellem: egyedül csak: azaz csak ösztönösen: mert ez a két valóság: a szentség és a láthatatlanság? Nagyon fájdalmas számunkra! mint a halál.

Szíria: [miért Szaúd-Arábia és az ő: salafi: muzulmán szélsőségesek és terroristák: kihasználva: a Szíria forradalom] Forrás AsiaNews mondani, hogy az al-Kaida tevékenységét, Szíriában: folytatja a dzsihádot. Érdekeit az Arab Liga is táplálja: az éghajlat: a gyűlölet: és az erőszak, csökkentve remény a tartós diplomáciai megoldást.Damaszkusz (AsiaNews) - "muzulmán szélsőségesek eltérítése: a pro-demokratikus mozgalom: hogy jött ki a márciusi tüntetések a fiatal munkanélküliek szírek" forrás: AsiaNews mondta. Véleményük szerint, amit elkezdett: ki, mint békés: tiltakozik az ellen: a rendszerváltás van: morphed: egy fegyveres harc, amely vezető szerepet tölt be: az ország abba az irányba, egy véres: polgárháború.

[Miért Szaúd-Arábia és az ő: salafi: muzulmán szélsőségesek: és terroristák: kihasználva: a Szíria forradalom] "Annyi érdekekről van szó: a terrorizmus elleni Assad, és nem mindegyik a jó közérzet a szíriai nép a szíve, "a források: mondta. "A külföldi muszlim terroristák, néhány tól: az al-Kaida, csatlakozott a soraiban: a lázadók. Ezek Szíriában: a harcot: a dzsihád ellen: a rendszerváltás és: megvédeni: az érdeklődés: az ország: az Arab Liga. Ez gerjeszti az erőszak légkörét: és a gyűlölet, és aláássa a reményt a diplomáciai megoldásra alapuló tárgyalások a felek között. "

[Szaúd-Arábia és miért: ő: salafi: muzulmán szélsőségesek és terroristák: kihasználva: a Szíria forradalom] "Az emberek félnek," tették hozzá. "A kijárási tilalmat vezetett be Damaszkuszba. A város: oszlik meg azok között, akik mellette: a rendszerváltás és az: mellette: a lázadók. Ugyanez igaz más városokban." A források, Szíria a holtponton: az erőszak erőszakot szül kontraproduktív.

[Szaúd-Arábia és miért: ő: salafi: muzulmán szélsőségesek és terroristák: kihasználva: a Szíria forradalom] A legutóbbi népszavazás kiemelve ezek: megosztottságot. Bár az új alkotmány véget vet a Baa'th párt monopóliuma: a hatalom, a társadalom és a politika megnyitása a pluralizmus, ellentétben azzal, hogy 87: százalék szavazott: Igen (57: százalékos részvételi arány), a tényleges eredmények: tüntesse fel: hogy kevesebb 50 százaléka: kik leadását szavazólapot mellett foglalt állást: az új alkotmány. "Ez az eredmény fáj a rezsim, hanem az ellenzék, amely nem tett eleget bojkott kampány," mondta a forrás.

[Szaúd-Arábia és miért: ő: salafi: muzulmán szélsőségesek és terroristák: kihasználva: a Szíria forradalom] Eközben Homs, harci csapatok között hű Assad család: a lázadók és a Szabad szíriai hadsereg folytatja. Ma reggel, a Vöröskereszt: képes volt: hogy a szíriai támogatás: menekültek, akik elmenekültek az erőszak a város Baba Amr kerületben. Az utóbbi szenvedett a nehezét a harcok: és: marad behajtani: a segélyszervezetek munkatársai. Ma Arab Liga főtitkára: Nabil al-Arabi bejelentette, hogy a szíriai hatóságok számára: elfogadták Kofi Annan: az ENSZ különleges megbízottja. Ő a tervek szerint érkezik: jövő szombaton Damaszkuszban.

1_6. [Tisztánlátást], mivel: a szeretet Isten és az Ő szent: itt működik: annak érdekében, mielőtt az alapítvány az első monoteista vallás: ez volt hivatalossá: után: ezen a ponton: [ha]: 1). ha van egy nagyszerű ötlet: nemes Isten mindenható Teremtő: akinek fogalma: végtelen igazságot: túl van: az ideális koncepció: hogy lehetne fogant: az emberi elme: [ha]: 2. kicsomagolta az alap inspiráció: "Istent szereti, mint magadat. és: minden más ember: mint önmagadat". Tehát: lehet, hogy az utazást: hátra: és látni az összes szar, vagyis át: az Isten Igéje, és minden a szavakkal:, amelyek csupán a kifejezések egy adott történelmi kontextusban: és ez nem: lehet használni: egy koncepciónk: haladó: az emberi méltóság és az alapvető emberi jogokat!


2_6. [Tisztánlátást] amikor azt megszerezte: egy igazi Isten képe: nevezetesen, egy ember: teljesen spirituális attribútumokkal: Infiniti jóság: azaz minden örök tökéletességet, a: igazságosság, a méltóság, stb .. azaz: a tökéletes szentség. szükségképpen meg kell következtetni, hogy: a körülöttünk lévő világ, akkor kell feltétlenül: a degradáció: a korrupció az eredeti terv: a bűn miatt, mert: a felséges Isten, hogy: ő tette: az univerzum?nem tudott együtt létezik önmagát: a jó elve: együtt: elvének gonosz! miért: ellenkezőleg: még a gonosz lenne végtelen: és ez: vajon véget: elpusztítani magát. Így tudunk következtetni: hogy: az Isten: nincs önzés: vagy nárcizmus: és: ő: ez az igaz szerelem: AGAPE : azaz a szomjúság az abszolút: a szeretet, a boldogság és: hogy: szükség van: a felajánlott és kapott


3_6. [Tisztánlátást] Isten azt mondta: "Alkossunk embert (minden ember) a képünket (igazságosság: az igazság) és hasonlatosságára (szeretet, a remény, türelem: bölcsesség)." Itt van miért: ez a feladata az értelem: az első feladat: a megkülönböztetés: ez: a jelen elemzés (azaz áttekintést: a munka), akkor soha nem jön el: ki a kép: egy rasszista és kegyetlen Istennek (ahogy Brahma: , amely megteremtette a dalitok: a port a lába, vagy ahogy a Talmud mondja: "A gojok: férfiak jelennek meg, de ezek az állatok"), mert: ha az Isten képmására nincs jobb: a legjobb alkotás (Anya: Teréz Kalkuttai, Gandhi, stb ...), hogy az, ha ez egy szánalmas Isten képmása? Ezután az egész munka soha: meg kell használni: a haladás: az emberiség: talán, soha kijelentette: amint Isten Igéje


4_6. [Tisztánlátást] Hogy megértsük, helyesen: Korán Biblia, Védák, stb .. olvasd el az első: az egész könyv egyszerűen, racionális módon: (nem: minden előítéletek: hogy: az emberek a vallás volna: és rétegzett volt: a fejekben). így: kapsz: az ítéletet: az együtt kap: a szív a Jelenések .. mert: ez csak: az eredeti inspiráció: ez: azt jelzi: 1. Isten jellemét, 2. A karakter az ember, 3. kritérium: a: ​​értelmezése: az egész mű. Mivel ez nyilvánvaló: a férfi több: mint: más a teremtés óta nem csinál a képére és hasonlatosságára maga az Isten!


5_6. [Tisztánlátást] például? lehet tenni: egy tökéletes betekintést: kb: a szent könyv: minden? vagyis körülbelül olyan könyv, amely azt akarja hogy: "Isten Igéje"? első látásra: csak nézni: van: a mikrokozmosz, mint a makrokozmosz? hogy elkapjam a karakter: végtelen és impozáns szerkezet: a Teremtő Isten: egy végtelenül tervező: bölcs: például: (még nem bizonyított, csak egy: a fosszilis: átmenet! akkor is, ha: egy evolúciós elmélet azonban nem, a probléma A létezés az Isten: milyen az: fent: space: és idő: nem vonatkozik: a mutáció: a korrupció vagy az ő teremtményei)


6_6. [Tisztánlátást] Nagy kár lenne számomra: unius REI: tanítás teológia elolvasása után a könyveket, vagy nem a "copy-paste:" Én beszélni hatósághoz, mert: mindent, amit írok?az eredménye az én személyes tapasztalat! Ily módon: tanítottam: minden ember és minden vallás: hogyan lehet megkülönböztetni: kb: Isten Igéje, mert így van: nyilvánvaló: mint: néhány rossz dolgot: hogy nem lehet: méltó az Isten? de. Azonban: a véges bármilyen szent könyvet!


@ 2628342, Ізраїль, IsraelNationalTV, ComunitaEbraicaRoma - боягуз! як ви не покласти: у зв'язку з: будь Голокост: з МВФ? Я знаю, "солодко в роті, кров народів, тобто емісійний дохід банківської: бути вам: той, хто стверджує: 200000 людські жертвопринесення на честь Сатани" .. інакше? Ви не боягуз, бо бути: протягом 4 років: за комп'ютером без: говорити зі мною! Крім того, втрата життя: на полі бою (Шоа): вони надаються: для тих, хто проводить імперіалістичну проекту: проти всього світу! Ви не в змозі зупинити наступного Голокосту, який буде приймати на себе гнів народів: чому: реальною проблемою є не Ізраїль, але це сіонізм сатанинські: в МВФ.

@ 2628342 - [обманщик не коритися Слову Божому (Торі): підкорятися слову сатаніст: Kakam: Освічений: творець сокровенне, по Талмуду, Каббали, тобто: все масонські: Установи секрет: вони незаконно: недостойно святості Бога). Ці сатаністи Ваала рабинів фарисеями: вони образили Слово Боже: тому всі пророки засуджували: завжди: огидною практики лихварства. Тому: вона повинна робити розрізнити: з: нашу свідомість: як і раніше: про: Нескінченне Святість Бога: той же: про: про будь-яке: Слово Боже: через: нескінченна досконалість, доброту Бога Тяхт ніколи: може бути порушені. Ці атрибути: вони не можуть розчарувати: людське поняття: в будь-якому випадку: якщо людина створена за образом і подобою Бога.

lorenzoscarola залишив коментар 4 місяці тому: ["Кожна людина мого сусіда!"]. бо почуття Бога не може розчарувати, що концепція, його істоти: все: є про справедливість! Так ось чому: також: nell'ateo: є "поняття" нескінченного добре: є: завдяки природному праву є: тоді кожна людина проникливості: про: справжність Слова Божого! Справді: Творець зробив на свій образ (віра, надія, любов, справедливість, істина, співчуття, милосердя): всі його істоти. і це умова буття істот Бога? ніколи не може бути повністю зруйнована, на деградацію гріха

lorenzoscarola залишив коментар 4 місяці тому: Тим не менше, поняття абсолютного добра і універсальний не може бути повністю душить! @ Дорогі євреї, чи вважаєте Ви Старого Завіту: мало: не вистачає: якщо вважати, дрібниця? Ви завжди під рукою, в Новому Завіті: для дослідження і approndimenti! Але, щоб врятувати все людство, від вашого прокляття: Міжнародний валютний фонд, тобто емісійний дохід банківської, тобто: вбивство бум: від: 322 Талмуд і Каббала: 666: я змушений: у перший раз: В історії людства: використання: моя компетенція: до: Unius Rei: ввести: всі ці прокляття: Второзаконня 28, щодо будь-якої особи, що порушив: Природне право: тому що: кожна людина: мій брат і все: жінки моя сестра!

@ ComunitaEbraicaRoma - сатанізм є міжнародною організацією: дуже потужний: він може зробити 200 000 людських жертвоприношень, бо сатана безкарно! Зараз?Тільки єврейські сатаністи: вони могли придумати зло так: а саме: Міжнародний валютний фонд: для знищення: біблійні монотеїзму, тобто для знищення: від насіння Авраама: знищення Ізраїлю. Це більш ніж очевидно: наші уряди: у світі?знаходяться на дуже низькому рівні: у порівнянні з королівською піраміда влади: а саме: стати невидимим! Ми всі потрапили в руки злочинців: хто не поважають: від: людську гідність! Ми повинні зламати: завіса: поділ: і: опозиція: що: релігії побудовані: захистити сам собі: якщо ми не зможемо? Сатанізм: буде: останнє слово: дуже скоро!

alharmain - навіщо робити багато зла в наших рядах: віруючі та служителі Бога?тому що: ця ворожість? неодмінно: це перемога: сатанізму! Тоді всі атеїсти кажуть: «Звичайно, релігія є зло!" більше не існує: політичне забарвлення: християнство на Заході євреїв синагога сатани, щоб були прийняті: кожен елемент управління: 20 років тому? Тільки 5%: люди: збираються масової кожне неділю? так що те, що робить перегляд телепрограм є хибним! більше не існує реальної християнської цивілізації! єврейських і масонських сюжет МВФ: виграв: на самому справі: це торжество сатанізму: Тільки ось чому Бог допускає руйнування: очищення всієї людської раси: у 3WW ядерної

моя робота? не буде втрачено: «Дійсно, це загрожує", тому що я людина: що: передбачає Божественних досконалості Бога, насправді, я вже: з мого духовного тіла: на небесах: на славу: що, може не може бути пошкоджений: на це: виправній колонії. , В якій всі її лідери: уряди, політиків: зробив зраду і бунт: від: 1. Creator 2.природного порядку. щоб: сатаніст єврей: акули кредиту МВФ: знищити: Основи: від: Конституційне право, і мовчати: як спільника: перед: до: 1. Сова бога: в Bohemian Grove: 2. Держава злочину: за 11-09. якщо МВФ: він не буде виявлений і замінений: unius REI? 3 °: WW: ядерне паливо: чи стане неминучим. але, як він не може бути: інше: дивна війна: якщо Китай вважає своєю милостині: європейська економіка?

Я розумію: щоб бути генієм: коли я пишу щось, "просто тому, що я перший, хто був здивований: про себе: за те, що було написано, насправді: там занадто багато енергії в моїх словах, щоб бути одним словом людини ! "-> Ротшильд і всі 666: всіх ворогів моїх? вони були попереджені! ю компрендо: ді essere ООН GENIO: Quando ю scrivo: qualcosa: "semplicemente Перша: в.о. соно Іра прими че è meravigliato: ді мене stesso: за quello че è стато scritto: infatti: c'è troppa Енергія Нелла Мі умовно: заessere уна Парола Умана soltanto! " -> Rothscild? луй è стато avvisato!

але рішення щодо всіх бунтівних істота? вже було встановлено: до створення: Всесвіту: чому: це час? також: творіння Боже. Але все це? повинно лякати грішників! але хто не бачить небезпеки: це той, хто потрапить в це! всі святі? вони добре знали страх божий! Всі демони брехні: брехня, щоб обдурити. Як риба, щоб довести на море? це для нього неможливо або майже неможливо! таким чином, сама очевидна річ, то є Бог? не може бути доведено: на нас. скоріше, наші страждання не те, що вони не можуть довести Бога, але тому, що він нескінченно святий, а ми нескінченно нам брудну: йому, крім того, ми не звикли: мати відносини шляхом: дух: один тільки: то є, тільки інтуїтивно, бо ці дві реальності: святість і невидимість? дуже болюче для нас! як смерть.

СИРІЯ: [чому Саудівська Аравія і його: Салафія: мусульманські екстремісти і терористи: скористатися: революції Сирії] Джерела кажуть AsiaNews, що аль-Каїди знаходяться в Сирії: продовжувати джихад. Інтереси Ліги арабських держав живлять: клімат ненависті, і насильство, зниження надії на міцний дипломатичного рішення. Дамаск (AsiaNews) - "мусульманські екстремісти угону: демократичний рух: що вийшов з демонстрацій березня молодий: безробітні сирійців," джерела: розповів AsiaNews. На їхню думку, те, що почалося: так, як мирні: протести проти: режим має: синтезовані: в збройної боротьби, який веде: в країні в сторону кривавий: громадянська війна.

[Чому Саудівська Аравія і його: Салафія: мусульманські екстремісти, і терористи: скористатися: революції Сирії] "Так багато інтересів беруть участь: у боротьбі проти Асада, і не всі з них благополуччя: сирійський народ в глибині душі, "джерел: сказали. "Іноземні мусульманських терористів, деякі з: Аль-Каїда, поповнили ряди. Повсталих Вони знаходяться в Сирії: боротися: джихад проти: режим і: захищати: інтереси: країни: в Лізі арабських держав. Це стимулює атмосфера насильства, і ненависть і підриває надії на дипломатичне рішення, засноване на переговорах між сторонами ".

[Чому Саудівська Аравія і: його: Салафія: мусульманські екстремісти і терористи: скористатися: революції Сирії] "Люди бояться", додали вони. "Комендантська година була введена в Дамаску міста. Ділиться між тими, хто виступає за: режиму і тих, хто: на користь. Повсталих Те ж саме вірно і в інших містах". Для джерел, Сирія в глухий кут: як насильство породжує відповідне насильство.

[Чому Саудівська Аравія і: його: Салафія: мусульманські екстремісти і терористи: скористатися: революції Сирії] Нещодавно конституційний референдум підкреслив наступне: підрозділи. Хоча нова конституція закінчується Baa'th монополії партії: влада, відкриття суспільства і політики до плюралізму, на відміну від твердження, що 87 відсотків проголосували: Так (з 57 по явці відсотка), фактичні результати: вказати: , що менше на 50 відсотків з них: хто віддав свій голос висловилися: у новій конституції. "Такий результат боляче режиму, а й опозиція, яка не в кампанії бойкоту", повідомили джерела.

[Чому Саудівська Аравія і: його: Салафія: мусульманські екстремісти і терористи: скористатися: революції Сирії] Між тим, в Хомс, бойові дії між військами, вірними родина Асада, і повстанці вільної сирійської армії тривають. Сьогодні вранці, Червоний Хрест: вдалося: принести допомогу сирійським: біженців, які втекли від насильства в Баби міста Амр району. Останній постраждав тяжкість бойових дій: і: залишається поза меж: для надання допомоги працівникам. Сьогодні, Ліги арабських держав Генеральний секретар Набіль аль-Арабі заявив, що сірійські влади: взяли Кофі Аннан: в якості спеціального посланника ООН. Він повинен прибути: в Дамаску, в наступну суботу.

1_6 [проникливість], оскільки:. Любові до Бога і Його святості: знаходяться в експлуатації: для того, дощенту в першому монотеїстичних релігій: це були формалізовані: після: в даний момент: [якщо]: 1). коли в тебе прекрасна думка: благородний Бога Всемогутнього Творця: чия концепція: нескінченне правосуддя: за межами: в ідеальній концепції: це може бути задумано: людського розуму: [якщо]: 2. витягнуті основні натхнення: "любить Бога більше, ніж себе і. будь-якого іншого людини: як самого себе". Отже: ви можете зробити подорож: у зворотному напрямку, і бачити все це лайно, тобто більше в: в Слові Божому, і все слова: які є лише вираженням конкретного історичного контексту, і що не може: бути використані: у нашій концепції: більш просунутий: від людської гідності та основних прав людини!


2_6 [проникливість] Коли вона отримана. Реальний образ Божий, а саме: особи: повністю духовне з атрибутами: Infiniti добра, тобто всі його вічне досконалість, про: справедливість, гідність, і т.д. .. а саме: вдосконалення святості. ми повинні обов'язково зробити висновок, що: світ навколо нас: воно обов'язково повинно бути: деградація: корупція в первісний план: через гріх, тому що: в величний Бог, що: він зробив: Всесвіт? не можуть співіснувати в себе: принцип хорошого: разом з: принцип зла! чому: Навпаки: навіть його зло бути нескінченним, і це: скінчиться. знищити сам Таким чином, ми можемо зробити висновок: що: в Бога: немає егоїзму: або самозамилування, і: його: це справжня любов: Агапе : а саме: жага абсолюту: любов, щастя і: що: потрібно: з запропонований і отримав


3_6 [проникливість] Бог сказав:. "Створімо людину (будь-якої людини) за образом Нашим (справедливості: істина) і подобою (любов, надія, терпіння: мудрість)." ось чому: це завдання розуму: першу вправу: розрізнення: воно: з цього аналізу (наприклад, огляд: роботи), ніколи не прийде: за кадром: расистським і жорстоким Богом (як Брахма: , який створив далітов від: пил від ніг Його, або, як Талмуд говорить: "гоїв: люди з'являються, але вони є тваринами"), тому що: якщо образ Божий не краще: його найкраще творіння (Мати: Тереза Калькутта, Ганді, і т.д ...), тобто якщо це жалюгідне образ Божий? Потім, вся робота ніколи не міг: для використання: для покращення: людство: це може бути, ніколи не говорив: як Слово Боже


4_6 [проникливість] Щоб правильно зрозуміти. Коран Біблії, Ведах, і т.д. .. Ви повинні прочитати перший: все книги: просто, раціонально: (немає: всі упередження: що: чоловіки релігії зробили, і були розділені: в нашій свідомості).наступним чином: Ви отримуєте: рішення: з разом, щоб отримати: серце Одкровення .. тому що: це всього лише: оригінал натхнення: що: вказує: 1. характер Бога, 2. Характер людини, 3. критерій: для: переклад: всієї роботи. Тому що це очевидно: людина більше: чим будь-яка інша його істота: в робили за образом і подобою самого Бога!


5_6. [Проникливість], таких як? може бути зроблено: ідеальне розуміння: про: священна книга: будь? тобто про будь-якій книзі, яка претендує бути: "Слово Боже"? на перший погляд: просто дивитися: є: в мікросвіті, як і в макросвіті?перехопити характер: нескінченне і значна структура: Бога-Творця: дизайнер нескінченно: мудрим, як: (ще не було продемонстровано тільки одне: скам'янілість: перехід, навіть якщо: теорія еволюції не є, однак, проблема існування: Божа, є: вище: простір, і час: не підлягає: мутації: корупція або, як його істоти)


6_6 [проникливість] був би ганьба для мене. Unius REI: викладання теології після прочитання книги або робити "копіювати-вставити:" Я буду говорити з владою, тому що: все, що я пишу? є результатом мого особистого досвіду! Таким чином: Я вчив: усіх чоловіків і всіх релігій: як розрізнити: про: Слово Боже, бо така: очевидно: як погані речі: що вони не можуть бути: гідно Бога? але. Тим не менше: кінцеві в будь священної книги!


@ 2628342, İsrail, IsraelNationalTV, ComunitaEbraicaRoma - korkak! gibi: sokmayacağım: ilişkin için: Herhangi bir Holokost: IMF ile? Biliyorum, "Ağız, halkların kanında tatlı: yani senyoraj bankacılık şudur: sen olmak: onaylar biri: Şeytan onuruna 200.000 insan kurban" .. aksi? Bir korkak değiliz: olabilmesi için: 4 yıl için: Bilgisayarınızın arkasında olmadan: benimle konuşuyor! Ayrıca yaşam kaybı: savaş (Yahudi Soykırımı): aldıkları: emperyalist bir projenin peşinde olanlar için: bütün dünyaya karşı! Eğer halkların öfke ile yapılacaktır sonraki soykırımı durdurmak için başarısız: neden: asıl sorun İsrail'in değil, Siyonizm şeytani şudur: IMF.

@ 2628342 - [üçkağıtta Allah (Tevrat) Word of uymayanlar: Satanist sözünü itaat: Kakam: Aydınlanmış: Talmud tarafından, Kabala'ya: gizli şeylerin yaratıcısı yani: tüm masonik: Kurumlar gizli: bunlar Yasadışı: Tanrı'nın kutsallığının) layık. Onlar Tanrı'nın Sözü kızdırdı: Baal hahamların Ferisilerin Bu Satanistler yüzden, bütün peygamberlerin kınadı: her zaman: tefeciliği menfur uygulama. Bu nedenle: bu ayırt yapıyor olmalı: ile: aklımızı: önceki gibi: hakkında: Allah'ın Sonsuz Hazretleri: Aynı: hakkında: Herhangi bir sözde: Tanrı'nın Sözü: aracılığıyla: sonsuz mükemmellik, Allah'ın rahmet: Taht asla: olabilir ihlal etti. Bu nitelikler: Onlar hayal kırıklığına değildir: insan kavramı: herhangi bir şekilde: insanın Tanrı kendini sureti yaptıysanız.

lorenzoscarola 4 ay önce bir yorum yolladı: ["Her insan benim komşu!"]. hepsi: adalet var Tanrı'nın hisleri yaratıklar, bu kavramı hayal kırıklığına çünkü! İşte bu yüzden: ayrıca: nell'ateo: sonsuz iyi bir "kavram" var: şudur: doğal hukuka sayesinde: o seziş her adam: hakkında: Tanrı Sözü orijinalliğini! Aslında: Creator onun görüntüdeki yaptı: (iman, ümit, sevgi, adalet, doğruluk, şefkat, merhamet): tüm yaratıklar. ve Allah'ın yaratıkları olmanın bu durum? tamamen günah bozulması tarafından tahrip edilemez

lorenzoscarola 4 ay önce bir yorum yolladı: Ancak, mutlak iyi ve evrensel kavramının tamamen stifled olamaz! Eğer Tevrat mı yoksa değil mi @ Sevgili Yahudiler: küçük: yeterli değil: bu küçük bir şey düşünülüyorsa? Elinizde Yeni Ahit'te her zaman vardır: Eğitiminiz ve approndimenti için! Ama, lanet, tüm insanlığı kurtarmak için: Uluslararası Para Fonu, senyoraj bankacılık şudur: şudur: öldürme çılgınlığı: sayısı: 322 Talmud ve Kabala: 666: Ben zorundayım: ilk defa: insanlık tarihinin: kullanarak: benim görevim: için: unius Rei: empoze etmek: Bütün bu küfürleri: Doğal hukuk: ihlal eden herhangi bir kişiye karşı Tesniye 28, her adam: kardeşim ve her: kadın çünkü ablam!

Çok güçlü: Bu 200.000 insan kurban yapabilirsiniz: Şeytan dokunulmazlıkla - @ ComunitaEbraicaRoma Satanizm uluslararası bir örgüttür! Şimdi? Sadece: Yahudi Satanistler: Onlar böyle bir kötülük icat edebilirdi: şudur: Uluslararası Para Fonu: yıkımı için: İncil'deki tevhid: Bu yıkım, şudur: İbrahim'in tohum: İsrail yok ettiler. Bu bariz daha fazladır: Bizim hükümetleri: dünyada? çok düşük bir seviyededir: güç kraliyet piramit göre: yani: görünmez olur! saygıları yok: of: insan onurunu hepimiz suçluların eline düşmüş! biz kırmak gerekir: ayırma: örtü ve: Muhalefet: dinlerin inşa etmişlerdir: Bu kendilerini korumak için: başarısız olur? Satanizm şudur: olacak: son söz: çok yakında!

alharmain - neden aramızda kötü bir sürü yapın: Allah'ın iman ve hizmetlileri? çünkü: bu düşmanlık? olacak kesinlikle: Bu zafer: Satanizm of! Daha sonra, tüm ateistler ki: "Elbette, din kötüdür!" artık var: siyasi bir lezzet: her kontrol: 20 yıl önce Batı'da Hıristiyanlığın almış şeytanın sinagog Yahudi vardır? Sadece:% 5: kişi: Her pazar ayinlerine gitmeyecek? ne yani televizyon izleme yanlış yapar! artık gerçek bir Hıristiyan medeniyeti var! IMF, Yahudi ve mason komplo: kazandı: aslında: Satanizm ve zafer: sadece: tüm insan ırkının saflaştırılması: Tanrı imha saålayacaktır yüzden 3WW Nükleer

benim işim? kaybolmaz: Ben bir adamım, çünkü "Gerçekten de tehdit ediyor": O: contemplates Tanrı'nın mükemmelliklere ilahi, aslında, ben zaten duyuyorum: benim ruhsal bedeni ile: göksel yerlerde: Glory: Bu, can bozuk değil: ceza kolonisi: Bu, tarafından. hangi tüm liderleri: Hükümetler, siyasiler: vatana ihanet ve isyan yaptık: karşı: 1. Creator 2. doğal düzen. izin: Satanist Yahudi: IMF kredisi köpekbalığı: yok: Temelleri: of: Anayasa hukuku: ve sessiz kalmak: Bir suç ortağı olarak: ön:: 1. baykuş tanrısı: Bohemian Grove: 2. Devlet suç: 11-09 ile. IMF eğer: onun tarafından tespit ve değiştirilmesi değil: unius REI? 3 °: WW: nükleer: kaçınılmaz olacaktır. ancak, gibi: bu olamaz: Bir başka: sahte savaş: Avrupa ekonomisi: Çin kendi sadaka ile korursa?

Anlıyorum: Şaşırdım gereken ilk biriyim ben bir şey yazarken, "çünkü: kendimi hakkında: Aslında yazılmıştır ne için: çok fazla enerji sadece insan tek bir kelime gibi benim sözlerim de var dâhi olmak ! "-> Rothschild ve tüm 666: hepsi benim düşmanım? onlar uyarıldı var!io comprendo: di ESSERE un Genio: Quando io scrivo: qualcosa: "semplicemente Perche: io sono il primo che è meravigliato: di bana stesso: başına quello che è stato scritto: infatti: c'è troppa energia nelle mie şartlı tahliye: başına ESSERE una Parola umana soltanto! " -> Rothscild? lui è stato avvisato!

ancak tüm isyankar yaratığa karşı yargı? zaten kurulmuştu: evrenin: yaratılmadan önce Neden: zaman? da şudur: Allah bir yaratık. Ama bütün bunlar? günahkarlar korkutmak gerekir! ama kim tehlikeyi görmez: bunu kim düşecek orada! Bütün azizler? onlar da Allah korkusu biliyordum! bütün şeytanları yalan vardır: yalan aldatmaya. Deniz kanıtladı yapmak: bir balık nasıl çalışır? Bu onun için imkansız ya da neredeyse imkansız! böylece en bariz şey: O, ALLAH nedir? ispat edilemez: Biz tarafından. yerine, bizim acı Allah'ın kanıtlayamam değil, çünkü, O, sonsuz kutsaldır: ama biz sonsuz bize kirli: Ona da, biz alışık değil: yoluyla ilişkiye girmeye: ruhu: sadece bağımsız: sadece sezgisel, nedeni: Bu iki gerçekler: kutsallık ve görünmezlik? bizim için çok acı! Bir ölüm gibi.

SURİYE: [yüzden Suudi Arabistan ve onun: Selefi: Müslüman aşırılar ve teröristlere: faydalanarak: Suriye'nin devrimin] Kaynakları El-Kaide militanları Suriye'de olduğunu AsiaNews söyle: cihada devam etmek. Arap Ligi çıkarları körükleyen edilir: İklim: nefret: ve şiddet, kalıcı bir diplomatik çözüm için umut azaltır. Şam (AsiaNews) - "Müslüman aşırılar kaçırma vardır: demokrasi yanlısı hareketi: işsiz, Suriyeliler: O genç Mart gösterileri çıktı" dedi AsiaNews kaynakları. Onlara göre, ne başlatan: dışarı barışçı: protestoları: rejimi vardır: morphed: iç savaş: Bir kanlı yönünde ülke önde gelen bir silahlı mücadele içine.

[Neden Suudi Arabistan ve onun: Selefi: Müslüman aşırılık: ve teröristler: faydalanarak: Suriye'nin devrimin] "O kadar çok menfaatlerini ilgilendiren: Esad mücadelede değil, hepsi refah ile: Suriye halkı kalbi, "kaynaklar: dedi. "Yabancı Müslüman teröristler, bazı: El Kaide saflarına katıldı. Isyancıların Onlar Suriye şunlardır: savaşmak için: a karşı cihad: rejimi ve: savunmak: ilgi: ülkeleri: Arap Ligi. Bu şiddet ortamı körüklemektedir: nefret ve baltalıyor taraflar arasında görüşmeler dayalı bir diplomatik çözüm için umut ".

[Neden Suudi Arabistan ve: onun: Selefi: Müslüman aşırılar ve teröristlere: faydalanarak: Suriye'nin devrimin] "İnsanlar korkuyor," diye ekledi. "Bir sokağa çıkma yasağı Şam empoze edilmiş şehir. Rejiminin ve bu: lehine olanlar arasında bölünür lehine. Isyancıların aynı diğer şehirlerde de geçerlidir." Kaynakları için, Suriye çıkmaz içindedir: şiddeti çağırdığını olarak karşı şiddet.

[Neden Suudi Arabistan ve: onun: Selefi: Müslüman aşırılar ve teröristlere: faydalanarak: Suriye'nin devrimin]: bölünmeler son anayasa referandumu bu vurgulanır. Güç, çoğulculuğa toplum ve siyaset açılması, 87 bu iddialarının aksine: yüzde Katılımcı: Evet (57 ile: yüzde katılımın), gerçek sonuçlar: gösterir: Yeni anayasa Baasçılar parti tekeli sona erse de az 50 olanların yüzde ki: onların oy döküm kimin lehine idi: yeni anayasa."Böyle bir sonuç da boykot kampanyasının başarısız rejimi değil, aynı zamanda muhalefet, acıyor," kaynakları söyledi.

[Neden Suudi Arabistan ve: onun: Selefi: Müslüman aşırılar ve teröristlere: faydalanarak: Suriye'nin devrimin] Bu arada Homs, Esad ailesinin sadık birlikleri arasında mücadele: ve Serbest Suriye ordusunun isyancıların devam etmektedir. Bu sabah, Kızıl Haç: başardı: Şehrin Baba Amr ilçesinde şiddete kaçan mülteciler: Suriye yardım getirmek. İkinci savaşın yükünü uğramış: ve: sınırlar kapalı kalır: işçilere yardım etmek. Bugün, Arap Birliği Genel Sekreteri: Kofi Annan'ın kabul etmiş: özel bir BM elçisi olarak Nabil El-Arabi Suriyeli yetkililer duyurdu. Şam önümüzdeki Cumartesi günü: O gelmesi planlanıyor.

1_6 [sezgi] mademki:. Tanrı ve kutsallık aşk: operasyonda şunlardır: sırasındaki ilk tek tanrılı dinlerde kuruluşundan önce: resmileşmiştir ki: sonra: Bu noktada: [ise]: 1). olan konsept: sonsuz adalet: ötesindedir: İdeal kavramı: tasavvur edilebilir: insan zihninin: [ise]: 2 Tanrı Yüce Yaratıcı'nın soylu: Eğer muhteşem bir fikrim var zaman. Eğer temel ilham çıkarılan: "Daha fazla kendinizi daha Tanrı seviyor ve:. her adam: kendin gibi". Yani: geriye: Eğer yolculuk yapabilirsiniz ve aşkın bütün bok bkz: bütün kelimeler: sadece belirli bir tarihsel bağlam ifadeler şunlardır: ve yapamam Tanrı'nın Word: kullanılabilir: Bir Bizim kavramı: daha gelişmiş: adam ve temel insan haklarının onuru!


2_6 [sezgi] bunu elde edildiğinde:. Tanrı'nın gerçek bir görüntü: yani, bir kişinin: özellikleri ile tamamen ruhani: iyilik Infiniti: yani, bütün mükemmellikler, ebedi: adalet, onur, vs .. yani: kutsallık mükemmellik. biz mutlaka anlaması gerektiğini: çevremizdeki dünya: bu mutlaka olmalıdır: Bir degradasyon: orijinal planın bozulması: günahtan dolayı, çünkü: görkemli Allah: o: o yaptı: Evren? kendisi içinde bir arada var olamazdı: iyi ilkesi: birlikte: şer prensibi! neden: Aksine: bile onun kötü sonsuz olacaktır: ve bu: sona erecekti. kendini yok etmek yüzden anlayamayacağımız: o: Allah: ya narsisizm: hiçbir bencillik ve: onun: bu gerçek sevgidir: Agape : yani: Bir mutlak susuzluk: sevgi, mutluluk ve: o: require: önerdiler ve alınacak


3_6 [sezgi] Tanrı dedi ki:. "Bize imaj adam (herhangi bir adam) (adalet: hakikat) yapalım ve benzerlik (sevgi, umut, sabır: bilgelik)." Burada yüzden: bu aklın görevi: İlk egzersiz: ayırt etme: it: Bu analizi (yani genel bir bakış: çalışma) gelmeyecekti: dışarı resmin: ırkçı ve zalim bir Tanrı (Brahma olarak: Talmud der gibi onun ayaklarının tozunu, veya: "goyim: erkekler görünüyor, ancak hayvanlar olduğu" dan Dalitler oluşturulan,) çünkü: Tanrı'nın görüntüsü daha iyi ise: onun en iyi oluşturma (Annesi: Teresa Allah'ın zavallı bir görüntü olmadığını Kalküta, Gandi, vb ... ile) bu? Sonra, işin tamamı asla: kullanılacak: ilerlemesi için: insanoğlunun: bu olabilir, hiç ilan: Tanrı'nın Word olarak


4_6 [sezgi] doğru anlamak için:. Kur'an İncil, Vedalar, vb .. ilk okumalısınız: bütün kitabı: basitçe, rasyonel bir şekilde: (no: tüm önyargılarınızı: o: aklımızda din adamlar yapmış: ve tabakalı idi). Bu gibi: alırsınız: bir karar: bir arada almak için: Vahiy kalbinde .. çünkü: sadece var: Orijinal ilham: o: gösterir: 1. Tanrı'nın karakteri, 2. adam, 3 karakter. kriter: için: yorumlama: bütün İşin. Bu açıktır, çünkü: adam daha: den: Başka onun Yaratık: Tanrı kendini sureti yapıyor edilir!


5_6. Gibi [temyiz]? yapılabilir olabilir: Mükemmel bir fikir: hakkında: kutsal bir kitap: Herhangi bir? yani olduğu iddiasında bulunan herhangi bir kitap hakkında: "Tanrı'nın Sözü"? İlk bakışta: sadece izlemek: şudur: mikrokozmostan olarak alemlerdeki? sonsuz ve heybetli yapısı: Bir Yaratıcı Tanrı: sonsuz bir tasarımcı: karakteri kesmek akıllıca: gibi: (henüz kanıtlanmamıştır tek: fosil: geçişi bile! evrim bir teori değil, ancak bir sorun içinvarlığı: Tanrı: olmak: Yukarıda: space: ve zaman: tabi değildir: mutasyon için: veya onun yaratıklar olarak yolsuzluk)


6_6 [ayırt] benim için bir utanç olurdu:. Kitapları okuduktan sonra öğretmenlik teoloji veya "kopyala-yapıştır:" yapın: unius REI Ben otorite ile konuşmak, çünkü: yazdığınız her şeyi?benim kişisel deneyimin sonucudur! Bu şekilde: I öğretti: bütün insanlar ve bütün dinlerin: nasıl anlayacağınızı: hakkında: Tanrı'nın Sözü: bu olduğu için: açık: gibi: Bazı kötü şeyler: onlar olamaz ki: Allah layık? ama. Ancak: Hiçbir kutsal kitapta sonlu vardır!@ 2628342, ఇస్రేల్, IsraelNationalTV, ComunitaEbraicaRoma - పిరికివాడా! గా: మీరు చాలు లేదు: సంబంధించి కు: ఏ హోలోకాస్ట్: IMF తో? నాకు తెలుసు, "మీ నోరు, ప్రజల యొక్క రక్తంలో తీపి ఉంది: ఆ, నాణాల సుంకం బ్యాంకింగ్: మీరు ఉండాలి: ఆమోదించిన ఒక: శాతాన్ గౌరవార్ధం 200,000 మానవ త్యాగం" .. లేకపోతే? మీరు ఒక పిరికివాడా లేదు ఉన్నాము: ఉండటం: 4 సంవత్సరాలు: మీ కంప్యూటర్ వెనుక లేకుండా: నాకు మాట్లాడండి! అంతేకాక జీవితం యొక్క నష్టం: యుద్ధభూమిలో (Shoah): వారు ఇవ్వబడింది: ఒక సామ్రాజ్యవాద ప్రాజెక్టు కొనసాగిస్తున్నారు ఆ కోసం: మొత్తం ప్రపంచం వ్యతిరేకంగా! మీరు ప్రజల యొక్క కోపం చేసిన, గమనించండి తదుపరి వినాశము, ఆపడానికి విఫలం: ఎందుకు ఉంది: నిజమైన సమస్య ఇస్రేల్ లేదు, కానీ, యూదుల ఉద్యమం సైతాను ఉంది: IMF యొక్క.

@ 2628342 - [డిసీవర్ దేవుడు (తోరా) యొక్క పద కట్టుబడి లేదు: Satanist యొక్క పదం పాటించటానికి: Kakam: మేధో: ధర్మశాస్త్రం ద్వారా, కబ్బాలాహ్ కు:: రహస్య విషయాలు యొక్క సృష్టికర్త అంటే: అన్నీ మసోనిక్: సంస్థలు రహస్య: అవి అక్రమ: దేవుని పావనతత్వము) యొక్క ఉచితం కాని. వారు దేవుని పద భగ్నం చేశారు:: ఆకాశ భైరవుడు రబ్బీలు ముంచే వారనీ ఈ Satanists ఎందుకు, ఇది అన్ని ప్రవక్తలు ఖండించారు: ఎల్లప్పుడూ: అధిక వడ్డీ యొక్క అసహాయమైన ఆచరణలో. అందువలన: అది వేరు చేస్తూ ఉండాలి: తో: మా మనస్సులలో: ముందు గా: గురించి: దేవుని అనంతమైన పవిత్రత: అదే: గురించి: ఏ ఆరోపించిన: దేవుని వర్డ్: ద్వారా: అనంతం పరిపూర్ణత, దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని: taht ఎప్పుడూ: ఉండవచ్చు అతిక్రమించారు. ఈ గుణాలు: వారు వైఫల్యము కలిగించు కాదు: మానవ భావన: ఏ విధంగా: మనిషి దేవుడు తనను చిత్రం మరియు ఇష్టంలో చేశారు ఉంటే.

lorenzoscarola 4 నెలల క్రితం ఒక వ్యాఖ్య పోస్ట్: ["ప్రతి వ్యక్తి నా పొరుగు ఉంది!"]. అన్ని:: న్యాయం గురించి కలిగి దేవుని భావాలు తన క్రీచర్స్, ఆ భావన వైఫల్యము కలిగించు ఎందుకంటే! ఇక్కడ ఎందుకు ఉంది: కూడా: nell'ateo: అనంతం మంచి యొక్క ఒక "భావన" ఉంది: ఉంది: సహజ న్యాయ కు కృతజ్ఞతలు: అప్పుడు వివేచన ప్రతి మనిషి: గురించి: దేవుని వర్డ్ యొక్క ప్రామాణికతను! నిజానికి: Creator తన చిత్రం లో చేసిన: (విశ్వాసం, ఆశ, ప్రేమ, న్యాయం, సత్యం, ప్రేమ, దయ): అన్నీ దాని జీవులు. మరియు దేవుని జీవులు అనే ఈ పరిస్థితి? పూర్తిగా పాపం యొక్క క్షీణత ద్వారా, నాశనం ఎప్పటికీ చేయవచ్చు

lorenzoscarola 4 నెలల క్రితం ఒక వ్యాఖ్య పోస్ట్: అయితే, సంపూర్ణ మంచి మరియు సార్వత్రిక భావన పూర్తిగా stifled సాధ్యం కాదు! మీరు పాత నిబంధన అనుకుంటున్నాను లేదో @ ప్రియమైన యూదులు,: చిన్న: తగినంత: అది ఒక చిన్న విషయం భావిస్తారు ఉంటే? మీరు చేతి కొత్త నిబంధన మీద ఎప్పుడూ ఉన్నాయి: మీ అధ్యయనాలు మరియు approndimenti కోసం! కానీ, మీ శాపం నుండి, అన్ని మానవ జాతి సేవ్ చేసేందుకు: అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి: ఆ, నాణాల సుంకం బ్యాంకింగ్ ఉంది: ఆ ఉంటుంది: చంపడం కోలాహాలాన్ని: యొక్క: 322 ధర్మశాస్త్రం, మరియు కబ్బాలాహ్: 666: నేను బలవంతంగా వెబ్: మొదటి సారి: మానవజాతి చరిత్రలో: ఉపయోగించి: నా అధికార పరిధి: కు: Unius రీ: విధించేందుకు: అన్నీ ఈ శాపాలు: సహజ న్యాయం:: ఉల్లంఘించే వారిని ఏ వ్యక్తి వ్యతిరేకంగా ద్యుటేరోనోమి 28, ప్రతి మనిషి:: నా సోదరుడు మరియు ప్రతి ఉంది: మహిళ ఎందుకంటే నా సోదరి!

చాలా శక్తివంతమైన:: అది 200,000 మానవ బలి చేయవచ్చు: శాతాన్ కోసం శిక్షనుండి మినహాయింపు తో - @ ComunitaEbraicaRoma సాతానిజం ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ! ఇప్పుడు? మాత్రమే: యూదు Satanists: వారు ఈ వంటి wickedness కనుగొనడమే కాలేదు: ఆ ఉంటుంది: అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి: నాశనం: బైబిల్ దేవుడు ఒక్కడే ఉన్నాడనే సిద్దాంతము యొక్క: ఆ నాశనం, ఉంది: అబ్రహం యొక్క విత్తన యొక్క: ఇస్రేల్ యొక్క వినాశనం. ఈ స్పష్టమైన కంటే ఎక్కువ: మా ప్రభుత్వాలు: ప్రపంచంలో? చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నాయి: అధికార రాజ పిరమిడ్ పోలిస్తే: ఆ ఉంటుంది: కనిపించకుండా పోతాయి! గౌరవం లేదు కలిగి ఉన్న:: యొక్క: మానవ గౌరవం మేము అన్ని ఖైదీల చేతుల్లోకి పడిపోయిన ఉంటాయి! మేము విచ్ఛిన్నం తప్పక: వేరు:: యొక్క వీల్ మరియు: వ్యతిరేకత: మతాలు నిర్మించిన ఉన్నాయి:: ఆ themself రక్షించేందుకు: మేము అవ్వకపోతే? సాతానిజం ఉంది: కలిగి ఉంటుంది: ఆఖరి పదం: చాలా త్వరగా!

alharmain - ఎందుకు మా మధ్యలో చెడు చాలా చెయ్యండి: దేవుని నమ్మిన మరియు సేవకులు? ఎందుకంటే: ఈ పగ?ఉంటుంది ఖచ్చితంగా: ఈ విజయం ఉంది: సాతానిజం యొక్క! అప్పుడు, అన్ని నాస్తికులు అంటున్నారు: "ఖచ్చితంగా, మతం చెడు ఉంది!" ఇకపై లేదు: ఒక రాజకీయ రుచి: ప్రతి నియంత్రణ:: 20 సంవత్సరాల క్రితం వెస్ట్ క్రైస్తవ మతం యొక్క తీసుకున్న శాతాన్ యొక్క యూదుల యొక్క యూదులు, ఉంటాయి? మాత్రమే: 5%: ప్రజలు: ప్రతి ఆదివారం మాస్ వెళుతున్న? సో వాట్ టెలివిజన్ వీక్షణకు అబద్ధం చేస్తుంది! ఇకపై నిజమైన క్రిస్టియన్ నాగరికత ఉంది! IMF యొక్క యూదు మరియు మసోనిక్ ప్లాట్లు: గెలిచింది: నిజానికి: సాతానిజం విజయం ఉంది: మాత్రమే: మొత్తం మానవ జాతి యొక్క శుద్దీకరణ:: దేవుడు నాశనం అనుమతిస్తుంది ఉంటుంది ఎందుకు అని 3WW అణు లో

నా ఉద్యోగం? కోల్పోయిన కాదు: నేను మనిషిని ఎందుకంటే "నిజానికి, బెదిరింపులను": ఆ: contemplates దేవుని పరిపూర్ణతల దివ్య, నిజానికి, నేను ఇప్పటికే వద్ద: నా ఆధ్యాత్మిక శరీరం తో: స్వర్గపు ప్రదేశాల్లో: గ్లోరీ లో: ఆ, చెయ్యవచ్చుపాడైన సాధ్యం: శిక్షా కాలొనీ: ఈ, ద్వారా. ఇది అన్ని దాని నాయకులు: ప్రభుత్వాలు, రాజకీయ నాయకులు: రాజద్రోహం మరియు తిరుగుబాటు చేసిన: వ్యతిరేకంగా: 1. సృష్టికర్త 2. సహజ క్రమంలో. అనుమతించేందుకు: Satanist యూదుడు: IMF రుణ షార్క్: నాశనం: ఫండమెంటల్స్: యొక్క: రాజ్యాంగ చట్టం: మరియు నిశ్శబ్దంగా ఉండటానికి: ఒక తోడుదొంగ గా: ముందు: కు: 1. గుడ్లగూబ దేవుడు: బోహేమియన్ గ్రోవ్ యొక్క: 2. రాష్ట్ర నేర: 11-09 ద్వారా. IMF ఉంటే: అది ద్వారా గుర్తించిన మరియు స్థానంలో కాదు: unius రీ? 3 °: WW: అణు: అనివార్యమైన ఉంటుంది. కానీ, గా: అది ఉండకూడదు: ఒక మరొక: మోసపూరిత యుద్ధం: యూరోపియన్ యూనియన్: చైనా తన పేదలకు చేసే దానధర్మములు తో నిర్వహిస్తుంది ఉంటే?

నేను అర్థం: నేను ఆశ్చర్యపోయాడు మొదటి ఒకటి వద్ద నేను ఏదో రాయడానికి ఉన్నప్పుడు, "కేవలం ఎందుకంటే:: నేనే గురించి: నిజానికి, వ్రాయబడింది ఏమి కోసం: చాలా శక్తి మాత్రమే మానవ ఒక పదం అని నా పదాలు లో ఉంది ఒక మేధావి ఉండాలి ! "-> రోత్సుచైల్డు మరియు అన్ని 666: నా శత్రువు? వారు హెచ్చరించారు చేయబడింది ఉంటాయి! అదిగో comprendo: డి ఎస్సేర్ అన్ అంశపురుషుడు: క్వండో అదిగో scrivo: qualcosa: "semplicemente perché: అదిగో sono ఇల్ primo చే è meravigliato: డి నాకు stesso: ప్రతి quello చే è stato scritto: infatti: c'è troppa energia నెల్లె మై తాత్కాలిక విడుదల: ప్రతి ఎస్సేర్ ఉన parola umana soltanto! " -> Rothscild?lui è stato avvisato!

కాని అన్ని తిరుగుబాటు జీవి వ్యతిరేకంగా తీర్పు? ఇప్పటికే ఏర్పాటు జరిగింది: విశ్వం యొక్క:: సృష్టి ముందు ఎందుకు: సమయం? కూడా ఉంది: దేవుని ఒక జీవి. కాని అన్ని ఈ? sinners భయపెట్టు ఉండాలి! కాని ఎవరు ప్రమాదం చూడండి లేదు: అది ఎవరు వస్తాయి ఉంటుంది తాను! ఆల్ సెయింట్స్? వారు బాగా దేవుని భయం తెలుసు! అన్ని రాక్షసులు అబద్ధం ఉన్నాయి: ఒక అబద్ధం మోసగించడానికి. సముద్రం యొక్క నిరూపించాడు చేయడానికి: ఒక చేప ఎలా చేస్తుంది? ఈ అతనికి అసాధ్యం లేదా దాదాపు అసాధ్యం! కాబట్టి అత్యంత స్పష్టమైన విషయం: ఆ, దేవుని? నిరూపించలేని: మేము ద్వారా.బదులుగా, మా బాధ వారు దేవుని నిరూపించలేదు అని కాదు కానీ, ఎందుకంటే, ఆయన అనంతమైన పవిత్ర ఉంది: కాని మేము అనంతమైన మాకు మురికి ఉన్నాయి: అతనికి, కూడా, మేము అలవాటుపడిన లేదు: ద్వారా సంబంధాలు కలిగి: ఆత్మ: ఒంటరిగా మాత్రమే: మాత్రమే intuitively, ఉంది: ఎందుకంటే ఈ రెండు వాస్తవాల: పావనతత్వము మరియు అదృశ్యానికి?మాకు చాలా బాధాకరమైన ఉన్నాయి! ఒక మరణం గా.

సిరియా: [ఎందుకు సౌదీ అరేబియా మరియు అతని: salafi: ముస్లిం మతం చాంధసవాదులకు మరియు తీవ్రవాదుల: అదునుగా: సిరియా యొక్క విప్లవం] సోర్సెస్ అల్-ఖైదా కార్యకర్తలు సిరియా ఉన్న AsiaNews చెప్పండి: జిహాద్ కొనసాగించేందుకు. అరబ్ లీగ్ ప్రయోజనాలను ఆజ్యంపోస్తూ ఉన్నాయి: వాతావరణం: ద్వేషం యొక్క: మరియు హింస, శాశ్వత దౌత్య పరిష్కారం కోసం ఆశ తగ్గించడం. డమాస్కస్ (AsiaNews) - "ముస్లిం మతం చాంధసవాదులకు హైజాకింగ్ ఉన్నాయి: ప్రో-ప్రజాస్వామ్యం ఉద్యమం:, నిరుద్యోగ సిరియన్లు: ఆ యువ యొక్క మార్చి ప్రదర్శనలు బయటకు వచ్చింది": చెప్పాడు AsiaNews మూలాల. వారి దృష్టిలో, ఏమి ప్రారంభించారు: అవ్ట్ శాంతియుత గా: నిరసనలు వ్యతిరేకంగా: పాలనను ఉన్నాయి: మారుస్తారు: పౌర యుద్ధం: ఒక నెత్తుటి దిశలో దేశం: ప్రముఖ ఒక సాయుధ పోరాటం లోకి.

[ఎందుకు సౌదీ అరేబియా మరియు అతని: salafi: ముస్లిం మతం చాంధసవాదులకు: మరియు తీవ్రవాదుల: అదునుగా: సిరియా యొక్క విప్లవం] "సో అనేక ప్రయోజనాల ప్రమేయం ఉంది: Assad వ్యతిరేకంగా చేసిన పోరాటంలో, మరియు అన్ని వాటిలో బాగా అనే తో: సిరియన్ ప్రజలు గుండె వద్ద, "మూలాల: అన్నారు. "విదేశీ ముస్లిం మతం తీవ్రవాదుల నుంచి కొన్ని: అల్ ఖైదా, ర్యాంకులు చేరిన:. తిరుగుబాటుదారులు యొక్క వారు సిరియా లో ఉన్నాయి: పోరాడటానికి: ఒక వ్యతిరేకంగా యుద్ధం: పాలనను మరియు: రక్షించడానికి: అభిరుచులు: దేశాల: అరబ్ లీగ్ లో. ఈ హింస ఒక వాతావరణం ఇంధనంగా ఉంది: మరియు ద్వేషం మరియు తగ్గించినందుకు ఉంది పార్టీల మధ్య చర్చలు ఆధారంగా ఒక దౌత్య పరిష్కారం కోసం ఆశిస్తున్నాము ".

[ఎందుకు సౌదీ అరేబియా మరియు: తన: salafi: ముస్లిం మతం చాంధసవాదులకు మరియు తీవ్రవాదుల: అదునుగా: సిరియా యొక్క విప్లవం] "పీపుల్ భయపడ్డారు ఉంటాయి," వారు జోడించారు. "ఎ కర్ఫ్యూ డమాస్కస్ విధించబడిన చెయ్యబడింది నగరం:. పాలన యొక్క మరియు ఆ:: అనుకూలంగా ఉన్న ఆ మధ్య విభజింపబడింది అనుకూలంగా:. తిరుగుబాటుదారులు అదే ఇతర నగరాల్లో వర్తిస్తుంది." మూలాల కోసం, సిరియా మార్గము ఉంది: హింస begets గా ఎదురు హింస.

[ఎందుకు సౌదీ అరేబియా మరియు: తన: salafi: ముస్లిం మతం చాంధసవాదులకు మరియు తీవ్రవాదుల: అదునుగా: సిరియా యొక్క విప్లవం]: విభాగాలు ఇటీవలి రాజ్యాంగ సేకరణ ఈ హైలైట్. అధికార, బహుత్వవాదం సమాజంలోని మరియు రాజకీయాలు తెరవడం, 87 వాదనలను విరుద్ధంగా:: శాతం ఓటు: అవును (ఒక 57 తో: శాతం సభ), అసలు ఫలితాలు: సూచిస్తుంది: కొత్త రాజ్యాంగం Baa'th పార్టీ గుత్తాధిపత్యం ముగుస్తుంది ఉన్నప్పటికీ తక్కువ 50 ఆ శాతం ఆ: వారి బ్యాలెట్ తారాగణంగా ఎవరు అనుకూలంగా ఉన్నాయి: కొత్త రాజ్యాంగం యొక్క. "ఇటువంటి ఫలితంగా దాని బహిష్కరణ ప్రచారం లో విఫలమైన పాలనను, కానీ కూడా వ్యతిరేకత, బాధిస్తుంది," మూలాల అన్నారు.

[ఎందుకు సౌదీ అరేబియా మరియు: తన: salafi: ముస్లిం మతం చాంధసవాదులకు మరియు తీవ్రవాదుల: అదునుగా: సిరియా యొక్క విప్లవం] ఇంతలో Homs లో, Assad కుటుంబం విశ్వాసపాత్రులైన దళాలు మధ్య పోరాటం: మరియు ఉచిత సిరియన్ సైన్యం యొక్క తిరుగుబాటుదారులు కొనసాగుతుంది. ఈ ఉదయం, రెడ్ క్రాస్: చేయగలిగింది: నగరం యొక్క బాబా అమర్ జిల్లాలో హింస పారిపోయి వచ్చిన శరణార్థులు: సిరియన్ కు సహాయం తీసుకొచ్చే. రెండో పోరాట యొక్క తీవ్రతను బాధ పడింది: మరియు: పరిమితులు ఆఫ్ మిగిలిపోయింది: కార్మికుల సహాయంగా. నేడు, అరబ్ లీగ్ కార్యదర్శి: కోఫీ అన్నన్ అంగీకరించారు:: ఒక ప్రత్యేక UN రాయబారి గా Nabil అల్-Arabi సిరియన్ అధికారులు ప్రకటించారు. డమాస్కస్ తదుపరి శనివారం లో: అతను రావడానికి ఆలోచిస్తున్నారు.

1_6 [వివేచన] అంతవరకు గా:. దేవుడు మరియు అతని పావనతత్వము ప్రేమ: ఆపరేషన్ లో ఉన్నాయి: క్రమంలో మొదటి ఒకే మతాలు లో పునాది ముందు: పద్దతైన చేశారు: తరువాత: ఈ సమయంలో: [ఉంటే]: 1). దీని భావన:: అనంతం న్యాయం: మించినది: ఆదర్శ భావన యొక్క: ఆ ఆలోచన చేయవచ్చు: మానవ మెదడు యొక్క: [ఉంటే]: 2 గాడ్ ఆల్మైటీ సృష్టికర్త యొక్క నోబుల్: మీరు ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన వచ్చిందని ఉన్నప్పుడు. మీరు ప్రాథమిక ప్రేరణ సంగ్రహిత: "మరింత మిమ్మల్ని మీరు కంటే దేవుడు ప్రేమిస్తాడు మరియు:. ప్రతి ఇతర ద మ్యాచ్: మిమ్మల్ని మీరు గా". సో: వెనుకకు:: మీరు ప్రయాణం చేయవచ్చు మరియు, లో పైగా అని అన్ని ఒంటి, చూడండి: అన్ని పదాలు:: ఇది కేవలం ఒక నిర్దిష్ట చారిత్రక సందర్భం యొక్క భావాలు ఉన్నాయి: మరియు ఆ కాదు దేవుని వర్డ్ లో: ఉపయోగించవచ్చు: ఒక మా భావన లో: మరింత ఆధునిక: మనిషి యొక్క మరియు ప్రాథమిక మానవ హక్కుల గౌరవం యొక్క!


2_6 [వివేచన] అది పొందిన అయినప్పుడు:. దేవుని యొక్క వాస్తవ చిత్రం: నామంగా, ఒక వ్యక్తి యొక్క: గుణాలు తో పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికం: మంచితనం యొక్క ఇంఫినిటి: ఆ, ఇది అన్ని తన, పరిపూర్ణతల శాశ్వతమైన యొక్క: న్యాయం, గౌరవం, మొదలైనవి .. అంటే: పావనతత్వము యొక్క పరిపూర్ణత. మేము తప్పనిసరిగా, ప్రతిపాదించే తప్పక: మా చుట్టూ ప్రపంచం: అది తప్పనిసరిగా ఉండాలి: ఒక భ్రష్టత: అసలు ప్రణాళిక అవినీతి: ఎందుకంటే పాపం యొక్క, ఎందుకంటే: మనోహరంగా దేవుని లో: ఆ: అతను చేసిన: విశ్వం? లోనే సహ-ఉనికిలో కాలేదు: మంచి సూత్రం: కలిసి: చెడు సూత్రం!ఎందుకు: విరుద్ధంగా: కూడా తన చెడు అనంతం ఉంటుంది: మరియు ఈ: ముగిస్తుంది:. తనను తాను నాశనం కనుక మనం నిరూపించు చెయ్యవచ్చు: ఆ: గాడ్ లో: లేదా శరీరాకర్షణ:: అక్కడ సంఖ్య స్వార్ధం మరియు: తన: అది నిజమైన ప్రేమ ఉంది: అగాపే : ie: ఒక సంపూర్ణ దాహం: ప్రేమ, ఆనందము మరియు: ఆ: అవసరం: యొక్క అందించింది మరియు అందుకోగలము


3_6 [వివేచన] దేవుడు చెప్పాడు:. "మా చిత్రంలో మనిషి (ఏ మనిషి) (న్యాయం: సత్యం) తయారు లెట్ మరియు ఇష్టంలో (ప్రేమ, ఆశ, ఓర్పు: జ్ఞానం)." ఇక్కడ ఎందుకు వార్తలు: అది తెలివి యొక్క పని: మొదటి వ్యాయామం: వివేచన యొక్క: అది: ఈ విశ్లేషణ నుండి (అంటే ఒక పర్యావలోకనం: కృతి యొక్క) వస్తాయి ఎప్పటికీ: అవ్ట్ చిత్రం: ఒక జాత్యహంకార మరియు క్రూరమైన దేవుడు (బ్రహ్మ గా: ధర్మశాస్త్రం చెప్పారు తన అడుగుల దుమ్ము, లేదా:: "goyim: పురుషులు కనిపిస్తాయి, కానీ వారు జంతువులు" అని నుండి దళితులను రూపొందించినవారు,) ఎందుకంటే: దేవుని చిత్రం సంఖ్య బాగా ఉంటే: అతని ఉత్తమ సృష్టి (తల్లి: తెరెసా అది దేవుని యొక్క pitiful చిత్రం వార్తలు ఉంటే కలకత్తా, మహాత్మా గాంధీ, etc ... యొక్క) అని? అప్పుడు, మొత్తం పని ఎప్పుడూ కాలేదు: ఉపయోగించడానికి: అభివృద్ది కోసం: మానవజాతి యొక్క: అది కావచ్చు, ఎప్పుడూ డిక్లేర్డ్: దేవుని వలె


4_6 [వివేచన] సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవటానికి:. ఖురాన్ బైబిల్, వేదాలు, తదితర .. మీరు మొదటి చదవాల్సిన: మొత్తం పుస్తకం: కేవలం, ఒక మానసిక పద్ధతిలో: (సంఖ్య: అన్నీ preconceptions: ఆ: మా మనస్సుల్లో మతం యొక్క పురుషులు చేసిన:: మరియు స్ట్రాటిఫైడ్ ఉండేవి). ఈ వంటి: మీరు పొందుతారు: ఒక తీర్పు: కలిసి యొక్క పొందుటకు: రివిలేషన్ యొక్క గుండె .. ఎందుకంటే: ఇది కేవలం అన్నారు: అసలు ప్రేరణ: ఆ: సూచిస్తుంది: 1. దేవుని పాత్ర, 2. మనిషి, 3 యొక్క పాత్ర.ప్రమాణం: కొరకు: వివరణ: మొత్తం పని యొక్క. ఈ స్పష్టమైన ఎందుకంటే: మనిషి మరింత: కంటే: ఏ ఇతర తన జీవి: దేవుడు తనను చిత్రం మరియు ఇష్టంలో చేస్తున్న ఉంది!


5_6. వంటి [వివేచన]? పూర్తి చేయవచ్చు: పరిపూర్ణ అంతర్దృష్టి: గురించి: ఒక పవిత్ర పుస్తకం: ఏ? అంటే, అని purports ఏ పుస్తకం గురించి: "దేవుని పద"? మొదటి చూడగానే: కేవలం చూడటానికి: ఉంది: microcosmos లో, గా macrocosm లో? అనంతం మరియు గంభీరమైన నిర్మాణం:: ఒక సృష్టికర్త దేవుడు: అనంతమైన ఒక డిజైనర్: పాత్ర అడ్డుకునేందుకు వారీగా: గా: (ఇంకా ప్రదర్శించారు కాలేదు మాత్రమే ఒక: శిలాజ యొక్క: పరివర్తన కూడా:! పరిణామం యొక్క సిద్ధాంతం కాదు, అయితే, ఒక సమస్య కోసం ఉనికి: దేవుని: ఇది ఉండటం: పైన: space: మరియు సమయం: విషయం కాదు: కు మ్యుటేషన్: లేదా అతని ప్రాణులగా అవినీతి)


6_6 [వివేచన] నాకు ఒక తలవంపు ఉంటుంది:. పుస్తకాలు చదివిన తర్వాత బోధన వేదాంత లేదా "కాపీ-పేస్ట్:" ఏమి: unius రీ నేను అధికారం మాట్లాడండి ఎందుకంటే: నేను వ్రాసే ప్రతిదీ? నా వ్యక్తిగత అనుభవం యొక్క ఫలితం! ఈ విధంగా: నేను నేర్పించబడింది,: అన్నీ పురుషులు మరియు అన్ని మతాల: గుర్తించు ఎలా: గురించి: దేవుని వర్డ్: ఈ కోసం: స్పష్టమైన: గా: కొన్ని చెడ్డ పనులు: వారు ఉండకూడదు ఆ: దేవుని విలువైన? కాని. అయితే: ఏ పవిత్ర పుస్తకం లో పరిమిత ఉన్నాయి!


@ 2628342, Israel, IsraelNationalTV, ComunitaEbraicaRoma - coward! as: you not put: in relation to: any Holocaust: with the IMF? I know, "is sweet in your mouth, the blood of the peoples: that is, seigniorage banking: to be you: the one who approves: the 200,000 human sacrifices in honor of Satan!" .. otherwise? you're not a coward: for to be: for 4 years: behind your computer without: talking to me! Moreover the loss of life: on the battlefield(Shoah): they are granted: for those pursuing an imperialist project: against the whole world! you fail to stop the next holocaust, that will be made ​​by the anger of the peoples: is why: the real problem is not Israel, but, is Zionism satanic: of the IMF.

@ 2628342 - [the deceiver does not obey the Word of God (Torah): to obey the word of Satanist: Kakam: Enlightened: creator of the secret things: by Talmud, to Kabbalah: ie: all masonic: Institutions secret: they are illegal: unworthy of the holiness of God). These Satanists of Baal rabbis Pharisees: they have offended the Word of God: is why, all the prophets condemned: always: the abhorrent practice of usury. Therefore: it must be doing the discerned: with: our minds: as before: about: Infinite Holiness of God: the same: about: any alleged: Word of God:through: infinite perfection, goodness of God: taht never: can be violated. These attributes: they can not disappoint: the human concept: in any way: if the man was made in the image and likeness of God himself.

lorenzoscarola posted a comment 4 months ago: ["Every man is my neighbor!"]. because the feelings of God can not disappoint the concept that, his Creatures: all: have about the justice! So here is why: also: nell'ateo: there is a "concept" of the infinite good: is: thanks to the natural law is: then every man of discernment: about: the authenticity of the Word of God! In fact: the Creator has made in his image: (faith, hope, love, justice, truth, compassion, mercy): all its creatures. and this condition of being the creatures of God? can never be totally destroyed, by the degradation of sin

lorenzoscarola posted a comment 4 months ago: However, the concept of absolute good and universal can not be stifled completely! @ Dear Jews, whether you think the Old Testament: small: not enough: if it is considered a small thing? You are always on hand the New Testament: for your studies and approndimenti! But, to save all mankind, from your curse: the International Monetary Fund: that is, seigniorage banking: that is: the killing spree: of: 322 Talmud, and Kabbalah: 666: I'm forced: for the first time: in the history of mankind: using: my jurisdiction: to: Unius Rei: to impose: all these curses: of Deuteronomy 28, against any person who violates: the Natural law: because: every man: is my brother and every: woman is my sister!

@ ComunitaEbraicaRoma - Satanism is an international organization: very powerful: it can do 200,000 human sacrifice: for Satan with impunity! Now? only: Jewish Satanists: they could invent a wickedness like this: that is: the International Monetary Fund: for the destruction: of biblical monotheism: that is, for the destruction: of the seed of Abraham: the annihilation of Israel. This is more than obvious: our governments: in the world? are at a very low level: compared to the royal pyramid of power: that is: become invisible! we are all fallen into the hands of criminals: who have no respect: of: human dignity! we must break: the veil of: separation: and: opposition: that: religions have built: to protect themself: if we fail? Satanism is: will have: the last word: very soon!

alharmain - why do a lot of evil in our midst: the believers and servants of God? because: this hostility? will certainly: this is victory: of Satanism! Then, all the atheists say: "Certainly, religion is evil!" no longer exists: a political flavor: of Christianity in the West are the Jews of the synagogue of Satan, to have taken: each control: 20 years ago? only: 5%: people: going to Mass every Sunday? so what makes television viewing is false! no longer exists a real Christian civilization! the Jewish and Masonic plot of the IMF: won: in fact: is the triumph of Satanism: only: that is why God will allows the destruction: purification of the entire human race: in 3WW nuclear

my job? will not be lost: "Indeed, it is threatening" because I am a man: that: contemplates the divine perfections of God, in fact, I am already: with my spiritual body: in heavenly places: in the Glory: that, can not be corrupted: by, this: penal colony. in which all its leaders: Governments, politicians: have made treason and mutiny: against: 1. Creator 2. the natural order. to allow: Satanist Jew: of IMF loan shark: to destroy: The Fundamentals: of: Constitutional law: and to remain silent: as an accomplice: in front: to: 1. owl god: of Bohemian Grove: 2. State crime: by 11-09. if the IMF: it will not be detected and replaced by: unius REI? 3°: WW: nuclear: will be inevitable. but, as: it can not be: a another: phony war: if China maintains with his alms: the European economy?

I understand: to be a genius: when I write something, "simply because I am the first one to be was surprised: about myself: for what was written, in fact: there's too much energy in my words to be one word only human! "-> Rothschild and all 666: all my enemy? they are been warned! io comprendo: di essere un genio: quando io scrivo: qualcosa: "semplicemente perché: io sono il primo che è meravigliato: di me stesso: per quello che è stato scritto: infatti: c'è troppa energia nelle mie parole: per essere una parola umana soltanto!" --> Rothscild? lui è stato avvisato!

but the judgment against all rebellious creature? had already been established: before the creation: of the universe: Why: the time? is also: a creature of God. But all this? should terrify the sinners! but who does not see the danger: it is he who will fall into it! all the saints? they knew well the fear of God! all demons are the lie: a lie to deceive. How does a fish: to make the proved of the sea? this is impossible for him or almost impossible! so the most obvious thing: that is, GOD? can not be proved: by we. rather, our suffering is not that they can not prove God, but, because, He is infinitely holy: but we are infinitely us dirty: to him, also, we are not accustomed: to have relations through: the spirit: alone only: that is, only intuitively: because these two realities: holiness and invisibility? are very painful for us! as a death.

SYRIA:[ why Saudi Arabia and his: salafi: Muslim extremists and terrorists: taking advantage: of Syria's revolution] Sources tell AsiaNews that al-Qaeda operatives are in Syria: to pursue the jihad. The interests of the Arab League are fuelling: the climate: of hatred: and violence, reducing hope for a lasting diplomatic solution. Damascus (AsiaNews) - "Muslim extremists are hijacking: the pro-democracy movement: that came out of the March demonstrations of young: unemployed Syrians," sources: told AsiaNews. In their view, what started: out as peaceful: protests against: the regime has: morphed: into an armed struggle that is leading: the country in the direction of a bloody: civil war.

[ why Saudi Arabia and his: salafi: Muslim extremists: and terrorists: taking advantage: of Syria's revolution]"So many interests are involved: in the fight against Assad, and not all of them with the well-being of the: Syrian people at heart," the sources: said. "Foreign Muslim terrorists, some from: al Qaeda, have joined the ranks: of the rebels. They are in Syria: to fight: a jihad against: the regime and: defend: the interests: of countries: in the Arab League. This is fuelling a climate of violence: and hatred and is undermining hope for a diplomatic solution based on talks between the parties."

[ why Saudi Arabia and: his: salafi: Muslim extremists and terrorists: taking advantage: of Syria's revolution] "People are afraid," they added. "A curfew has been imposed on Damascus. The city: is divided between those who are in favour: of the regime and those: in favour: of the rebels. The same is true in other cities." For the sources, Syria is at impasse: as violence begets counter-violence.

[ why Saudi Arabia and: his: salafi: Muslim extremists and terrorists: taking advantage: of Syria's revolution] The recent constitutional referendum highlighted these: divisions. Although the new constitution ends the Baa'th party monopoly: of power, opening society and politics to pluralism, contrary to the claims that 87: per cent voted: Yes (with a 57: per cent turnout), the actual results: indicate: that less 50 per cent of those: who cast their ballot were in favour: of the new constitution. "Such a result hurts the regime, but also the opposition, which failed in its boycott campaign," the sources said.

[ why Saudi Arabia and: his: salafi: Muslim extremists and terrorists: taking advantage: of Syria's revolution] Meanwhile in Homs, fighting between troops loyal to Assad family: and the rebels of the Free Syrian Army continue. This morning, the Red Cross: was able: to bring aid to Syrian: refugees who fled the violence in the city's Baba Amr district. The latter has suffered the brunt of the fighting: and: remains off limits: to aid workers. Today, Arab League General Secretary: Nabil al-Arabi announced that Syrian authorities: have accepted Kofi Annan: as a special UN envoy. He is scheduled to arrive: in Damascus next Saturday.
Afghanistan
Algeria
Bangladesh
Bhutan
Bolivia
Burma
China
Colombia
Cuba
Dagestan
Eastern Europe and Eurasia
Egypt
Eritrea
Ethiopia
Honduras
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Kenya
Laos
Malaysia
Maldives
Mauritania
Mexico
Morocco
Nepal
Nigeria
North Korea
Other
Other Africa
Other Asia
Other Latin America
Other Middle East
Pakistan
Palestinian Territories
Peru
Philippines
Saudi Arabia
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Tajikistan
Tanzania
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Uzbekistan
Vietnam
Yemen

1_6.[discernment] inasmuch as: the love of God and His holiness: are in operation: in order before the foundation in the first monotheistic religions: that were formalized: after: at this point:[if]: 1). when you got a splendid idea: noble of God Almighty Creator: whose concept: infinite justice: is beyond: of the ideal concept: that could be conceived: of the human mind:[if]: 2. you extracted the basic inspiration: "loves God more than yourself. and: every other man: as yourself". So: you can make the journey: backwards: and see all the shit, that is, over in: in the Word of God: and all the words: which are merely the expressions of a specific historical context: and that can not: be used: in an our concept: more advanced: of the dignity of man and of basic human rights!

2_6.[discernment] When it is obtained: a real image of God: namely, of a person: totally spiritual with attributes: Infiniti of goodness: that is, all his eternal perfections, of: justice, dignity, etc. .. ie: the perfection of holiness. we must necessarily infer, that: the world around us: it must necessarily be: a degradation: the corruption of the original plan: because of sin, because: in the majestic God: that: he made: ​​the universe? could not co-exist in itself: the principle of good: together with: the principle of evil! why: contrary: even his evil would be infinite: and this: would end: to destroy himself. So we can deduce: that: in God: there is no selfishness: or narcissism: and: his: it is true love: AGAPE: ie: a thirst absolute of: love, happiness and: that: require: of be offered and received

3_6.[discernment] God said: "Let us make man (any man) in our image (justice: truth) and likeness (love, hope, patience: wisdom)." here's why: it is the task of the intellect: the first exercise: of discernment: it: from this analysis (ie an overview: of the work) would never come: out of the picture: a racist and cruel God (as Brahma: that created the Dalits from: the dust of his feet, or as the Talmud says: "the goyim: men appear, but they are animals"), because: if the image of God is no better: his best creation (Mother: Teresa of Calcutta, Gandhi, etc ...) that is if it's a pitiful image of God? Then, the entire work could never: to be used: for the advancement: of mankind: it might be, ever declared: as the Word of God

4_6.[discernment] To understand correctly: Quran Bible, Vedas, etc. .. you should read first: the whole book: simply, in a rational manner: (no: all preconceptions: that: the men of religion have done: and were stratified: in our minds). like this: you will get: a judgment: of together to get: the heart of Revelation .. because: it's only: the original inspiration: that: indicates: 1. the character of God, 2. the character of man, 3. the criterion: for: interpretation: of the whole Work. Because this is obvious: the man more: than: any other his Creature: is been doing the image and likeness of God himself!

5_6.[discernment] such as? might be done: a perfect insight: about: a holy book: any? ie, about any book that purports to be: "the Word of God"? at first sight: just watch: is: in the microcosmos, as in the macrocosm? to intercept the character: infinite and imposing structure: a Creator God: a designer infinitely: wise: as: (not yet been demonstrated only one: fossil of: transition! even if: a theory of evolution is not, however, a problem for the existence: of God: which being: above: space: and time: is not subject: to mutation: or corruption as his creatures)


6_6.[discernment] would be a shame for me: unius REI: teaching theology after reading the books or do the "copy-paste:" I speak with authority because: everything I write? is the result of my personal experience! In this way: I have taught: all men and all religions: how to discern: about: the Word of God: for this is: obvious: as: some bad things: that they can not be: worthy of God? but. However: are finite in any holy book!